Als uw dienstverband stopt, kan het zijn dat u nog recht heeft op een gedeelte van het aanvullend geboorteverlof. Wat daarmee gebeurt, ligt aan uw situatie.

Ik neem de rest van het aanvullend geboorteverlof op bij mijn nieuwe werkgever

U kunt het aanvullend geboorteverlof dat u nog niet heeft opgenomen alsnog opnemen bij uw nieuwe werkgever. U overlegt dit zelf met uw (ex-)werkgever en uw nieuwe werkgever. U kunt uw (ex-)werkgever vragen om een verklaring waarin staat op hoeveel weken aanvullend geboorteverlof u nog recht heeft.

De hoogte van uw uitkering blijft gelijk. De werkgevers regelen de betaling met elkaar. U hoeft hierover geen contact op te nemen met UWV.

Ik neem geen aanvullend geboorteverlof meer op bij mijn nieuwe werkgever

U ontvangt de uitkering van uw (ex-)werkgever voor het verlof dat u opneemt tot en met de laatste dag dat u bij hem in dienst bent.

Ik heb geen andere baan

U krijgt dan geen aanvullend geboorteverlof meer. U ontvangt de uitkering van uw werkgever voor het verlof dat u opneemt tot en met de laatste dag dat u bij hem in dienst bent. Als bij uw verlofaanvraag al bekend is dat u uit dienst gaat, vraagt uw werkgever het aanvullend geboorteverlof aan tot en met de einddatum van uw dienstverband.