Overzicht formulieren

Uw keuze:

Hieronder vindt u het totale overzicht van formulieren voor particulieren op onderwerp.

Arbeidsbeperkt

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen

Als u een arbeidsbeperking heeft, kunt u met dit formulier ondersteuning aanvragen bij werk of inkomsten.

Wij beoordelen dan of u een Indicatie banenafspraak, een Advies indicatie beschut werk of een Wajong-uitkering kunt krijgen.

U kunt het formulier online invullen en opsturen. Bij het invullen heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Uw DigiD-inlogcode. Let op: Bent u jonger dan 18 jaar? Dan mag u dit online formulier niet zelf invullen via DigiD. Uw wettelijk vertegenwoordiger kan dit wel (samen met u) doen. U kunt hem machtigen op machtigen.digid.nl.
 • Gegevens (naam en periode) van uw basisschool en vervolgopleiding(en).
 • Als u begeleiding krijgt van de gemeente of een begeleidende organisatie: de naam, het adres en het telefoonnummer van uw contactpersoon.
 • Als u Wajong aanvraagt: het rekeningnummer waarop u een uitkering wilt ontvangen.
 • Als u stage heeft gelopen: de periode waarin u stage heeft gelopen.

Wilt u Wajong aanvragen? Of wilt u een Indicatie banenafspraak aanvragen en volgt of volgde u geen opleiding in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro)? Dan moet u ook de volgende gegevens verzamelen:

 • maand en jaartal waarop uw ziekte of handicap door een arts is vastgesteld
 • naam en adres van uw huisarts en eventuele specialist(en)
 • gegevens over opnames (naam instelling, periode en reden)

Wij vragen u om verslagen en rapporten mee te sturen, die van belang zijn voor uw beoordeling. Verzamel deze documenten alvast en zorg ervoor dat u ze digitaal kunt meesturen. Wij kunnen uw aanvraag dan sneller en beter beoordelen. Kijk voor meer informatie op Wat stuur ik mee met de Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen?

Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen

Log in met uw DigiD

Bij het invullen van het formulier heeft u nodig:

 • Uw burgerservicenummer (BSN).
 • Uw DigiD.
 • De documenten die u digitaal meestuurt.

Inloggen met DigiD is veilig. Uw gegevens zijn beschermd. U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

UWV en uw privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Telefonisch aanvragen

Wilt u uw aanvraag liever niet via internet doen? Dan kunt u het formulier telefonisch bestellen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Betalingsonmacht

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen uitkering wegens betalingsonmacht

Voor het online aanvragen van de uitkering wegens betalingsonmacht heeft u een DigiD nodig. U kunt de aanvraag tussendoor opslaan en later verdergaan.

Lees eerst de informatie bij Hoe vraag ik een uitkering aan voordat u het aanvraagformulier invult.

Wat heeft u nodig?

Bij het invullen van het formulier heeft u een aantal documenten nodig die u moet uploaden. In de bijlage van de uitnodigingsbrief voor de informatiebijeenkomst staat een overzicht van alle documenten. De brief vindt u op Mijn UWV.

Let op: Vul dit formulier alleen in als u bij de informatiebijeenkomst bent geweest. Bent u niet bij de informatiebijeenkomst geweest, neem dan contact met ons op via Service & contact.

Aanvragen uitkering wegens betalingsonmacht

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd

Na het verzenden van het aanvraagformulier ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via Service & contact.

Aanvragen vergoeding niet-afgedragen pensioenpremie

U kunt de ‘Aanvraag vergoeding niet-afgedragen pensioenpremie’ online invullen. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Let op: Vul het formulier alleen in als wij dit aan u hebben gevraagd in de brief over de aanvraag pensioenvordering. In de brief staat ook wanneer u het formulier moet versturen. De brief vindt u op Mijn UWV.

Heeft u het formulier ‘Aanvraag uitkering wegens betalingsonmacht’ al ingevuld? Dan hoeft u dit formulier niet meer in te vullen.

Lees eerst de informatie bij Hoe vraag ik de vergoeding voor niet-afgedragen pensioenpremie aan voordat u het aanvraagformulier invult.

Wat heeft u nodig?

Houd de volgende documenten bij de hand: 

 • uw laatste pensioenoverzicht 
 • uw loonstroken van de laatste 6 maanden
Aanvragen vergoeding niet-afgedragen pensioenpremie

Nadat u het formulier heeft verstuurd

Uiterlijk 26 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij een brief met onze beslissing.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via Service & contact.

Doorgeven gegevens

Doorgeven wijzigingen bij een uitkering wegens betalingsonmacht

Er verandert iets in uw situatie. U gaat bijvoorbeeld verhuizen, of uw telefoonnummer of rekeningnummer is gewijzigd. Dan moet u dat zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit doet u met het formulier ‘Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever’.

Invullen Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever

Als u ziek bent, dan meldt u zich ziek bij uw werkgever (of de curator of bewindvoerder) en bij UWV via Service & contact.

Invullen Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever

Na afloop van iedere maand vult u online het formulier ‘Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever’ in. Ook als u geen inkomsten had. Anders kunnen wij uw uitkering niet betalen.

Let op: Vul het formulier alleen in als wij dit aan u hebben gevraagd in de beslissingsbrief over uw voorschot. Hierin leest u ook over welke maanden u de Inkomstenopgave moet invullen. De brief vindt u op Mijn UWV.

Heeft u gewerkt tijdens de periode van uw opzegtermijn?

U heeft dan de volgende gegevens nodig:

 • het aantal gewerkte uren
 • gegevens over uw inkomsten
Invullen Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever

Nadat u het formulier heeft verstuurd

Nadat wij uw uitkering hebben overgemaakt, staat er een betaalspecificatie voor u klaar op Mijn UWV.

Bezwaar

Doorgeven gegevens

Bezwaar maken tegen een beslissing

Maak hier online bezwaar tegen een beslissing van UWV.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode;
 • datum en kenmerk van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

Voordat u het formulier invult, raden we u aan om uw redenen voor het bezwaar alvast op te schrijven. Doe dit bijvoorbeeld in een Word-document. U kunt u deze informatie dan eenvoudig overnemen in het formulier met de plak- of uploadfunctie.

Wilt u eerst meer weten over bezwaar maken? Kijk dan op Bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen een beslissing

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Antwoordformulier hoorzitting

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend.

Waarom dit formulier

Met dit formulier geeft u aan of u een hoorzitting wilt of niet.

Online opsturen

U kunt uw antwoord met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in Mijn UWV. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Antwoordformulier hoorzitting

Verlenging beslistermijn

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend.

Waarom dit formulier

Wij hebben meer tijd nodig om een beslissing te nemen op uw bezwaar. Daarom vragen wij uw toestemming om de beslistermijn te verlengen. Met dit formulier geeft u wel of geen toestemming.

Online opsturen

U kunt uw antwoord met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in Mijn UWV. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Verlenging beslistermijn
Machtigen

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV

Met dit formulier geeft u iemand toestemming om namens u bezwaar te maken tegen de beslissing van UWV. Wilt u liever zelf een machtiging schrijven, gebruik dan het formulier als voorbeeld.

Let op: Is uw gemachtigde een advocaat of professionele rechtshulpverlener? Bijvoorbeeld iemand van uw rechtsbijstandsverzekering, een rechtswinkel of een vakbond? Dan hoeft u ons geen machtiging te sturen.

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV

Deskundigenoordeel

Beoordelen

Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

Vraag hier een deskundigenoordeel van UWV aan.

Let op: Wij krijgen meer aanvragen voor een deskundigenoordeel dan wij nu aankunnen. Daarom kan het langer duren voordat wij uw aanvraag behandelen. Wij bellen u als wij uw aanvraag hebben ontvangen. En bespreken dan samen of we u op een andere manier kunnen helpen. Kan dat niet, dan nemen we uw aanvraag in behandeling. Het kan dan wel langer duren voordat u een deskundigenoordeel ontvangt.

Bereid uw aanvraag goed voor

Het duurt ongeveer 15 tot 60 minuten om het formulier in te vullen. U kunt de ingevulde gegevens alleen opslaan, nadat u het hele formulier heeft ingevuld.

 • Zorg daarom dat u voldoende tijd heeft, zodat u het formulier in 1 keer kunt invullen.
 • Houd de gegevens bij de hand die u nodig heeft voor het invullen van dit formulier.

Let op: Als u wilt weten wat het deskundigenoordeel kost en welke documenten u kunt meesturen, kijk dan eerst voor meer uitleg op Als de re-integratie vastloopt: het deskundigenoordeel.

Bij het invullen van uw aanvraag heeft u nodig:

 • Uw burgerservicenummer (BSN)
 • De datum vanaf wanneer u door ziekte uw eigen werk niet meer volledig kon doen.
 • Het aantal uur dat u per week werkte volgens het arbeidscontract.
 • Alleen als dit van toepassing is: de datum vanaf wanneer uw werkgever uw loon niet meer heeft doorbetaald.
 • Het adres en de contactgegevens van uw werkgever.
 • Het adres en de contactgegevens van uw bedrijfsarts of arbodienst.
 • De documenten die wij graag van u ontvangen als u ze heeft. Wij kunnen u dan sneller helpen. Welke documenten u per situatie meestuurt, vindt u op Als de re-integratie vastloopt: het deskundigenoordeel.
Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

Met wie delen wij uw gegevens?

Alle gegevens in uw aanvraag delen wij met uw werkgever. Dat geldt ook voor de bijlagen die u met uw aanvraag meestuurt en stukken die u later naar ons opstuurt (als wij extra gegevens nodig hebben om een deskundigenoordeel te geven). Alleen medische gegevens mogen wij niet met uw werkgever delen. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Telefonisch aanvragen

Wilt u uw aanvraag liever niet via internet doen? Dan kunt u het formulier telefonisch aanvragen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Internationaal

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen Formulier PD U1

Op ‘Formulier PD U1’ staan de periodes vermeld waarin u in Nederland als verzekerde werknemer heeft gewerkt.

U heeft dit formulier misschien nodig als u in een ander EU-/EER-land of Zwitserland een werkloosheidsuitkering aanvraagt. Uw arbeidsverleden in Nederland telt dan mee voor de beoordeling van uw aanvraag.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen van het aanvraagformulier:

 • uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel (eID)
 • uw burgerservicenummer
 • adresgegevens van uw laatste werkgever

U kunt het aanvraagformulier vanaf 4 weken voor het einde van uw dienstverband online invullen en versturen. Na 6 tot 8 weken krijgt u ‘Formulier PD U1’ thuisgestuurd.

Heeft u geen DigiD of eID? Dan kunt u het aanvraagformulier via onderstaande link invullen. Daarna print u het formulier en stuurt u het via de post naar ons. Ons adres staat op het formulier.

Aanvragen Formulier PD U1

Antrag auf Vordruck PD U1

Für die Beantragung von Arbeitslosengeld im Ausland.

Diese Angaben benötigen Sie zum Ausfüllen des Antragsformulars:

 • Ihre Bürgerservicenummer
 • Adressdaten Ihres letzten Arbeitgebers

Das Antragsformular können Sie ab der vierten Woche vor Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses versenden. Nach 6 bis 8 Wochen wird Ihnen der Vordruck PD U1 zugesandt.

Antrag auf Vordruck PD U1

Requesting Form PD U1

For claiming unemployment benefits abroad.

You need the following data when completing the application form:

 • your citizen service number
 • the address details of your most recent employer

You can submit the application form starting 4 weeks before the end of your employment. Form PD U1 will be sent to your home address within 6 to 8 weeks.

Requesting Form PD U1

Demande de Formulaire PD U1

Pour faire une demande d’allocation de chômage à l’étranger.

Vous avez besoin des données suivantes pour remplir le formulaire de demande:

 • votre numéro d’identifiant personnel
 • les coordonnées de votre dernier employeur

Vous pouvez envoyer votre formulaire de demande 4 semaines avant la fin de votre relation de travail. Le Formulaire PD U1 sera envoyé à votre adresse après 6 à 8 semaines.

Demande de Formulaire PD U1

Zapytanie o wydanie Formularza PD U1

W celu zlozenia wniosku o zasilek dla bezrobotnych za granica.

Do wypełnienia formularza do złożenia wniosku potrzebne są następujące dane:

 • numer ubezpieczenia społecznego
 • adres ostatniego pracodawcy

Ww. formularz należy wysłać po 4. tygodniu przed zakończeniem umowy o pracę. Po około 6-8 tygodniach formularz PD U1 otrzyma się pocztą.

Zapytanie o wydanie Formularza PDU1
Doorgeven gegevens

Aanvullende vragenlijst in verband met werken in het buitenland invullen

U heeft in het buitenland gewerkt en woont in Nederland. En heeft een WW-uitkering bij UWV aangevraagd. Met dit formulier geeft u aanvullende gegevens aan ons door. Hiermee kunnen wij bepalen of uw aanvraag voor een WW-uitkering in Nederland of een ander land moet worden geregeld.

U kunt dit formulier ook gebruiken als u alleen documenten wilt uploaden.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel.

Let op: Tijdens het invullen van het formulier kunt u pauzes nemen. Sla bij een pauze van meer dan 15 minuten altijd het formulier op. Dan blijven de ingevulde gegevens bewaard. U leest in het formulier hoe u dit doet.

Aanvullende vragenlijst in verband met werken in het buitenland

Beoordeling van uw mogelijkheden

U vult dit formulier in als u buiten Nederland woont en u zich bij UWV heeft ziek gemeld. U vult het formulier pas in nadat u hierover een brief van ons heeft gekregen. Met het formulier geeft u informatie door over uw persoonlijke situatie en uw gezondheid. Daarmee beoordelen wij wat uw mogelijkheden zijn om (weer) te werken.

Let op: U heeft ongeveer 60 minuten nodig om het formulier in te vullen. Als u langer dan 15 minuten pauze neemt, wordt u automatisch uitgelogd. De ingevulde gegevens worden dan verwijderd. Zorg daarom dat u genoeg tijd heeft om het formulier in 1 keer in te vullen. En dat de gegevens die u nodig heeft voor het invullen van dit formulier klaar liggen.

