Uw uitkering aanvullend geboorteverlof is gebaseerd op het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. En op het gemiddeld aantal uren dat u werkt per week.

Wij berekenen de uitkering op de volgende manier:

  • We delen het gemiddeld aantal uren dat u werkt per week door 36. Bij een werkweek van 36 uur of meer, is deze uitkomst altijd 1. Werkt u gemiddeld minder uren per week? Dan is de uitkomst lager dan 1. We vermenigvuldigen deze uitkomst met het wettelijk minimumloon per maand.
  • Het bedrag dat hier uitkomt delen we door 21,75 (dit is het gemiddeld aantal werkdagen per maand) en verhogen we met 8% vakantiegeld. De uitkomst noemen we de grondslag van de uitkering.
  • De bruto-uitkering aanvullend geboorteverlof per dag is 70% van deze grondslag.
  • We vermenigvuldigen de bruto-uitkering per dag met 5 (dit is het aantal werkdagen per week). De uitkomst is uw bruto-uitkering voor 1 werkweek.

Met de rekenhulp ‘Hoe hoog is mijn uitkering aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof?’ berekent u eenvoudig hoe hoog uw bruto-uitkering aanvullend geboorteverlof per dag en per week ongeveer is.

Invullen rekenhulp voor DGA of alfahulp