Alles over het aanvullend geboorteverlof


Het aanvullend geboorteverlof is voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Als partner krijgt u dan een uitkering van 70% van uw dagloon. Er geldt een maximumdagloon. U neemt het op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Bekijk de video over het aanvullend geboorteverlof:

Aanvullend geboorteverlof

De voorwaarden

U kunt alleen aanvullend geboorteverlof opnemen, als voor u geldt:

 • U bent in dienst bij een werkgever.
 • U heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer uw werkweek.
 • U neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
 • U erkent het kind of u bent de partner van de moeder van het kind. U bent de partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties voor u geldt:
  • U bent getrouwd met de moeder van het kind.
  • U bent de geregistreerde partner van de moeder van het kind.
  • U woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en u deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.

Als uw kind is overleden na 24 weken zwangerschap, heeft u ook recht op aanvullend geboorteverlof.

Wie kan geen aanvullend geboorteverlof opnemen?

U kunt geen aanvullend geboorteverlof opnemen als u:

 • werkloos bent;
 • vrijwillig verzekerd bent;
 • werkt als zelfstandige.

Heeft u gedeeltelijk een WW-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of Ziektewet-uitkering en werkt u gedeeltelijk in loondienst? Dan kunt u aanvullend geboorteverlof krijgen voor het deel dat u in loondienst bent. Houd er wel rekening dat de plichten die bij uw uitkering horen, blijven gelden tijdens het aanvullend geboorteverlof.

U krijgt een tweeling of een meerling

Als u een tweeling of een meerling krijgt, is de uitkering van het aanvullend geboorteverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind: 70% van uw dagloon. Ook de duur van het verlof is gelijk: minimaal 1 week en maximaal 5 weken.

Uw dienstverband eindigt tijdens het aanvullend geboorteverlof

Heeft u een nieuwe werkgever? Dan kunt u verlof dat u nog niet heeft opgenomen, alsnog opnemen bij uw nieuwe werkgever. Uw uitkering blijft dan gelijk. U overlegt dit zelf met uw nieuwe werkgever.

Hoe berekenen wij het dagloon?

Het aanvullend geboorteverlof is 70% van uw dagloon. Wij bepalen dit dagloon op de volgende manier:

 • We nemen de datum van 1 maand voor uw verlof. Als u per 4 weken betaald krijgt, dan nemen we de datum van 4 weken voor uw verlof.
 • Vanaf die datum kijken we 1 jaar terug. We bekijken wat uw sv-loon in dat jaar was.
 • Het sv-loon delen we door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Bent u korter dan een jaar in dienst? Dan delen we het sv-loon door het aantal dagen dat u betaald kreeg. De uitkomst hiervan is uw dagloon.

De uitkering van het aanvullend verlof is 70% van uw dagloon. Er geldt een maximumdagloon van € 225,57. De uitkering die u krijgt is daarom nooit hoger dan dit maximumdagloon.

Lees meer over het aanvullend geboorteverlof