Om dit formulier in te vullen, logt u met uw DigiD in.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • Een digitale kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart
 • Eventuele actuele informatie van uw huisarts en/of specialist

Documenten nasturen

Ontvangt u nog informatie van uw huisarts en/of specialist nadat u het formulier heeft ingevuld? Stuur die informatie dan alsnog zo snel mogelijk via het formulier. Met deze informatie kunnen we onze beoordeling sneller doen. U kunt dit formulier ook gebruiken om alleen documenten te uploaden. U hoeft dan niet opnieuw een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart mee te sturen.

Beoordeling van uw mogelijkheden

Dar el número de cuenta bancaria para el pago de la compensación para personas en situación de incapacidad laboral

Todos los años, en septiembre, abonamos la Compensación para personas en situación de incapacidad laboral (Tegemoetkoming arbeidsongeschikten) a las personas (parcialmente) incapacitadas para el trabajo. Utilice este formulario para indicarnos el número de cuenta al que debemos transferir dicha compensación. Solo tiene que rellenar este formulario si ha recibido una carta al respecto por parte de nosotros.

Para rellenar este formulario, inicie sesión con su DigiD u otro medio de acceso europeo reconocido.

Dar el número de cuenta bancaria para el pago de la compensación para personas en situación de incapacidad laboral

Para rellenar el formulario necesita esto

El número de cuenta al que debemos transferir su compensación.

Form Yaşadığını Gösterir Tasdikname

UWV kurumundan iş göremezlik ödeneği mi alıyorsunuz ve yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Bu durumda size her yıl 'Yaşam Belgesi’ formu gönderilir. Lütfen bu formu doldurunuz ve 6 hafta içinde bize geri gönderiniz. Bu şekilde sizin halen hayatta olduğunuzu anlarız ve böylece ödeneğinizi almaya devam edersiniz.

Formu gönderirken formla beraber geçerli bir kimlik belgenizin bir fotokopisini de gönderiniz. Bu fotokopiye aşağıdaki bilgileri yazınız:

 • Hollanda kimlik numaranızı (BSN)
 • Bu fotokopinin UWV’ye iletilmek için gönderildiğini.

Bu bilgileri yazmanız kimlik hırsızlığından korunmanıza yardımcı olur. Kişisel bilgilerinizin ve fotoğrafınızın net bir şekilde görünür olduğundan emin olunuz.

Formu online olarak da doldurabilir ve gönderebilirsiniz.

Yaşadığını Gösterir Tasdikname

Lütfen formu posta yoluyla bize gönderiniz, kâğıt formu kayıp mı ettiniz? Öyleyse formu buradan indirip yazdırabilirsiniz.

Formulaire Certificat de vie

Percevez-vous une allocation d’incapacité de travail et résidez-vous à l’étranger ? Dans ce cas, vous recevez chaque année le formulaire ‘certificat de vie’. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire et nous le renvoyer dans les 6 semaines. Nous savons ainsi que vous êtes encore en vie et pouvez encore percevoir votre allocation.

Veuillez joindre une copie d’une pièce d’identité valide à votre formulaire. Mentionnez les informations suivantes sur cette copie:

 • Votre numéro d’identifiant personnel
 • Mentionnez que cette copie est destinée à l’UWV

La mention de ces informations contribue à vous protéger contre la fraude à l’identité. Veillez à ce que vos données personnelles et votre photo soient bien visibles. Vous pouvez également remplir le formulaire en ligne et nous l’envoyer.

Remplir le certificat de vie

Si vous souhaitez nous envoyer le formulaire par courrier postal et si vous avez perdu le formulaire imprimé sur papier, vous pourrez le télécharger et l’imprimer ici.

Formular Lebensbescheinigung

Erhalten Sie eine Arbeitsunfähigkeitsrente von UWV und leben Sie im Ausland? Dann wird Ihnen jedes Jahr das Formular „Lebensbescheinigung“ zugesandt. Wir bitten Sie, dieses Formular auszufüllen und innerhalb von 6 Wochen an uns zurückzusenden. So sehen wir, dass Sie noch leben und Sie erhalten weiterhin Ihre Rente.

Senden Sie mit dem Formular eine Kopie eines gültigen Ausweisdokuments mit. Vermerken Sie auf dieser Kopie folgende Informationen:

 • Ihre Steuer- und Sozialversicherungsnummer („Burgerservicenummer“)
 • dass die Kopie für UWV bestimmt ist

Der Vermerk dieser Informationen hilft, Sie vor Identitätsbetrug zu schützen. Sorgen Sie jedoch dafür, dass Ihre persönlichen Daten und das Foto gut sichtbar bleiben.

Sie können das Formular auch online ausfüllen und versenden.

Formular Lebensbescheinigung

Möchten Sie uns das Formular per Post zusenden und finden Sie das Papierformular nicht mehr? Dann können Sie das Formular hier herunterladen und drucken.

Formulario Certificado de fe vida

Si usted recibe una prestación de incapacidad laboral del UWV y vive en el extranjero, recibe todos los años el formulario «Certificado de fe de vida». Le rogamos completar este formulario y enviarlo de vuelta dentro de un plazo de 6 semanas. De este modo, comprobamos que sigue vivo y usted continúa recibiendo su prestación.

Envíenos, junto con el formulario, una copia de un documento de identidad vigente. En esa copia, incluya la siguiente información:

 • su número de identificación personal neerlandés (BSN)
 • que la copia está destinada al UWV

Incorporar esta información ayuda a protegerle contra fraudes de identidad. Asegúrese de que sus datos personales y foto sigan siendo perfectamente visibles.

También puede llenar y enviar el certificado en línea.

Llenar el Certificado de fe vida

¿Quiere enviarnos el formulario por correo y se le ha extraviado la versión en papel? En ese caso, puede descargar aquí el formulario e imprimirlo.

Formularz Poświadczenie pozostawania przy życiu

Czy otrzymuje Pan(i) z UWV świadczenie z tytułu niezdolności do pracy i mieszka Pan(i) za granicą? Wówczas co roku otrzymuje Pan(i) formularz ‘Oświadczenie o pozostawaniu przy życiu’. Prosimy o wypełnienie tego formularza i odesłanie go do nas w ciągu 6 tygodni. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że nadal pozostaje Pan(i) przy życiu i będzie Pan(i) nadal mógł/mogła otrzymywać świadczenie.

Wraz z formularzem prosimy przesłać również kopię ważnego dokumentu tożsamości. Na tej kopii prosimy zamieścić następujące informacje:

 • Pana/Pani numer socjalno-fiskalny BSN;
 • potwierdzenie, że kopia jest przeznaczona dla UWV.

Podanie tych informacji chroni Pana/Panią przed kradzieżą tożsamości. Prosimy upewnić się, że dane osobowe i zdjęcie są czytelne.

Może Pan(i) wypełnić formularz także online i przesłać.

Wypełnienie ‘Oświadczenia o pozostawaniu przy życiu’

Chce Pan(i) przesłać do nas formularz pocztą a zgubił(a) Pan(i) formularz w wersji papierowej? Tutaj może Pan(i) pobrać formularz i wydrukować go.

Fragen zu Ihrer Gesundheit, Ihren Möglichkeiten und Einschränkungen

Mit diesem Formular melden sie uns, wie es mit ihrer Gesundheit, Möglichkeiten und Einschränkungen geht. Wir brauchen diese Informationen, um zu betrachten, ob eine Neubeurteilung ihrer Situation notwendig ist. Sie müssen dieses Formular nur dann ausfüllen, wenn sie einen Brief von uns hierüber erhalten haben.

Um dieses Formular auszufüllen, melden sie sich mit DigiD oder mit einem anderen in Europa zugelassenen Anmeldemittel an.

Fragen zu Ihrer Gesundheit, Ihren Möglichkeiten und Einschränkungen

İş göremezlere ödenen Tazminat için hesap numarası iletme

Her yıl Eylül ayında, (kısmen) çalışamayacak durumda olan kişilere İş göremezlere ödenen Tazminat (tegemoetkoming arbeidsongeschikten) ödemesi yapıyoruz. Ödeneği aktarmamız gereken hesap numarasını bize bildirmek için bu formu kullanın. Bu formu yalnızca bizden bu konuda bir mektup aldıysanız doldurmanız gerekir.

Bu formu doldurmak için DigiD'nizle veya Avrupa'da tanınan başka bir oturum açma yöntemiyle oturum açın.

İş göremezlere ödenen Tazminat için hesap numarası iletme

Formu doldurmak için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak

Ödeneğinizi aktarmamız gereken hesap numarası.

Life Certificate form

Are you living abroad and receiving a disability benefit from UWV? In that case, we will send you the 'Certificate of life' form each year. We kindly ask you to complete this form and return it to us within 6 weeks. In this way, we will know that you are still alive and you will keep receiving your benefit.

Please enclose a copy of a valid identity document with the form. State the following information on this copy:

 • your citizen service number
 • that the copy is intended for UWV

By providing this information, you can protect yourself against identity fraud. Please make sure that your personal details and photograph remain properly visible.

You may also complete and submit the form online.

Complete the ‘Certificate of life’ form

Do you wish to send the form to us by mail and have you lost the paper form? In that case, you can download and print the form here.

Mitteilung der Kontonummer für eine Beihilfe bei Arbeitsunfähigkeit

Jedes Jahr im September zahlen wir den Beihilfe bei Arbeitsunfähigkeit (Tegemoetkoming arbeidsongeschikten) an Menschen, die (teilweise) erwerbsunfähig sind. Mit diesem Formular geben sie die Kontonummer an, auf die wir den Ausgleich überweisen müssen. Sie müssen dieses Formular nur dann ausfüllen, wenn sie einen Brief von uns hierüber erhalten haben.

Um dieses Formular auszufüllen, melden sie sich mit DigiD oder mit einem anderen in Europa zugelassenen Anmeldemittel an.

Mitteilung der Kontonummer für eine Beihilfe bei Arbeitsunfähigkeit

Dies brauchen sie beim Ausfüllen

Die Kontonummer, auf die wir den Ausgleich überweisen müssen.

Onderzoek woonland bij langdurig verblijf buitenland

U vult dit formulier in als u van ons een brief kreeg waarin wij om meer informatie vragen over uw woonland. U heeft een uitkering van UWV en verblijft langer dan een jaar in het buitenland. Bij uw vertrek uit Nederland heeft u doorgegeven dat Nederland uw woonland is. Wij hebben de informatie nodig om te beoordelen of dit nog steeds zo is.

Om dit formulier online in te vullen logt u in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel (eID).

Onderzoek woonland bij langdurig verblijf buitenland

Perguntas sobre a sua saúde, possibilidades e limitações

Através deste formulário fornece-nos informações sobre como se encontra o seu estado de saúde e sobre as suas possibilidades e limitações. Esta informação permite-nos decidir se é necessária uma reavaliação da sua situação. Apenas necessita de preencher o formulário se tiver recebido uma carta da nossa parte a informá-lo(a).

Para preencher este formulário, faça login com a sua DigiD ou através de outro método de login europeu reconhecido.

Perguntas sobre a sua saúde, possibilidades e limitações

Preguntas con respecto a su salud, capacidades y limitaciones

A través de este formulario, usted nos explica cómo está su salud, sus capacidades y sus limitaciones. Necesitamos esta información para ver si es necesaria una nueva evaluación de su situación. Solo tiene que rellenar este formulario si ha recibido una carta al respecto por parte de nosotros.

Para rellenar este formulario, inicie sesión con su DigiD u otro medio de acceso europeo reconocido.

Preguntas con respecto a su salud, capacidades y limitaciones

Providing your bank account number for the Health costs assistance payment

If you are receiving an occupational disability benefit (‘arbeidsongeschiktheidsuitkering’), you will be entitled to a Health costs assistance payment (‘tegemoetkoming arbeidsongeschikten’). You will receive this payment each year in September.

We need to know which bank account number we need to transfer the payment to. This is why we sent you a letter asking you to complete the ‘Form for the Health costs assistance payment’. 

To access this form, log in with your DigiD account or an electronic ID that is valid in the EU. 

Please note: You should only fill out this form if you have received a letter from us specifically asking you to do this.

Form for the Health costs assistance payment

Przekazanie numeru rachunku w celu otrzymania rekompensaty dla niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności

Każdego roku we wrześniu wypłacamy otrzymania rekompensaty dla niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności (Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten) osobom, które są (częściowo) całkowicie niezdolne do pracy. Na tym formularzu przekaże nam Pani/ Pan swój numer rachunku, na który musimy przelać ten dodatek. Musi Pani/ Pan wypełnić ten formularz tylko wtedy, jak otrzyma Pani/ Pan od nas list o tym.

Żeby wypełnić ten formularz, loguje się Pani/ Pan swoim DigiD, lub innym europejskim oficjalnym loginem.

Przekazanie numeru rachunku w celu otrzymania rekompensaty dla niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności

Tego potrzebuje Pani/ Pan do wypełnienia formularza

Numer rachunku, na który możemy przelać dodatek.

Pytania dotyczące zdrowia, możliwości i ograniczeń

Na tym formularzu podaje Pani/ Pan nam stan swojego zdrowia, możliwości i ograniczeń. Potrzebujemy tych informacji, aby ocenić, czy w związku z Pani/ Pana sytuacją potrzebne jest nowe badanie. Musi Pani/ Pan wypełnić ten formularz tylko wtedy, jak otrzyma Pani/ Pan od nas list o tym.

Żeby wypełnić ten formularz, loguje się Pani/ Pan swoim DigiDi, lub innym europejskim oficjalnym loginem.

Pytania dotyczące zdrowia, możliwości i ograniczeń

Questions about your health, possibilities, and limitations

By means of this form, you can inform us about your health condition, possibilities, and limitations. We need this information to decide whether your situation is to be reassessed. Only complete this form if you have received a letter from us requesting you to do so.

