Alles over het aanvullend geboorteverlof


Wat is het aanvullend geboorteverlof?

Het aanvullend geboorteverlof is voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Als partner krijgt u dan een uitkering van 70% van uw dagloon. U neemt het op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

De voorwaarden

U kunt alleen aanvullend geboorteverlof opnemen, als voor u geldt:

 • U bent in dienst bij een werkgever.
 • U heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer uw werkweek.
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • U bent de partner van de moeder van het kind en 1 van de volgende situaties geldt:
  • U bent echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder van het kind.
  • U heeft het kind erkend.
  • U woont ongehuwd samen met de moeder van het kind.

Wie kan geen aanvullend geboorteverlof opnemen?

U kunt geen aanvullend geboorteverlof opnemen als u:

 • werkloos bent;
 • vrijwillig verzekerd bent;
 • werkt als zelfstandige.

Heeft u gedeeltelijk een WW-uitkering en werkt u gedeeltelijk in loondienst? Dan kunt u aanvullend geboorteverlof krijgen voor het deel dat u in loondienst bent.

Uw kind is na de bevalling opgenomen of uw kind is overleden

Is uw kind na de bevalling opgenomen in het ziekenhuis? Dan kunt u gewoon aanvullend geboorteverlof krijgen. Dit kan ook als uw kind is overleden tijdens of na de bevalling.

Uw dienstverband eindigt tijdens het aanvullend geboorteverlof

Heeft u een nieuwe werkgever? Dan kunt u verlof dat u nog niet heeft opgenomen, alsnog opnemen bij uw nieuwe werkgever. Uw uitkering blijft dan gelijk. U overlegt dit zelf met uw nieuwe werkgever.

Lees meer over het aanvullend geboorteverlof