In order to complete this form, you need to log in using your DigiD or another acknowledged European login tool.

Questions about your health, possibilities, and limitations

Questions concernant votre santé, vos possibilités et vos handicaps

Par ce formulaire, vous nous informerez de votre santé, de vos possibilités et de vos handicaps. Nous avons besoin de ces informations pour estimer si une réévaluation de votre situation est nécessaire. Vous avez seulement besoin de remplir ce formulaire si vous avez reçu une lettre de notre part à ce sujet.

Pour remplir ce formulaire, veuillez vous connecter avec votre DigiD ou un autre moyen de connexion européen agréé.

Questions concernant votre santé, vos possibilités et vos handicaps

Sağlığınız, imkânlarınız ve engelleriniz hakkında sorular

Bu form vasıtasıyla bize sağlığınız, imkanlarınız ve sınırlamalarınız hakkında bilgi veriyorsunuz. Durumunuzun yeniden değerlendirilmesinin gerekli olup olmadığını anlamak için bu bilgilere ihtiyacımız var. Bu formu yalnızca bizden bu konuda bir mektup aldıysanız doldurmanız gerekir.

Bu formu doldurmak için DigiD'nizi veya Avrupa'da tanınan başka bir oturum açma aracını kullanarak oturum açın.

Sağlığınız, imkânlarınız ve engelleriniz hakkında sorular

Transmettre votre numéro de compte pour l’Indemnisation pour personnes en incapacité de travail

Chaque année, nous payons une Indemnisation pour personnes en incapacité de travail (Tegemoetkoming arbeidsongeschikten) en septembre aux personnes qui sont atteint d’une incapacité (partielle) de travail. Avec ce formulaire, vous nous transmettez votre numéro de compte afin que nous puissions virer cette allocation. Vous avez seulement besoin de remplir ce formulaire si vous avez reçu une lettre de notre part à ce sujet.

Pour remplir ce formulaire, veuillez vous connecter avec votre DigiD ou un autre moyen de connexion européen agréé.

Transmettre votre numéro de compte pour l’Indemnisation pour personnes en incapacité de travail

Voici ce dont vous avez besoin pour le remplir

Le numéro de compte sur lequel nous devrons virer votre allocation.

Transmitir o número da conta bancária para Compensação para Incapacitados para o Trabalho

Anualmente em setembro pagamos a Compensação para incapacitados para o trabalho (Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten) a pessoas (parcialmente) incapacitadas para o trabalho. Através deste formulário irá fornecer-nos o número da conta bancária para a qual podemos transferir a compensação. Apenas necessita de preencher o formulário se tiver recebido uma carta da nossa parte a informá-lo(a).

Para preencher este formulário faça login com a sua DigiD ou através de outro método de login europeu reconhecido.

Transmitir o número da conta bancária para Compensação para Incapacitados para o Trabalho

O que necessita para o preenchimento

O número da conta bancária para a qual podemos transferir a compensação.

Herberekening uitkering aanvragen

Met dit formulier geeft u aan of u alleen de Nederlandse uitkering wilt ontvangen. Of de Nederlandse uitkering en de uitkering uit het andere land. Dit land staat in de brief die u van ons heeft gekregen.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • uw burgerservicenummer

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel.

Let op: Tijdens het invullen van het formulier kunt u pauzes nemen. Sla bij een pauze van meer dan 15 minuten altijd het formulier op. Dan blijven de ingevulde gegevens bewaard. U leest in het formulier hoe u dit doet.

Herberekening uitkering aanvragen

Invullen Verklaring van in leven zijn

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV en woont u in het buitenland? Dan krijgt u elk jaar het formulier 'Verklaring van in leven zijn' toegestuurd. Wij vragen u om dit formulier in te vullen en binnen 6 weken naar ons terug te sturen. Zo zien wij dat u nog in leven bent en blijft u uw uitkering ontvangen.

Stuur met het formulier een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. Vermeld op deze kopie de volgende informatie:

 • uw burgerservicenummer
 • dat de kopie is bedoeld voor UWV

Het vermelden van deze informatie helpt om u te beschermen tegen identiteitsfraude. Zorg er wel voor dat uw persoonsgegevens en foto goed zichtbaar blijven.

U kunt het formulier ook online invullen en versturen. Invullen Verklaring van in leven zijn

Wilt u het formulier via de post naar ons sturen en bent u het papieren formulier kwijt? Dan kunt u het formulier hierboven downloaden en printen.

Voorkeur medisch onderzoek in woonland of in Nederland

U vult dit formulier in als u buiten Nederland woont en u zich bij UWV heeft ziek gemeld. U vult het formulier pas in nadat u hierover een brief van ons heeft gekregen. Met het formulier geeft u aan ons door waar u wilt dat het medisch onderzoek plaatsvindt: in Nederland of in uw woonland.

Let op: Tijdens het invullen van het formulier kunt u pauzes nemen. Sla bij een pauze van meer dan 15 minuten altijd het formulier op. Dan blijven de ingevulde gegevens bewaard. U leest in het formulier hoe u dit doet.

Om dit formulier in te vullen, logt u met uw DigiD in.

Voorkeur medisch onderzoek in woonland of in Nederland
Wijzigen (particulieren)

Änderungen aus dem Ausland melden, wenn Sie eine Arbeitslosenleistung beziehen

Mit diesem Formular können Sie Änderungen Ihrer persönlichen, beruflichen oder Einkommenssituation melden, wenn Sie eine Arbeitslosenleistung beziehen und (vorübergehend) im Ausland wohnen oder sich dort aufhalten. Auch können Sie uns mit diesem Formular Ihr ausländisches Kontonummer melden.

Um dieses Formular ausfüllen zu können, melden Sie sich mit Ihrem DigiD oder einem anderen anerkannten EU-Login an.

Änderungen aus dem Ausland melden, wenn Sie eine Arbeitslosenleistung beziehen

Gelingt es Ihnen nicht, das Formular online auszufüllen? Dann können Sie das Formular herunterladen und uns per Post zusenden.

Zum Ausfüllen des Formulars brauchen Sie Folgendes:

Zur Meldung einer Änderung Ihrer beruflichen oder Einkommenssituation:

 • die Zahlungsaufstellung Ihrer Arbeitslosenleistung
 • eine Kopie Ihres Mietvertrags
 • Ihren Arbeitsvertrag
 • Ihren Lohnstreifen

Wenn Sie eine Zulage erhalten und das Einkommen Ihres Partners/Ihrer Partnerin sich ändert:

 • die Bürgerservicenummer Ihres Partners/Ihrer Partnerin
 • den Lohnstreifen Ihres Partners/Ihrer Partnerin

Änderungen melden Ausland im Falle einer Arbeitsunfähigkeitsrente

Mit diesem Formular können Sie uns Änderungen in Ihrer persönlichen Situation, Arbeits- oder Einkommenssituation mitteilen, wenn Sie außerhalb der Niederlande wohnen. Teilen Sie uns eine Änderung immer innerhalb von 1 Woche mit, nachdem sie Ihnen bekannt geworden ist oder Ihnen hätte bekannt sein können.

Zum Ausfüllen dieses Formulars melden Sie sich bitte mit Ihrer DigiD (Digital personal identification) oder einem anderen EU-anerkannten elektronischen Identitätsnachweis an.

Änderungen melden - Ausland - Arbeitsunfähigkeitsrente

Schicken Sie das Formular lieber mit der Post? Dann können Sie es hier oben herunterladen und drucken.

Halten Sie zum Ausfüllen folgende Angaben bereit:

 • Ihre niederländische Steuer- und Sozialversicherungsnummer (Burgerservicenummer)
 • Für eine Änderung bei Arbeit und Einkommen: eine Kopie Ihres Arbeitsvertrags und Ihrer Lohnübersicht
 • Für den Bezug oder eine Änderung Ihrer ausländischen Rente bzw. Leistung: eine Kopie der Renten- bzw. Leistungsspezifikation
 • Wenn Sie einen Zuschlag erhalten und sich die Einkünfte Ihres Partners ändern:
  • Die niederländische Steuer- und Sozialversicherungsnummer (Burgerservicenummer) Ihres Partners
  • Geburtsdatum Ihres Partners
  • Lohnübersicht Ihres Partners

Comunicar modificaciones desde el extranjero acerca de su prestación de incapacidad laboral

Por medio de este formulario usted comunica cualquier cambio en su situación personal, laboral o con respecto a sus ingresos si reside fuera de los Países Bajos. Hágalo siempre dentro del plazo de 1 semana a partir del momento en que se entere del cambio o tendría que haberse enterado de ello.

Para rellenar este formulario hay que conectarse con su DigiD (Digital personal identification) u otra forma de acceso reconocida en toda Europa.

Comunicar modificaciones desde el extranjero acerca de su prestación de incapacidad laboral

¿Prefiere enviar el formulario por correo? Entonces lo puede descargar más arriba e imprimirlo.

Para poder rellenar el fomulario se necesita lo siguiente:

 • Su número de identificación fiscal [BSN, por sus siglas en neerlandés].
 • Para cualquier cambio con respecto a su trabajo o sus ingresos: una copia de su contrato de trabajo y su nómina.
 • Para el recibo o cambio de su prestación desde el extranjero: una copia del detalle de su prestación.
 • Si usted recibe un suplemento y los ingresos de su pareja cambian:
  • El número de indentificación fiscal [BSN] de su pareja
  • La fecha de nacimiento de su pareja
  • La nómina de su pareja

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie aan ons door als u buiten Nederland woont. Doe dit altijd binnen 1 week nadat de wijziging bij u bekend was of had kunnen zijn.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Stuurt u het formulier liever per post? Dan kunt u het formulier hierboven downloaden en printen.

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • Uw burgerservicenummer
 • Voor een wijziging in werk en inkomen: een kopie van uw arbeidsovereenkomst en loonstrook.
 • Voor ontvangst of wijziging in uw buitenlandse uitkering: een kopie van de uitkeringsspecificatie.
 • Als u een toeslag ontvangt en de inkomsten van uw partner veranderen:
  • burgerservicenummer van uw partner
  • geboortedatum van uw partner
  • de loonstrook van uw partner

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft (buitenland)

Geef hier wijzigingen in uw gezondheid door als u een WIA-uitkering heeft en in een land buiten Nederland woont of verblijft. Doe dit altijd binnen 1 week nadat de wijziging bij u bekend was of had kunnen zijn.

Bij het invullen van het formulier heeft u uw burgerservicenummer nodig en een DigiD of erkend Europees inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft

Heeft u geen DigiD of erkend Europees inlogmiddel? Dan kunt u het Word-document Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft downloaden en opsturen.

Indiquez les changements à l’étranger en cas d’allocation d’incapacité de travail

Ce formulaire vous permet de nous transmettre des modifications concernant votre situation personnelle, votre situation de travail ou de revenus, si vous résidez à l’étranger. Faites-le toujours 1 semaine après que ces modifications vous sont connues ou auraient pu l’être.

Pour remplir ce formulaire, connectez-vous avec votre DigiD (Digital personal identification) ou un autre moyen de connexion européen agréé.

Indiquez les changements à l’étranger en cas d’allocation d’incapacité de travail

Si vous préférez envoyer votre formulaire par courrier postal, vous pourrez le télécharger ci-dessus et l’imprimer.

Voici ce qu’il vous faut pour le remplir:

 • Votre identifiant personnel
 • Pour une modification de votre travail et de vos revenus : une copie de votre contrat de travail et de votre bulletin salarial
 • Pour la réception ou la modification de votre allocation étrangère : une copie de la spécification de votre allocation
 • Si vous recevez un supplément et si les revenus de votre partenaire changent:
  • L'identifiant personnel de votre partenaire
  • La date de naissance de votre partenaire
  • Le bulletin salarial de votre partenaire

Informacja o zmianach za granicę w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy

Użyj tego formularza, aby zgłosić nam zmiany w swojej sytuacji osobistej, zawodowej lub dochodowej, w przypadku, gdy mieszkasz poza Holandią. Zawsze należy to zrobić w ciągu 1 tygodnia od momentu, gdy zmiana została lub mogła zostać zauważona.

Aby wypełnić ten formularz, zaloguj się przy użyciu swojego loginu DigiD (Digital personal identification) lub innego europejskiego loginu.

Informacja o zmianach za granicę w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy

Wolisz wysłać formularz pocztą? Możesz pobrać i wydrukować powyższy formularz.

Przy wypełnianiu będą potrzebne następujące informacje:

 • Twój numer BSN.
 • W przypadku zmiany dotyczącej pracy i dochodu: kopia umowy o pracę i odcinka wypłaty.
 • Aby otrzymać lub zmienić świadczenie zagraniczne: kopia dokumentu ze specyfikacją wysokości świadczenia.
 • Jeśli otrzymujesz dodatek, a dochód Twojego partnera ulegnie zmianie:
  • numer BSN partnera
  • data urodzenia partnera
  • odcinek wypłaty partnera

İş göremezlik ödeneği durumunda yurtdışındaki değişikliklerin bildirilmesi

Hollanda dışında yaşıyorsanız, kişisel, iş veya gelir durumunuzdaki değişiklikleri bildirmek için bu formu kullanın. Bunu her zaman değişikliği öğrendikten veya öğrenebileceğinizden sonraki 1 hafta içinde yapın.

Bu formu doldurmak için lütfen DigiD (Digital personal identification) veya başka bir tanınmış Avrupa oturum açma aracı ile oturum açın.

Dış Ülkede Değişikleri Bildirme Formu

Formu posta yoluyla göndermeyi mi tercih edersiniz? O zaman yukarıdaki formu indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

Formu doldururken bunlara ihtiyacınız olacak:

 • Vatandaşlık hizmet numaranız.
 • İş ve gelir değişikliği için: iş sözleşmenizin ve maaş bordronuzun bir kopyası.
 • Yurtdışı ödeneğinizin alınması veya değiştirilmesi için: ödenek beyanının bir kopyası.
 • Ek ödenek alıyorsanız ve partnerinizin geliri değişirse:
  • partnerinizin vatandaşlık hizmet numarası
  • partnerinizin doğum tarihi
  • partnerinizin maaş bordrosu

Przekazywanie informacji o zmianach dla pracowników za granicą pobierających zasiłek dla bezrobotnych

Niniejszy formularz służy do przekazywania informacji o zmianach w sytuacji osobistej, dotyczącej pracy lub dochodów u osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych i (tymczasowo) mieszkających albo przebywających z zagranicą. Za pomocą tego formularza można przekazać nam również zagraniczny numer rachunku bankowego.

Aby wypełnić formularz, należy zalogować się za pomocą swojego DigiD albo innego uznawanego w Europie środka do logowania.

Przekazywanie informacji o zmianach dla pracowników za granicą pobierających zasiłek dla bezrobotnych

Masz problem z wypełnieniem tego formularza online? Możesz pobrać formularz i wysłać go pocztą tradycyjną.

To będzie potrzebne przy wypełnianiu

Zmiana dotycząca pracy i dochodów:

 • wykaz płatności zasiłku
 • kopia umowy najmu mieszkania/domu
 • umowa o pracę
 • specyfikacja wynagrodzenia

Jeśli otrzymujesz dodatek, a zmianie ulegają dochody Twojego partnera/Twojej partnerki:

 • numer socjalno-fiskalny partnera/partnerki
 • specyfikacja wynagrodzenia partnera/partnerki

Reporting a change of circumstances on an unemployment benefit while living abroad

Use this form to report a change in your situation if you are receiving an unemployment benefit (‘WW-uitkering’) and living abroad. You can also use this form to share your foreign bank account number with us.

To access the form, you will need a DigiD account or another valid European login method.

Reporting a change of circumstances on an unemployment benefit while living abroad

If you are unable to complete the form online, you can download it and send it by post.

What you need to complete the form

For changes in work and income, you will need to submit the following documents:

 • a payslip of your benefit
 • a copy of your rental agreement
 • your employment contract
 • a payslip of your wage

If you receive a top-up benefit and your partner's income changes, you will need to submit the following documents:

 • your partner's citizen service number (‘BSN’)
 • your partner's payslip

Reporting changes – Abroad and receiving an invalidity benefit

This form can be used to report changes in your personal, work, or income situation to us when you reside outside of the Netherlands. You must always do so within one week from the time the change has or could have become known to you.

In order to complete this form, you must log in using your DigiD (Digital personal identification) or another recognised European log-in tool.

Reporting changes - abroad and receiving an invalidity benefit

If you prefer to submit the form by regular mail, please download and print the form via the above link.

Things to keep at hand when completing the form:

 • Your citizen service number.
 • In case of a change in work and income: a copy of your employment agreement and of a wage slip.
 • In case you receive a foreign benefit or this benefit changes: a copy of the benefit slip.
 • If you receive an allowance and your partner's income changes:
  • your partner's citizen service number
  • your partner's date of birth
  • your partner's wage slip

Änderungen Ihres Gesundheitszustands mitteilen

Wenn sich Ihre Gesundheit verbessert oder verschlechtert, teilen Sie uns das mit diesem Formular mit.


Änderungen Ihres Gesundheitszustands mitteilen

Reporting changes about your health

This form enables you to inform us if your health improves or worsens.


Reporting changes about your health

Indiquez les changements de votre état de santé

A ’l’aide de ce formulaire, vous nous indiquez si votre état de santé s’améliore ou se détériore.


Indiquez les changements de votre état de santé

Przekazamie informacji o zmianach stanu zdrowia

Za pomacą tego formularza przekazuje nam Pan/Pani informaję, jeżeli stan Pana/Pani się lub pogorszy.


Przekazamie informacji o zmianach stanu zdrowia

Participação de alterção na sua saúde

Mediante este formulário poderá informar-nos se ocorrer alguma melhoria ou algum agravamento da sua saúde.


Participação de alterção na sua saúde

Sağliğinizla ilgili değişikliği bildirmek

Bu form ile sağlinizin düzeldiğini veya kötüleştiğini bize bildirisiniz.


Sağliğinizla ilgili değişikliği bildirmek

Transmettre des modifications lorsque vous résidez à l’étranger et bénéficiez d’une allocation WW

Ce formulaire vous permettra de transmettre des modifications concernant votre situation personnelle, professionnelle ou vos revenus, si vous bénéficiez d’une allocation de chômage WW et résidez ou séjournez (temporairement) à l’étranger. Vous pouvez aussi nous transmettre également un numéro de compte étranger avec ce formulaire.

Pour remplir ce formulaire, connectez-vous avec votre DigiD ou un autre moyen de connexion européen agréé.

Transmettre des modifications lorsque vous résidez à l’étranger et bénéficiez d’une allocation WW

Si vous n’arrivez pas à remplir ce formulaire en ligne, vous pourrez télécharger ce formulaire et l’envoyer par courrier postal.

Voici les documents dont vous avez besoin pour le remplir

Pour une modification concernant votre travail et vos revenus:

 • La spécification de paiement de votre allocation 
 • Une copie de votre bail 
 • Votre contrat de travail 
 • Votre bulletin salarial

Si vous recevez une allocation supplémentaire et si les revenus de votre partenaire changent:

 • L’identifiant personnel de votre partenaire 
 • Le bulletin salarial de votre partenaire

Doorgeven wijzigingen buitenland als u een WW-uitkering heeft

Met dit formulier geeft u wijzigingen door in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie als u een WW-uitkering krijgt en (tijdelijk) in het buitenland woont of verblijft. U kunt met dit formulier ook een buitenlands rekeningnummer aan ons doorgeven.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen buitenland als u een WW-uitkering heeft

Lukt het niet om het formulier online in te vullen? Dan kunt u het formulier downloaden en per post opsturen.

Dit heeft u nodig bij het invullen

Voor een wijziging in werk en inkomen:

 • de betaalspecificatie van uw uitkering
 • een kopie van uw huurcontract
 • uw arbeidsovereenkomst
 • uw loonstrook

Als u een toeslag ontvangt en de inkomsten van uw partner veranderen:

 • het burgerservicenummer van uw partner
 • de loonstrook van uw partner

Klantenservice

Doorgeven gegevens

Melden fraude bedrijven

Meld hier online een bedrijf dat volgens u fraudeert met overheidsgeld of subsidies en met UWV samenwerkt. Uw informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. U mag uw melding ook anoniem doen.

Melden fraude bedrijven

Melden uitkeringsfraude

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering van UWV? Dan kunt u deze fraude met dit formulier online melden. U doet uw melding anoniem. Uiteraard behandelen wij uw informatie vertrouwelijk.


Melden fraude

Invullen model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meestal loonheffingen inhouden op uw loon of uitkering. Voor de inhouding moet de werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat uw werkgever of de uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepast.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.

U vult dit formulier van de Belastingdienst in en stuurt het naar:

UWV, afdeling WW
Postbus 58195
1040 HD Amsterdam Invullen Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Klacht indienen

U kunt uw klacht indienen via het online klachtenformulier. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Klachtenformulier UWV

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Melden te late beslissing UWV

Met deze melding vraagt u ons om binnen 2 weken alsnog te beslissen over uw aanvraag of bezwaar.

Dit kan in de volgende situaties:

 • U krijgt geen bericht binnen de periode die wij hebben aangegeven in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar.
 • U heeft ook geen brief gekregen waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben.

Lees meer over wat u kunt doen bij een te late beslissing

Bent u (ex-)werknemer? Dan heeft u deze gegevens nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • uw rekeningnummer
 • om welke aanvraag of welk bezwaar het gaat
Melden te late beslissing UWV
Machtigen

Machtigen voor een melding te late beslissing UWV

Machtig hier iemand om namens u een te late beslissing van UWV te melden.

Met deze melding vraagt de gemachtigde ons om binnen 2 weken alsnog te beslissen over uw aanvraag of bezwaar. Dit kan in de volgende situaties:

 • U krijgt geen bericht binnen de periode die wij hebben aangegeven in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar.
 • U heeft ook geen brief gekregen waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben.
Machtigen voor een melding te late beslissing UWV

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • adresgegevens en telefoonnummer van de door u gemachtigde
 • als het gaat om een aanvraag namens een werknemer: de naam en het burgerservicenummer van de werknemer

Let op: Gebruik een ander adres als het gaat om een te late beslissing op een bezwaar. Dit adres staat in de ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Vermeld bij het adres: afdeling Bezwaar en Beroep.

Overig

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen

Met dit formulier vraagt u bij UWV een Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen aan. Met deze indicatie kunt u bij uw gemeente toestemming vragen om onderwijs te volgen bij een gespecialiseerde scholingsinstelling. Houd er rekening mee dat u voor deze aanvraag een verklaring nodig heeft, waarin staat dat de gemeente instemt met uw aanvraag voor de Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen.

Let op: U kunt geen Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen krijgen als u: 

 • jonger bent dan 18 jaar;
 • een uitkering en ondersteuning bij uw re-integratie krijgt van UWV;
 • al een mbo-diploma niveau 2 of hoger heeft.

In dat geval heeft het dus geen zin om een indicatie bij ons aan te vragen.

Aanvragen Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen
Bekijken documenten

Woo-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Deze informatie is altijd openbaar behalve als de informatie niet geschikt is om openbaar te maken volgens de Woo of andere wetgeving.

Wanneer geven wij geen informatie

Als belangen van andere partijen, zoals medewerkers of klanten, zwaarder wegen.

Inzage in uw eigen documenten bij UWV

Wilt u eigen documenten bekijken die wij bij UWV van u hebben? Op Ik wil mijn persoonsgegevens inzien leest u hoe u dit doet.

Met onderstaand formulier kunt u een Woo-verzoek indienen bij UWV. Controleer voordat u een Woo-verzoek doet bij Woo-publicaties of de informatie niet al eerder openbaar is gemaakt.

Woo-verzoek indienen

Meer informatie over de Wet open overheid (Woo)

Doorgeven gegevens

Verzoek reiskostenvergoeding invullen

Als wij u uitnodigen voor een gesprek op een van onze kantoren, maakt u soms reiskosten. Vaak kunt u hier een vergoeding voor krijgen. Als u in aanmerking denkt te komen voor een reiskostenvergoeding, vul dan het ‘Verzoek reiskostenvergoeding' in en neem dit formulier mee naar uw afspraak.

Verzoek reiskostenvergoeding invullen

Machtiging voor het eenmalig doorgeven van uw gegevens aan de Belastingdienst

Met dit formulier geeft u UWV voor 1 keer toestemming om gegevens over de nabetaling waarop u recht heeft aan de Belastingdienst door te geven.

Een nabetaling kan gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen. Of voor de hoogte van toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen. De Belastingdienst neemt telefonisch contact met u op om deze gevolgen met u bespreken.

Dit heeft u nodig om het formulier in te vullen

 • uw burgerservicenummer

Om dit formulier in te vullen, logt u in met DigiD.

Machtiging voor het doorgeven van uw gegevens aan de Belastingdienst

Re-integratie

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

Meer informatie vindt u op Het loonkostenvoordeel.

Kabinet wil LKV voor oudere werknemers afschaffen

Het kabinet is van plan om het LKV voor de doelgroep van oudere werknemers (56 jaar of ouder) in stappen af te schaffen. Dat zou het volgende betekenen:

 • Komt deze werknemer op of na 1 januari 2024 in dienst, dan ontvangt de werkgever vanaf 1 januari 2025 een lager bedrag. En vanaf 1 januari 2026 ontvangt de werkgever geen bedrag meer.
 • Start het dienstverband van deze werknemer uiterlijk op 31 december 2023? Dan verandert er niets.

LKV arbeidsgehandicapte werknemer aanvragen

Valt de werknemer ook nog onder de doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers en start het dienstverband op of na 1 januari 2024? Vraag dan een doelgroepverklaring arbeidsgehandicapte werknemer aan. Met deze verklaring ontvangt de werkgever misschien het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Dit LKV wordt niet afgeschaft. En de bedragen ervan blijven hetzelfde.

Let op: als u buiten Nederland in een ander EU/EER-land of Zwitserland een uitkering ontving, kunt u de doelgroepverklaring niet online aanvragen. Bel voor de schriftelijke aanvraag naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Met dit formulier vraagt u de doelgroepverklaring LKV bij ons aan:

Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen no-riskpolis verlengen

Met dit formulier vraagt u verlenging van uw no-riskpolis aan. Als u een no-riskpolis heeft, betalen wij de werkgever een Ziektewet-uitkering als u ziek wordt.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Aanvragen no-riskpolis verlengen

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • adresgegevens en contactpersoon van uw werkgever

Aanvragen inkomens- of loonsuppletie

Om loonsuppletie te krijgen, geldt er een aantal voorwaarden. U kunt misschien loonsuppletie krijgen als al het volgende voor u geldt:

 • U heeft een gedeeltelijke WAO- of een WAZ-uitkering.
 • U heeft een baan in loondienst gevonden voor minimaal 6 maanden.
 • U verdient in die baan minder dan wat u volgens UWV kunt verdienen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • uw DigiD-inlogcode

Wilt u eerst meer weten over loonsuppletie? Kijk dan op Aanvulling op inkomen: Inkomenssuppletie

Aanvragen inkomens-/loonsuppletie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen jobcoach

Als u begeleiding van een jobcoach wilt, kunt u dat hier aanvragen. U vult het formulier in samen met uw werkgever en de jobcoach. De begeleiding kan plaatsvinden op de werkplek of tijdens een proefplaatsing. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • adresgegevens van uw werkgever
 • naam jobcoach(organisatie)
 • uw geschatte brutoloonwaarde
Aanvragen jobcoach

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Medische vragenlijst

Met dit formulier geeft u ons aanvullende informatie om de aanvraag voor verlenging van uw no-riskpolis te beoordelen. U hoeft dit formulier alleen in te vullen als wij u hierover een brief hebben gestuurd.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Medische vragenlijst

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • Informatie over uw ziekte (wat zijn de symptomen, sinds welke datum heeft u deze ziekte?)
 • Gegevens over uw artsen en specialisten
 • Informatie over uw behandeling
 • Informatie over de medicijnen die u gebruikt

Aanvragen proefplaatsing

Vraag hier een proefplaatsing bij UWV aan. Dit kan als u een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, WW-, IOW- of Ziektewet-uitkering heeft. Tijdens een proefplaatsing werkt u 2 maanden bij een werkgever met behoud van uw uitkering.

Let op: Betaalt een (ex-)werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet en de WGA uw huidige uitkering? Als u dan een proefplaatsing wilt, hoeft u geen toestemming aan UWV te vragen. De (ex-)werkgever moet wel toestemming geven voor de proefplaatsing.

Opsturen

Ontvangt u een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, IOW- of WW-uitkering? Stuur het formulier dan naar het Werkplein bij u in de buurt.
Ontvangt u een Ziektewet-uitkering? Stuur het formulier dan naar het kantoor van UWV bij u in de buurt.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.
 • adresgegevens van de werkgever
 • loonheffingennummer van de werkgever

U vult het formulier online in en stuurt het via de post naar UWV.

Wilt u eerst meer weten over een proefplaatsing? Kijk dan op Proefplaatsing.

Aanvragen proefplaatsing

Proefplaatsing zonder arbeidsvermogen

Hebben wij beoordeeld dat u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? Maar wilt u wel werken? Op Toch werken met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen leest u hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Machtigen

Machtigen aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Met dit formulier kunt u iemand toestemming geven (machtigen) om namens u een doelgroepverklaring LKV aan te vragen.

Het formulier bestaat uit 2 delen:

 • Deel 1 vult u zelf als werknemer in.
 • Deel 2 vult de persoon die namens u de aanvraag doet (gemachtigde) in.

De gemachtigde stuurt het volledige formulier via de post naar ons op. Nadat wij de aanvraag hebben ontvangen, sturen wij deze persoon binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Daarna beoordelen wij uiterlijk binnen 13 weken of u een doelgroepverklaring LKV krijgt. De gemachtigde krijgt hiervan de beslissing.

Valt u onder de doelgroep oudere werknemers (56 jaar en ouder) en krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan vraagt u de doelgroepverklaring LKV aan bij uw gemeente. U kunt ons formulier niet gebruiken. In alle andere gevallen vraagt u de doelgroepverklaring LKV wel aan bij ons.

Kabinet wil LKV voor oudere werknemers afschaffen

Het kabinet is van plan om het LKV voor de doelgroep van oudere werknemers (56 jaar of ouder) in stappen af te schaffen. Dat zou het volgende betekenen:

 • Komt deze werknemer op of na 1 januari 2024 in dienst, dan ontvangt de werkgever vanaf 1 januari 2025 een lager bedrag. En vanaf 1 januari 2026 ontvangt de werkgever geen bedrag meer.
 • Start het dienstverband van deze werknemer uiterlijk op 31 december 2023? Dan verandert er niets.

LKV arbeidsgehandicapte werknemer aanvragen

Valt de werknemer ook nog onder de doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers en start het dienstverband op of na 1 januari 2024? Vraag dan een doelgroepverklaring arbeidsgehandicapte werknemer aan. Met deze verklaring ontvangt de werkgever misschien het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Dit LKV wordt niet afgeschaft. En de bedragen ervan blijven hetzelfde.

Machtigen aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)
Aangifte (particulieren)

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunt u de verlengde loondoorbetaling WIA stoppen.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • Het loonheffingennummer van uw werkgever
Doorgeven gegevens

Maken Plan van aanpak

Vul hier het Plan van aanpak in, samen met uw werknemer.

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, dan kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeversportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken Plan van aanpak
Bekijken gegevens

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers

UWV werkt alleen samen met jobcoaches die zijn aangesloten bij een jobcoachorganisatie die door ons is erkend. Bekijk hier de lijst met erkende jobcoachleveranciers.

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers
Re-integratieverslag

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

Vul samen met uw werkgever de (Eerstejaars)evaluatie in als u na een jaar nog niet volledig aan het werk bent. Hiermee kunt u eventueel het Plan van aanpak bijstellen.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

Toeslag

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft

Vraag een toeslag aan als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft en uw (gezins)inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum. Vul hiervoor het online formulier ‘Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft’ in.

Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode
 • uw burgerservicenummer en inkomsten
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Soms moet u kopieën van huurcontracten meesturen

Blijkt tijdens het invullen dat u ook het formulier Opsturen huurcontracten moet opsturen? Dan vult u dat formulier ook in en stuurt u kopieën van huurcontracten mee.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen bijstandsuitkering

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.

Aanvragen bijstandsuitkering

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Heeft u al een WW-uitkering, maar komt uw (gezins)inkomen onder het sociaal minimum? Dan kunt u hier een toeslag aanvragen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer en inkomsten
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon.

Wilt u eerst meer weten over een toeslag? Kijk dan op Toeslag van UWV.

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Aanvragen toeslag van UWV

Een toeslag is een aanvulling op uw inkomsten. U kunt op deze pagina een toeslag van UWV aanvragen als uw (gezins)inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum.

Meer informatie over toeslagen leest u op Toeslag van UWV. Hier leest u bijvoorbeeld wanneer u een toeslag kunt krijgen en wat het sociaal minimum is.

Deze gegevens heeft u nodig bij het aanvragen van een toeslag:

Let op: Bent u alleenstaand, maar deelt u uw woning met 1 of meer personen? Dan moet u misschien kopieën van de huurcontracten meesturen met het formulier. Tijdens het invullen van het formulier wijzen wij u hierop als dit voor u geldt.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen toeslag van UWV
Wijzigen (particulieren)

Invullen Wijzigingsformulier IOW

Met het 'Wijzigingsformulier IOW' geeft u wijzigingen door in uw situatie.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw DigiD-inlogcode;
 • de gegevens die u wilt doorgeven.
Invullen Wijzigingsformulier IOW

Meer informatie

Heeft u een vraag over het doorgeven van wijzigingen of inkomsten? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Invullen Wijzigingsformulier WW

Met het Wijzigingsformulier WW geeft u wijzigingen door in uw situatie.

Invullen Wijzigingsformulier WW

Om het formulier in te vullen heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. 

Meer informatie

Niet alle wijzigingen geeft u door met het Wijzigingsformulier WW. Kijk op Hoe geef ik wijzigingen door in de WW? bij uw situatie. U ziet dan hoe en wanneer u de wijziging aan ons doorgeeft.

Heeft u een vraag over het doorgeven van wijzigingen of inkomsten? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Geef hier wijzigingen in uw situatie door die van invloed zijn op uw Ziektewet-uitkering of de toeslag die u krijgt van UWV.

In sommige situaties kunt u met dit formulier ook wijzigingen doorgeven als u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering krijgt. Of als u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering en een andere uitkering van UWV krijgt.

Beter melden doet u niet via dit formulier. Was u ziek en bent u weer beter, of weer (gedeeltelijk) aan het werk? Dan meldt u zich beter bij uw werkgever.
Heeft u geen werkgever? Dan meldt u zich beter via Mijn UWV op uwv.nl/mijnuwv.

Bij het invullen van het formulier heeft u uw burgerservicenummer nodig.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Let op: Geef een wijziging door binnen 2 dagen nadat de wijziging is ingegaan.

Er zijn uitzonderingen op deze regel:

 • Vakantie of verblijf in het buitenland, en verhuizing naar of in het buitenland, geeft u uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons door.
 • Wijzigingen die van invloed zijn op uw toeslag van UWV, geeft u binnen 1 week aan ons door.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering en/of toeslag van UWV heeft’ geeft u de volgende wijzigingen aan ons door:

Persoonlijke wijzigingen:

 • Uw telefoonnummer is veranderd.
 • Uw rekeningnummer is veranderd.
 • U wijzigt het adres waarop u uw post ontvangt.
 • U wordt of bent gedetineerd.
 • Uw loonheffingskorting moet anders worden toegepast.
 • U verhuist naar of in het buitenland.

Let op: Verhuist u binnen Nederland? Dan geeft u dat door aan de gemeente. Wij ontvangen van de gemeente uw adreswijziging. U hoeft deze wijziging niet aan ons door te geven.

Vakantie of verblijf in het buitenland:

 • U gaat op vakantie naar het buitenland.
 • U verblijft in het buitenland om een andere reden dan vakantie.

Wijzigingen in uw inkomenssituatie:

 • Uw inkomsten zijn veranderd omdat u (meer of minder) bent gaan werken.
 • Uw inkomsten zijn veranderd door een andere reden dan werk. U krijgt bijvoorbeeld pensioen of nog een andere uitkering.

Let op: Krijgt u een Ziektewet-uitkering omdat u tijdens of na uw WW-uitkering ziek bent geworden? Geef wijzigingen in uw inkomsten dan iedere maand door via Mijn UWV of via de UWV-app. En niet via het wijzigingsformulier.

Extra wijzigingen die u doorgeeft als u ook een toeslag van UWV krijgt

 • Uw leefsituatie is veranderd.
 • Het inkomen van uw partner is veranderd.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen door in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn. Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek doorgeven.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Wijzigingen in uw gezondheid

Is er iets in uw gezondheid veranderd? Dat geeft u op een andere manier aan ons door. U leest hier meer over op Wijzigingen in uw gezondheid.

Doorgeven gegevens

Verklaring ontvangen uitkering of inkomsten invullen

Met dit formulier geeft u aan ons door of u in een bepaalde periode inkomsten of een uitkering had van een andere organisatie dan UWV.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Verklaring ontvangen uitkering of inkomsten invullen

Voorzieningen

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen no-riskverklaring

Belemmert of belemmerde uw ziekte of handicap u bij het volgen van een opleiding? Dan kunt u een no-riskverklaring aanvragen. Met deze verklaring kan een toekomstige werkgever gebruikmaken van de no-riskpolis.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Aanvragen no-riskverklaring

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • De gegevens van alle scholen waar u op heeft gezeten, inclusief basisschool.
 • De naam van de contactpersoon bij de huidige opleiding.
 • Als u een opleiding wilt gaan volgen: de gegevens van de opleiding die u nog wilt volgen.
 • Als u werkt of gewerkt heeft: gegevens van oude, huidige en toekomstige werkgevers.

Met uw aanvraag kunt u ook bijlagen meesturen. De volgende documenten willen wij van u ontvangen als u ze heeft:

 • Toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Dit is een verklaring waarin staat dat u recht heeft op een plek in het speciaal onderwijs. Stuur de nieuwste verklaring mee.
 • Ontwikkelperspectiefplan (OPP). Scholen maken dit plan voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Stuur het nieuwste plan mee.
 • Uw uitstroomprofiel. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn 3 uitstroomprofielen. Deze bereiden leerlingen voor op doorstroming naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding. U volgt onderwijs dat bij 1 van deze uitstroomprofielen past.
 • Ontheffing van de leerplichtambtenaar of Onderwijsinspectie. U kunt deze aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente.
 • Diploma’s, getuigschriften of opleidingscertificaten.
 • Verklaring beëindiging school.
 • Beslissing van UWV of gemeente over een onderwijsvoorziening.

Let op: Upload deze documenten als u het formulier invult. Wij kunnen uw aanvraag dan sneller en beter beoordelen. Stuur geen medische documenten, rapporten of verslagen mee.

Aanvragen voorziening

Met dit formulier vraagt u een voorziening aan, als u door een ziekte of handicap ondersteuning nodig heeft om uw werk of opleiding goed te kunnen doen. Of om in privésituaties ondersteuning van een schrijf- of gebarentolk aan te vragen.

U kunt ook een voorziening aanvragen als uw kind door een ziekte of handicap ondersteuning nodig heeft bij een opleiding.

Lees meer over Voorzieningen.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • uw burgerservicenummer
 • een kopie van uw medisch rapport

Als u de voorziening aanvraagt voor uw kind:

 • het burgerservicenummer van uw kind
 • een kopie van het medisch rapport van uw kind

Om een voorziening aan te vragen logt u in met uw DigiD.

Een voorziening aanvragen voor uw kind kan alleen met een machtiging.

Voorziening aanvragen

Aanvragen jobcoach

Als u begeleiding van een jobcoach wilt, kunt u dat hier aanvragen. U vult het formulier in samen met uw werkgever en de jobcoach. De begeleiding kan plaatsvinden op de werkplek of tijdens een proefplaatsing. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • adresgegevens van uw werkgever
 • naam jobcoach(organisatie)
 • uw geschatte brutoloonwaarde
Aanvragen jobcoach

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen Beoordeling werken met een voorziening

Kreeg u voordat u 18 werd of tijdens uw studie een ziekte of handicap? En kunt u daardoor alleen met een voorziening werk vinden of houden? Dan kunt u met dit formulier een Beoordeling werken met een voorziening aanvragen. Wij beoordelen dan of u de voorziening nodig heeft om het minimumloon te verdienen. Als dit zo is, dan nemen wij u op in het doelgroepregister. U telt dan mee voor de banenafspraak. U heeft dan meer kans op werk, want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden.

Let op: werkt u niet, en wilt u worden opgenomen in het doelgroepregister om in aanmerking te komen voor een baan uit de banenafspraak? Vraag dan een beoordeling arbeidsvermogen aan.

Aanvragen Beoordeling werken met een voorziening

Indienen declaratie voorzieningen

U heeft toestemming gekregen voor een voorziening, bijvoorbeeld een kilometervergoeding, orthopedische schoenen of een schrijf- en gebarentolk.

Met dit formulier declareert u de kosten die u heeft gemaakt voor deze voorziening.

Indienen Declaratie voorzieningen

Let op: vanaf 1 januari 2021 is het formulier ‘Declaratie voorzieningen’ een online formulier. Voor het invullen en opsturen van dit formulier logt u in op Mijn UWV. U moet ook een specificatie van de kosten aanleveren als wij hierom gevraagd hebben. U kunt uw factuur of betaalbewijs uploaden bij het formulier ‘Declaratie voorzieningen’ in Mijn UWV. Het is ook mogelijk om de specificatie van de kosten per post naar ons op te sturen. Als u uw factuur of betaalbewijs per post stuurt, stuur dan het Verantwoordingsformulier mee. Het postadres vindt u in het formulier.


Invullen Verantwoordingsformulier voorzieningen

U heeft toestemming gekregen voor een voorziening, bijvoorbeeld een vergoeding voor taxivervoer, orthopedische schoenen, een schrijf- en gebarentolk of een onderwijsvoorziening. Dit verantwoordingsformulier hoort bij het formulier ‘Declaratie voorzieningen’. Dus voor elk declaratieformulier stuurt u 1 verantwoordingsformulier naar ons op.

Zo doet u dat:

 • Vermeld de specificaties van uw declaratie.
 • Stuurt het apart per post naar het adres dat op het formulier staat.
 • Stuur ook apart het formulier Declaratie voorzieningen naar ons op dat erbij hoort. 
Invullen Verantwoordingsformulier voorzieningen


Doorgeven gegevens

Nasturen documenten na aanvraag voorzieningen

U heeft voor uzelf of uw kind een voorziening aangevraagd. Om deze aanvraag te kunnen beoordelen, heeft UWV u om aanvullende gegevens gevraagd. Met dit formulier kunt u deze gegevens aan ons toesturen.

Nasturen documenten na aanvraag voorzieningen

Nasturen documenten per post

Als u de gegevens per post naar ons wilt sturen, gebruikt u het formulier Nasturen aanvullende informatie bij aanvraag voorziening .

Let op: Gebruik dit formulier niet voor het sturen van medische informatie. Medische informatie kan alleen per post verstuurd worden. Gebruik daarvoor het formulier Nasturen medische informatie bij aanvraag voorzieningen.

Nasturen medische informatie bij aanvraag voorziening

U heeft voor uzelf of uw kind een voorziening aangevraagd. In uw aanvraag heeft u aangegeven dat UWV geen medisch rapport van u of uw kind heeft. Het medisch rapport is een verklaring van arts of specialist of een audiogram.

Stuur dit formulier mee met de gevraagde gegevens. Zo zorgt u ervoor dat wij uw aanvraag snel en juist kunnen behandelen.

Nasturen medische informatie bij aanvraag voorziening
Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen als u een voorziening ontvangt

Met dit formulier geeft u een wijziging aan ons door als u een voorziening ontvangt. Bijvoorbeeld een verandering in uw werk of opleiding, of een ander telefoonnummer of e-mailadres. Om een wijziging door te geven heeft u uw DigiD of de DigiD van uw kind nodig.

Let op: Gebruik dit formulier niet als u een wijziging wilt doorgeven voor een uitkering die u van UWV ontvangt. Welk formulier u dan nodig heeft, vindt u op Overzicht formulieren.

Doorgeven wijzigingen als u een voorziening ontvangt
Bekijken gegevens

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers

UWV werkt alleen samen met jobcoaches die zijn aangesloten bij een jobcoachorganisatie die door ons is erkend. Bekijk hier de lijst met erkende jobcoachleveranciers.

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers

Vrijwillige verzekeringen

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV

Met dit formulier kunt u iemand machtigen om namens u contact te hebben met UWV over uw verzekering van UWV. Bijvoorbeeld uw werkgever of uw accountant.

De gemachtigde mag het volgende namens u doen:

 • berichten en brieven sturen en ontvangen
 • informatie opvragen en geven
 • premie betalen

Bij het invullen heeft u nodig:

 • uw burgerservicenummer
 • uw rekeningnummer
 • de gegevens van de gemachtigde
 • het rekeningnummer van de gemachtigde

Nadat u het formulier heeft ingevuld, stuurt u (of uw gemachtigde) dit via de post naar ons op. Ons adres staat op het formulier.

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV

Aanvragen vrijwillige verzekering van UWV

Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering van UWV aan. Dit doet u als u niet verzekerd bent tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld omdat u een eigen bedrijf start.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • Uw DigiD
 • Uw burgerservicenummer
 • Uw rekeningnummer
 • Bent u alfahulp die minder dan 4 dagen per week werkt, dienstverlener aan huis, gastouder of werkt u op basis van een persoonsgebonden budget (pgb)? Houd dan de gegevens van het gezin of de gezinnen waar u werkt bij de hand.

U verstuurt het ingevulde formulier via de verzendknop naar UWV. U krijgt dan binnen enkele dagen na uw aanvraag een ontvangstbevestiging.

Wilt u eerst meer informatie over een vrijwillige verzekering van UWV? Kijk dan op Ik wil me vrijwillig verzekeren bij UWV.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hierover mee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen verzekering van UWV met DigiD

Heeft u geen DigiD, dan kunt u uw aanvraag doen via Aanvragen verzekering van UWV zonder DigiD. Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u het uitprinten en per post naar ons opsturen.

Wijzigen (particulieren)

Wijzigen vrijwillige verzekering van UWV

Met dit formulier geeft u wijzigingen aan ons door die van invloed zijn op uw verzekering. Bijvoorbeeld:

 • Uw inkomsten veranderen. Via dit formulier wijzigt u het verzekerde bedrag.
 • U heeft iemand gemachtigd om namens u contact te hebben met UWV over uw vrijwillige verzekering. Via dit formulier trekt u deze machtiging in.
 • U wilt de verzekering stopzetten.

Voor het invullen van het wijzigingsformulier heeft u DigiD nodig.

Wijziging doorgeven

Wajong

Doorgeven gegevens

Verklaring ontvangen uitkering of inkomsten invullen

Met dit formulier geeft u aan ons door of u in een bepaalde periode inkomsten of een uitkering had van een andere organisatie dan UWV.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Verklaring ontvangen uitkering of inkomsten invullen

Betalen overlijdensuitkering

Als iemand met een uitkering overlijdt, kunnen nabestaanden soms een overlijdensuitkering krijgen. De overlijdensuitkering is gelijk aan 1 bruto maanduitkering. Met dit formulier geeft u door aan wie wij de overlijdensuitkering kunnen betalen: aan de werkgever of aan u.

Om het formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Betalen overlijdensuitkering

Doorgeven aanvullende informatie jaarcijfers

Geef hier aanvullende informatie op uw jaarcijfers door als u werkt (of werkte) als zelfstandige en een uitkering krijgt van UWV.


Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers

Doorgeven informatie over uw inkomsten als zelfstandige

U werkt als zelfstandige en ontvangt een uitkering van ons. Na het invullen van dit formulier bepalen wij de hoogte van uw uitkering.

De hoogte van uw uitkering voorlopig aanpassen

Uw inkomsten als zelfstandige kunnen invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Dit geldt ook voor de inkomsten die uw eventuele partner als zelfstandige verdient. Daarom kunt u ons met dit formulier ook vragen om de hoogte van uw uitkering voorlopig aan te passen. Zo voorkomt u dat u later misschien een bedrag aan ons terug moet betalen.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Doorgeven informatie over uw inkomsten als zelfstandige

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • uw geschatte jaarlijkse inkomsten als zelfstandige
 • eventueel uw fiscaal meewerkcontract

Doorgeven rekeningnummer voor Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Elk jaar betalen wij in september de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Met dit formulier geeft u het rekeningnummer door waarop wij de tegemoetkoming moeten overmaken.

Lees meer over de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Doorgeven rekeningnummer voor Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Dit heeft u nodig bij het invullen

Het rekeningnummer waarnaar wij uw tegemoetkoming moeten overmaken.

Invullen betaalgegevens

Op dit moment ontvangt u iedere maand uw uitkering van uw (ex-)werkgever. Maar binnenkort nemen wij de betaling over. Met het formulier ‘Betaalgegevens’ geeft u aan van wie u uw uitkering in het vervolg wilt ontvangen. Direct van UWV, via uw (ex-)werkgever of via iemand anders.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Invullen betaalgegevens

Dit heeft u nodig bij het invullen

Het rekeningnummer waarnaar wij uw uitkering moeten overmaken.

Onderzoek woonland bij langdurig verblijf buitenland

U vult dit formulier in als u van ons een brief kreeg waarin wij om meer informatie vragen over uw woonland. U heeft een uitkering van UWV en verblijft langer dan een jaar in het buitenland. Bij uw vertrek uit Nederland heeft u doorgegeven dat Nederland uw woonland is. Wij hebben de informatie nodig om te beoordelen of dit nog steeds zo is.

Om dit formulier online in te vullen logt u in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel (eID).

Onderzoek woonland bij langdurig verblijf buitenland
Aanvragen (particulieren)

Aanvragen no-riskverklaring

Belemmert of belemmerde uw ziekte of handicap u bij het volgen van een opleiding? Dan kunt u een no-riskverklaring aanvragen. Met deze verklaring kan een toekomstige werkgever gebruikmaken van de no-riskpolis.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Aanvragen no-riskverklaring

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • De gegevens van alle scholen waar u op heeft gezeten, inclusief basisschool.
 • De naam van de contactpersoon bij de huidige opleiding.
 • Als u een opleiding wilt gaan volgen: de gegevens van de opleiding die u nog wilt volgen.
 • Als u werkt of gewerkt heeft: gegevens van oude, huidige en toekomstige werkgevers.

Met uw aanvraag kunt u ook bijlagen meesturen. De volgende documenten willen wij van u ontvangen als u ze heeft:

 • Toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Dit is een verklaring waarin staat dat u recht heeft op een plek in het speciaal onderwijs. Stuur de nieuwste verklaring mee.
 • Ontwikkelperspectiefplan (OPP). Scholen maken dit plan voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Stuur het nieuwste plan mee.
 • Uw uitstroomprofiel. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn 3 uitstroomprofielen. Deze bereiden leerlingen voor op doorstroming naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding. U volgt onderwijs dat bij 1 van deze uitstroomprofielen past.
 • Ontheffing van de leerplichtambtenaar of Onderwijsinspectie. U kunt deze aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente.
 • Diploma’s, getuigschriften of opleidingscertificaten.
 • Verklaring beëindiging school.
 • Beslissing van UWV of gemeente over een onderwijsvoorziening.

Let op: Upload deze documenten als u het formulier invult. Wij kunnen uw aanvraag dan sneller en beter beoordelen. Stuur geen medische documenten, rapporten of verslagen mee.

Aanvragen overlijdensuitkering

U heeft van ons een brief ontvangen omdat uw naaste is overleden en u misschien recht heeft op een overlijdensuitkering. In de brief staat een link naar het formulier 'Aanvraag overlijdensuitkering'.

Door dit formulier in te vullen, ziet u of u een overlijdensuitkering kunt krijgen. U kunt deze dan direct online aanvragen.

Let op: Vul het online formulier 'Aanvraag overlijdensuitkering' alleen in als u een brief van ons heeft ontvangen met de link naar het formulier op uwv.nl.

Heeft u geen brief met deze link gekregen en denkt u wel recht te hebben op een overlijdensuitkering? Dan kunt u ons bellen.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Aanvragen overlijdensuitkering

Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft

Vraag een toeslag aan als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft en uw (gezins)inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum. Vul hiervoor het online formulier ‘Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft’ in.

Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode
 • uw burgerservicenummer en inkomsten
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Soms moet u kopieën van huurcontracten meesturen

Blijkt tijdens het invullen dat u ook het formulier Opsturen huurcontracten moet opsturen? Dan vult u dat formulier ook in en stuurt u kopieën van huurcontracten mee.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Indienen declaratie opleidings- en reiskosten

Met dit formulier declareert u de kosten die u voor uw opleiding heeft gemaakt. U kunt de volgende kosten declareren:

 • leermiddelen
 • boekengeld
 • reiskosten

Om dit formulier in te vullen, logt u met uw DigiD in op Mijn UWV.

Indienen declaratie opleidings- en reiskosten

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • aankoop- en betaalbewijzen
 • de reisafstand (als dit voor u geldt)
 • het rekeningnummer waarnaar wij de vergoeding kunnen overmaken

Voorwaarden

 • U heeft toestemming van ons gekregen om de opleiding te volgen.
 • De kosten zijn nog niet op een andere manier vergoed.

Aanvragen jobcoach

Als u begeleiding van een jobcoach wilt, kunt u dat hier aanvragen. U vult het formulier in samen met uw werkgever en de jobcoach. De begeleiding kan plaatsvinden op de werkplek of tijdens een proefplaatsing. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • adresgegevens van uw werkgever
 • naam jobcoach(organisatie)
 • uw geschatte brutoloonwaarde
Aanvragen jobcoach

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers

UWV werkt alleen samen met jobcoaches die zijn aangesloten bij een jobcoachorganisatie die door ons is erkend. Bekijk hier de lijst met erkende jobcoachleveranciers.

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Machtigen

Verrekening van inkomsten uit werk met Wajong-uitkering

Met dit formulier geeft u iemand toestemming om namens u afspraken te maken over uw Wajong-uitkering. Het gaat dan om de volgende afspraken:

 • afspraken over de hoogte van het voorschot op uw uitkering
 • afspraken over terugbetalen als wij u te veel voorschot hebben betaald

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Verrekening van inkomsten uit werk met Wajong-uitkering

Dit heeft u nodig bij het invullen

Het bestand van het ingevulde en ondertekende machtingsformulier.

Wijzigen (particulieren)

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen door in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn. Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek doorgeven.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Wijzigingen in uw gezondheid

Is er iets in uw gezondheid veranderd? Dat geeft u op een andere manier aan ons door. U leest hier meer over op Wijzigingen in uw gezondheid.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)

Geef hier wijzigingen in uw gezondheid door als u een Wajong-uitkering heeft. Doe dit in de volgende gevallen:

 • Uw gezondheid is beter of slechter geworden.
 • U bent opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of andere instelling.

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens en de informatie die u met ons deelt. Meer hierover leest u op UWV en uw privacy.

Opvragen documenten

Opvragen rekeningnummer overlijdensuitkering

Als iemand met een uitkering overlijdt, kunnen nabestaanden soms een overlijdensuitkering krijgen. De overlijdensuitkering is gelijk aan 1 bruto maanduitkering. Om de uitkering te betalen hebben wij uw rekeningnummer nodig. U heeft van ons een brief ontvangen met de vraag om uw rekeningnummer door te geven. Dat geeft u door met dit formulier.

Om het formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Opvragen rekeningnummer overlijdensuitkering

WAO en WAZ

Wijzigen (particulieren)

Aanvragen WAO-uitkering

Met dit formulier kunt u alsnog een WAO-uitkering aanvragen als het volgende voor u geldt:

 • U bent voor 1 januari 2004 ziek geworden.
 • U bent daarna ziek gebleven.
 • U heeft nog niet eerder een WAO-uitkering aangevraagd.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

WAO-uitkering aanvragen

Let op: U heeft ongeveer 60 minuten nodig om het formulier in te vullen. Als u langer dan 15 minuten pauze neemt, wordt u automatisch uitgelogd. De ingevulde gegevens worden dan verwijderd. Zorg daarom dat u genoeg tijd heeft om het formulier in 1 keer in te vullen. En dat de gegevens die u nodig heeft voor het invullen van dit formulier klaar liggen.

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • De datum waarop u een uitkering van UWV of een andere instantie heeft ontvangen.
 • De datum waarop u ziek werd.
 • De datum waarop uw klachten zijn toegenomen.
 • Het adres van uw zorginstelling, huisarts, specialist of behandelaar.
 • Welke medicijnen u voorgeschreven heeft gekregen.
 • Het bankrekeningnummer waarop u een eventuele uitkering wilt ontvangen.

Stuur met dit formulier de volgende documenten mee, als u die heeft:

 • Oordeel van de werknemer
 • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
 • Plan van aanpak (en eventuele bijstelling)
 • Eerstejaarsevaluatie en Eindevaluatie
 • Aanvullende informatie bij re-integratieverslag
 • Arbeidsdeskundige rapportage arbodienst
 • Verslagen re-integratiebureau
 • E-mails die u heeft verstuurd en ontvangen over uw ziekte en re-integratie
 • Gespreksverslagen
 • Intakeverslag re-integratiebureau
 • Inzetbaarheidsprofiel
 • Terugkoppeling bedrijfsarts aan werkgever
 • Aanvullende informatie
 • Probleemanalyse (en eventuele bijstelling)
 • Medische informatie bij re-integratieverslag
 • Functionele mogelijkhedenlijst
 • Aanvullende medische informatie

Als u nu (geheel of gedeeltelijk) in loondienst werkt, ontvangen wij ook graag deze documenten:

 • Uw loonstroken over een periode van 1 jaar voor uw eerste ziektedag
 • Uw arbeidsovereenkomst over de periode van 1 jaar voor uw eerste ziektedag
 • Uw laatste aangifte inkomstenbelasting

Änderungen melden Ausland im Falle einer Arbeitsunfähigkeitsrente

Mit diesem Formular können Sie uns Änderungen in Ihrer persönlichen Situation, Arbeits- oder Einkommenssituation mitteilen, wenn Sie außerhalb der Niederlande wohnen. Teilen Sie uns eine Änderung immer innerhalb von 1 Woche mit, nachdem sie Ihnen bekannt geworden ist oder Ihnen hätte bekannt sein können.

Zum Ausfüllen dieses Formulars melden Sie sich bitte mit Ihrer DigiD (Digital personal identification) oder einem anderen EU-anerkannten elektronischen Identitätsnachweis an.

Änderungen melden - Ausland - Arbeitsunfähigkeitsrente

Schicken Sie das Formular lieber mit der Post? Dann können Sie es hier oben herunterladen und drucken.

Halten Sie zum Ausfüllen folgende Angaben bereit:

 • Ihre niederländische Steuer- und Sozialversicherungsnummer (Burgerservicenummer)
 • Für eine Änderung bei Arbeit und Einkommen: eine Kopie Ihres Arbeitsvertrags und Ihrer Lohnübersicht
 • Für den Bezug oder eine Änderung Ihrer ausländischen Rente bzw. Leistung: eine Kopie der Renten- bzw. Leistungsspezifikation
 • Wenn Sie einen Zuschlag erhalten und sich die Einkünfte Ihres Partners ändern:
  • Die niederländische Steuer- und Sozialversicherungsnummer (Burgerservicenummer) Ihres Partners
  • Geburtsdatum Ihres Partners
  • Lohnübersicht Ihres Partners

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Comunicar modificaciones desde el extranjero acerca de su prestación de incapacidad laboral

Por medio de este formulario usted comunica cualquier cambio en su situación personal, laboral o con respecto a sus ingresos si reside fuera de los Países Bajos. Hágalo siempre dentro del plazo de 1 semana a partir del momento en que se entere del cambio o tendría que haberse enterado de ello.

Para rellenar este formulario hay que conectarse con su DigiD (Digital personal identification) u otra forma de acceso reconocida en toda Europa.

Comunicar modificaciones desde el extranjero acerca de su prestación de incapacidad laboral

¿Prefiere enviar el formulario por correo? Entonces lo puede descargar más arriba e imprimirlo.

Para poder rellenar el fomulario se necesita lo siguiente:

 • Su número de identificación fiscal [BSN, por sus siglas en neerlandés].
 • Para cualquier cambio con respecto a su trabajo o sus ingresos: una copia de su contrato de trabajo y su nómina.
 • Para el recibo o cambio de su prestación desde el extranjero: una copia del detalle de su prestación.
 • Si usted recibe un suplemento y los ingresos de su pareja cambian:
  • El número de indentificación fiscal [BSN] de su pareja
  • La fecha de nacimiento de su pareja
  • La nómina de su pareja

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen door in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn. Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek doorgeven.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Wijzigingen in uw gezondheid

Is er iets in uw gezondheid veranderd? Dat geeft u op een andere manier aan ons door. U leest hier meer over op Wijzigingen in uw gezondheid.

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie aan ons door als u buiten Nederland woont. Doe dit altijd binnen 1 week nadat de wijziging bij u bekend was of had kunnen zijn.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Stuurt u het formulier liever per post? Dan kunt u het formulier hierboven downloaden en printen.

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • Uw burgerservicenummer
 • Voor een wijziging in werk en inkomen: een kopie van uw arbeidsovereenkomst en loonstrook.
 • Voor ontvangst of wijziging in uw buitenlandse uitkering: een kopie van de uitkeringsspecificatie.
 • Als u een toeslag ontvangt en de inkomsten van uw partner veranderen:
  • burgerservicenummer van uw partner
  • geboortedatum van uw partner
  • de loonstrook van uw partner

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WAO-uitkering heeft

Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw gezondheid door als u een WAO-uitkering heeft. Doe dit in de volgende gevallen:

 • Uw gezondheid is beter of slechter geworden.
 • U bent opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of andere zorginstelling.

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (WAO)

Let op: U heeft ongeveer 30 tot 60 minuten nodig om het formulier in te vullen. Als u langer dan 15 minuten pauze neemt, wordt u automatisch uitgelogd. De ingevulde gegevens worden dan verwijderd. Zorg daarom dat u genoeg tijd heeft om het formulier in 1 keer in te vullen. En dat de informatie die u nodig heeft voor het invullen van dit formulier klaarligt.

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • De datum waarop gezondheid veranderde.
 • Het adres van uw zorginstelling, huisarts, specialist of behandelaar.
 • Welke medicijnen u voorgeschreven heeft gekregen.

Stuur met dit formulier de volgende documenten mee, als u die heeft:

 • Oordeel van de werknemer
 • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
 • Plan van aanpak (en eventuele bijstelling)
 • Eerstejaarsevaluatie en Eindevaluatie
 • Aanvullende informatie bij re-integratieverslag
 • Arbeidsdeskundige rapportage arbodienst
 • Verslagen re-integratiebureau
 • E-mails die u heeft verstuurd en ontvangen over uw ziekte en re-integratie
 • Gespreksverslagen
 • Intakeverslag re-integratiebureau
 • Inzetbaarheidsprofiel
 • Terugkoppeling bedrijfsarts aan werkgever
 • Aanvullende informatie
 • Probleemanalyse (en eventuele bijstelling)
 • Medische informatie bij re-integratieverslag
 • Functionele mogelijkhedenlijst
 • Aanvullende medische informatie

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WAZ-uitkering heeft

Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw gezondheid door als u een WAZ-uitkering heeft. Doe dit in de volgende gevallen:

 • Uw gezondheid is beter of slechter geworden.
 • U bent opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of andere zorginstelling.

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • uw burgerservicenummer
 • gegevens van uw huisarts, behandelaar en/of specialist
 • gegevens van uw zorginstelling
 • naam en hoeveelheid medicatie die u nu gebruikt en in de toekomst gaat gebruiken

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (WAZ)

Indiquez les changements à l’étranger en cas d’allocation d’incapacité de travail

Ce formulaire vous permet de nous transmettre des modifications concernant votre situation personnelle, votre situation de travail ou de revenus, si vous résidez à l’étranger. Faites-le toujours 1 semaine après que ces modifications vous sont connues ou auraient pu l’être.

Pour remplir ce formulaire, connectez-vous avec votre DigiD (Digital personal identification) ou un autre moyen de connexion européen agréé.

Indiquez les changements à l’étranger en cas d’allocation d’incapacité de travail

Si vous préférez envoyer votre formulaire par courrier postal, vous pourrez le télécharger ci-dessus et l’imprimer.

Voici ce qu’il vous faut pour le remplir:

 • Votre identifiant personnel
 • Pour une modification de votre travail et de vos revenus : une copie de votre contrat de travail et de votre bulletin salarial
 • Pour la réception ou la modification de votre allocation étrangère : une copie de la spécification de votre allocation
 • Si vous recevez un supplément et si les revenus de votre partenaire changent:
  • L'identifiant personnel de votre partenaire
  • La date de naissance de votre partenaire
  • Le bulletin salarial de votre partenaire

Informacja o zmianach za granicę w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy

Użyj tego formularza, aby zgłosić nam zmiany w swojej sytuacji osobistej, zawodowej lub dochodowej, w przypadku, gdy mieszkasz poza Holandią. Zawsze należy to zrobić w ciągu 1 tygodnia od momentu, gdy zmiana została lub mogła zostać zauważona.

Aby wypełnić ten formularz, zaloguj się przy użyciu swojego loginu DigiD (Digital personal identification) lub innego europejskiego loginu.

Informacja o zmianach za granicę w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy

Wolisz wysłać formularz pocztą? Możesz pobrać i wydrukować powyższy formularz.

Przy wypełnianiu będą potrzebne następujące informacje:

 • Twój numer BSN.
 • W przypadku zmiany dotyczącej pracy i dochodu: kopia umowy o pracę i odcinka wypłaty.
 • Aby otrzymać lub zmienić świadczenie zagraniczne: kopia dokumentu ze specyfikacją wysokości świadczenia.
 • Jeśli otrzymujesz dodatek, a dochód Twojego partnera ulegnie zmianie:
  • numer BSN partnera
  • data urodzenia partnera
  • odcinek wypłaty partnera

İş göremezlik ödeneği durumunda yurtdışındaki değişikliklerin bildirilmesi

Hollanda dışında yaşıyorsanız, kişisel, iş veya gelir durumunuzdaki değişiklikleri bildirmek için bu formu kullanın. Bunu her zaman değişikliği öğrendikten veya öğrenebileceğinizden sonraki 1 hafta içinde yapın.

Bu formu doldurmak için lütfen DigiD (Digital personal identification) veya başka bir tanınmış Avrupa oturum açma aracı ile oturum açın.

Dış Ülkede Değişikleri Bildirme Formu

Formu posta yoluyla göndermeyi mi tercih edersiniz? O zaman yukarıdaki formu indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

Formu doldururken bunlara ihtiyacınız olacak:

 • Vatandaşlık hizmet numaranız.
 • İş ve gelir değişikliği için: iş sözleşmenizin ve maaş bordronuzun bir kopyası.
 • Yurtdışı ödeneğinizin alınması veya değiştirilmesi için: ödenek beyanının bir kopyası.
 • Ek ödenek alıyorsanız ve partnerinizin geliri değişirse:
  • partnerinizin vatandaşlık hizmet numarası
  • partnerinizin doğum tarihi
  • partnerinizin maaş bordrosu

Opnieuw WAO aanvragen

Met dit formulier kunt u opnieuw een WAO-uitkering aanvragen als u eerder al een WAO-uitkering kreeg. En als u binnen 5 jaar nadat deze is gestopt weer ziek bent door dezelfde klachten.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Opnieuw WAO aanvragen

Let op: U heeft ongeveer 30 tot 60 minuten nodig om het formulier in te vullen. Als u langer dan 15 minuten pauze neemt, wordt u automatisch uitgelogd. De ingevulde gegevens worden dan verwijderd. Zorg daarom dat u genoeg tijd heeft om het formulier in 1 keer in te vullen. En dat de informatie die u nodig heeft voor het invullen van dit formulier klaarligt.

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • De datum waarop uw klachten zijn toegenomen.
 • Het adres van uw zorginstelling, huisarts, specialist of behandelaar.
 • Welke medicijnen u voorgeschreven heeft gekregen.
 • Het rekeningnummer waarop u een eventuele uitkering wilt ontvangen.
 • Of u loonheffingskorting wilt laten toepassen door UWV.

Stuur met dit formulier de volgende documenten mee, als u die heeft:

 • Oordeel van de werknemer
 • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
 • Plan van aanpak (en eventuele bijstelling)
 • Eerstejaarsevaluatie en Eindevaluatie
 • Aanvullende informatie bij re-integratieverslag
 • Arbeidsdeskundige rapportage arbodienst
 • Verslagen re-integratiebureau
 • E-mails die u heeft verstuurd en ontvangen over uw ziekte en re-integratie
 • Gespreksverslagen
 • Intakeverslag re-integratiebureau
 • Inzetbaarheidsprofiel
 • Terugkoppeling bedrijfsarts aan werkgever
 • Aanvullende informatie
 • Probleemanalyse (en eventuele bijstelling)
 • Medische informatie bij re-integratieverslag
 • Functionele mogelijkhedenlijst
 • Aanvullende medische informatie

Reporting changes – Abroad and receiving an invalidity benefit

This form can be used to report changes in your personal, work, or income situation to us when you reside outside of the Netherlands. You must always do so within one week from the time the change has or could have become known to you.

In order to complete this form, you must log in using your DigiD (Digital personal identification) or another recognised European log-in tool.

Reporting changes - abroad and receiving an invalidity benefit

If you prefer to submit the form by regular mail, please download and print the form via the above link.

Things to keep at hand when completing the form:

 • Your citizen service number.
 • In case of a change in work and income: a copy of your employment agreement and of a wage slip.
 • In case you receive a foreign benefit or this benefit changes: a copy of the benefit slip.
 • If you receive an allowance and your partner's income changes:
  • your partner's citizen service number
  • your partner's date of birth
  • your partner's wage slip
Doorgeven gegevens

Verklaring ontvangen uitkering of inkomsten invullen

Met dit formulier geeft u aan ons door of u in een bepaalde periode inkomsten of een uitkering had van een andere organisatie dan UWV.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Verklaring ontvangen uitkering of inkomsten invullen

Betalen overlijdensuitkering

Als iemand met een uitkering overlijdt, kunnen nabestaanden soms een overlijdensuitkering krijgen. De overlijdensuitkering is gelijk aan 1 bruto maanduitkering. Met dit formulier geeft u door aan wie wij de overlijdensuitkering kunnen betalen: aan de werkgever of aan u.

Om het formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Betalen overlijdensuitkering

Doorgeven aanvullende informatie jaarcijfers

Geef hier aanvullende informatie op uw jaarcijfers door als u werkt (of werkte) als zelfstandige en een uitkering krijgt van UWV.


Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers

Doorgeven informatie over uw inkomsten als zelfstandige

U werkt als zelfstandige en ontvangt een uitkering van ons. Na het invullen van dit formulier bepalen wij de hoogte van uw uitkering.

De hoogte van uw uitkering voorlopig aanpassen

Uw inkomsten als zelfstandige kunnen invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Dit geldt ook voor de inkomsten die uw eventuele partner als zelfstandige verdient. Daarom kunt u ons met dit formulier ook vragen om de hoogte van uw uitkering voorlopig aan te passen. Zo voorkomt u dat u later misschien een bedrag aan ons terug moet betalen.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Doorgeven informatie over uw inkomsten als zelfstandige

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • uw geschatte jaarlijkse inkomsten als zelfstandige
 • eventueel uw fiscaal meewerkcontract

Doorgeven rekeningnummer voor Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Elk jaar betalen wij in september de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Met dit formulier geeft u het rekeningnummer door waarop wij de tegemoetkoming moeten overmaken.

Lees meer over de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Doorgeven rekeningnummer voor Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Dit heeft u nodig bij het invullen

Het rekeningnummer waarnaar wij uw tegemoetkoming moeten overmaken.

Invullen betaalgegevens

Op dit moment ontvangt u iedere maand uw uitkering van uw (ex-)werkgever. Maar binnenkort nemen wij de betaling over. Met het formulier ‘Betaalgegevens’ geeft u aan van wie u uw uitkering in het vervolg wilt ontvangen. Direct van UWV, via uw (ex-)werkgever of via iemand anders.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Invullen betaalgegevens

Dit heeft u nodig bij het invullen

Het rekeningnummer waarnaar wij uw uitkering moeten overmaken.

Invullen model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meestal loonheffingen inhouden op uw loon of uitkering. Voor de inhouding moet de werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat uw werkgever of de uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepast.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.

U vult dit formulier van de Belastingdienst in en stuurt het naar:

UWV, afdeling WW
Postbus 58195
1040 HD Amsterdam Invullen Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Machtiging voor betaling WAO-uitkering aan de werkgever

Met dit formulier machtigt u ons om het volledige bedrag dat u aan WAO-uitkering ontvangt, te betalen aan uw werkgever.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Machtigen voor betaling WAO-uitkering aan de werkgever

Let op: U heeft ongeveer 5 tot 10 minuten nodig om het formulier in te vullen. Tijdens het invullen van het formulier kunt u pauzes nemen. Sla bij een pauze van meer dan 15 minuten altijd het formulier op. Dan blijven de ingevulde gegevens bewaard. U leest in het formulier hoe u dit doet.

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • Adresgegevens van uw werkgever
 • Rekeningnummer van uw werkgever

Onderzoek woonland bij langdurig verblijf buitenland

U vult dit formulier in als u van ons een brief kreeg waarin wij om meer informatie vragen over uw woonland. U heeft een uitkering van UWV en verblijft langer dan een jaar in het buitenland. Bij uw vertrek uit Nederland heeft u doorgegeven dat Nederland uw woonland is. Wij hebben de informatie nodig om te beoordelen of dit nog steeds zo is.

Om dit formulier online in te vullen logt u in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel (eID).

Onderzoek woonland bij langdurig verblijf buitenland
Aanvragen (particulieren)

Aanvragen overlijdensuitkering

U heeft van ons een brief ontvangen omdat uw naaste is overleden en u misschien recht heeft op een overlijdensuitkering. In de brief staat een link naar het formulier 'Aanvraag overlijdensuitkering'.

Door dit formulier in te vullen, ziet u of u een overlijdensuitkering kunt krijgen. U kunt deze dan direct online aanvragen.

Let op: Vul het online formulier 'Aanvraag overlijdensuitkering' alleen in als u een brief van ons heeft ontvangen met de link naar het formulier op uwv.nl.

Heeft u geen brief met deze link gekregen en denkt u wel recht te hebben op een overlijdensuitkering? Dan kunt u ons bellen.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Aanvragen overlijdensuitkering

Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft

Vraag een toeslag aan als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft en uw (gezins)inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum. Vul hiervoor het online formulier ‘Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft’ in.

Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode
 • uw burgerservicenummer en inkomsten
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Soms moet u kopieën van huurcontracten meesturen

Blijkt tijdens het invullen dat u ook het formulier Opsturen huurcontracten moet opsturen? Dan vult u dat formulier ook in en stuurt u kopieën van huurcontracten mee.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Opvragen documenten

Opvragen rekeningnummer overlijdensuitkering

Als iemand met een uitkering overlijdt, kunnen nabestaanden soms een overlijdensuitkering krijgen. De overlijdensuitkering is gelijk aan 1 bruto maanduitkering. Om de uitkering te betalen hebben wij uw rekeningnummer nodig. U heeft van ons een brief ontvangen met de vraag om uw rekeningnummer door te geven. Dat geeft u door met dit formulier.

Om het formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Opvragen rekeningnummer overlijdensuitkering
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

WAZO

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Adopteert u een kind tijdens uw WW-uitkering, dan kunt u zelf een adoptie-uitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u een adoptie-uitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 6 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 4 weken voor de komst van uw kind tot 22 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de adoptie-uitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de adoptie-uitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of adopteert u een kind binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de adoptie-uitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Neemt u tijdens uw WW-uitkering een pleegkind op in uw gezin, dan kunt u zelf een pleegzorguitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u pleegzorguitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 6 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 4 weken voor de komst van uw kind tot 22 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de pleegzorguitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de pleegzorguitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of neemt u een pleegkind in huis binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de pleegzorguitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Vraag hier online een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan als u een WW-uitkering heeft.

Vraag de uitkering op tijd aan. Doe dit 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag. U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Wilt u eerst meer weten over de zwangerschapsuitkering of hoe u uw eerste verlofdag berekent? Kijk dan op Ik ben zwanger en heb een uitkering.

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Wazo aanvragen als u geen WW-uitkering heeft:

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de zwangerschap- en bevallingsuitkering aan.
 • Heeft u een eigen bedrijf? U kunt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen aanvragen: de ZEZ-uitkering.
 • Krijgt u een Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Dan kunt u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen uitkering aanvullend geboorteverlof

U bent directeur-grootaandeelhouder of werkt minder dan 4 dagen per week als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp. En u wilt de uitkering aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit kan nadat u eerst het standaard geboorteverlof van 1 keer uw werkweek heeft opgenomen.

Let op: Werkt u als hulp in de huishouding of zorgverlener, bijvoorbeeld als alfahulp, bij iemand met een persoonsgebonden budget (PGB)? En heeft u een arbeidsovereenkomst voor minder dan 4 dagen per week? Neem dan telefonisch contact met ons op, als u de uitkering aanvullend geboorteverlof wilt aanvragen. Dit kan via 088 - 898 92 94. Op dit moment is het nog niet mogelijk om online aanvullend geboorteverlof aan te vragen.

Aanvragen uitkering aanvullend geboorteverlof

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen uitkering betaald ouderschapsverlof

U bent directeur-grootaandeelhouder of werkt minder dan 4 dagen per week als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp. En u wilt de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. Dit kunt u alleen voor hele werkweken doen en pas nadat u (een deel van) het verlof heeft opgenomen.

Let op: Werkt u als hulp in de huishouding of zorgverlener, bijvoorbeeld als alfahulp, bij iemand met een persoonsgebonden budget (PGB)? En heeft u een arbeidsovereenkomst voor minder dan 4 dagen per week? Neem dan telefonisch contact met ons op, als u de uitkering betaald ouderschapsverlof wilt aanvragen. Dit kan via 088 - 898 92 94. Op dit moment is het nog niet mogelijk om online betaald ouderschapsverlof aan te vragen.

Aanvragen uitkering betaald ouderschapsverlof

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

U vraagt de zwangerschapsuitkering voor zwangere zelfstandigen (ZEZ-uitkering) online aan via Mijn UWV.

U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen vanaf het moment dat u 24 weken zwanger bent. Doe de aanvraag uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw inkomsten zoals vermeld op uw Aangifte inkomstenbelasting;
 • het aantal uren dat u werkt;
 • informatie over eventueel vervangend personeel;
 • uw uitgerekende bevallingsdatum;
 • uw eventuele vrijwillige Ziektewet-verzekering bij UWV.

U krijgt meestal binnen 2 weken, maar uiterlijk binnen 8 weken na de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof, een brief met de beslissing. U ontvangt deze online via Mijn UWV.

Wilt u eerst meer weten over de ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen? Kijk dan op Ik ben zwanger en zelfstandige. Meer informatie over het aanvragen van de uitkering vindt u bij ZEZ-uitkering aanvragen.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Indienen betaalverzoek betaald ouderschapsverlof

U bent directeur-grootaandeelhouder of werkt minder dan 4 dagen per week als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp. En u wilt een betaalverzoek indienen voor het tweede of derde deel van het betaald ouderschapsverlof. Dit kunt u alleen voor hele werkweken doen en pas nadat u (een deel van) het verlof heeft opgenomen.

Werkt u in loondienst? Dan dient uw werkgever een betaalverzoek voor u in.

Indienen betaalverzoek betaald ouderschapsverlof

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Als u geen werkgever heeft en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) van ons krijgt, dan vraagt u hier verlenging van de uitkering aan als uw kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Deze uitkering loopt altijd gelijk aan uw verlof.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • de geboortedatum van u en uw kind
 • de datum waarop uw kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen

U verstuurt de aanvraag uiterlijk in de laatste 2 weken van uw ‘eigenlijke’ bevallingsverlof. Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat uw kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Als uw kind in meer dan 1 ziekenhuis lag, stuur dan van elk ziekenhuis een verklaring mee.

Na ontvangst van uw aanvraag duurt het meestal 2 weken voordat u onze beslissing ontvangt.
Soms hebben we hiervoor meer tijd nodig, maar u ontvangt de beslissing altijd binnen 8 weken via Mijn UWV.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Aanvragen ZEZ-uitkering in verband met overlijden – Aanvraag door partner

Vraag hier een ZEZ-uitkering aan als uw partner tijdens of vlak na de geboorte van uw kind is overleden. Op het formulier leest u wanneer u in aanmerking komt voor deze uitkering.

U heeft de volgende gegevens nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • het rekeningnummer waarop wij de uitkering kunnen overmaken.

U moet de volgende documenten meesturen met de aanvraag:

 • een kopie van de akte van overlijden van de moeder;
 • een kopie van de akte van geboorte van het kind.
Aanvragen ZEZ-uitkering in verband met overlijden

Aanvragen verlenging bevallingsverlof (ZEZ-uitkering) bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Vraag hier verlenging van uw bevallingsverlof aan als uw kind na de geboorte meer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de geboortedatum van u en uw kind;
 • de datum waarop uw kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen.

U verstuurt de aanvraag in de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof. Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat uw kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Als uw kind in meer dan 1 ziekenhuis lag, stuur dan van elk ziekenhuis een verklaring mee.

Na ontvangst van uw aanvraag duurt het meestal 2 weken voordat u onze beslissing ontvangt.
Soms hebben we hiervoor meer tijd nodig, maar u ontvangt de beslissing altijd binnen 8 weken via Mijn UWV.

Let op: Stuur ook het formulier 'Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind ZEZ-uitkering' mee.

Aanvragen verlenging ZEZ-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Invullen begin-en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind ZEZ-uitkering

Doorgeven gegevens

Invullen begin-en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind WAZO-uitkering

Dit formulier kunt u gebruiken als verklaring van het ziekenhuis.

 • Heeft u een aparte verklaring van het ziekenhuis? Stuur die dan ook mee. Schrijf uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer op de verklaring.
 • Uiterlijk in de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof vraagt u deze verklaring aan het ziekenhuis, ook als uw kind dan nog in het ziekenhuis ligt.
 • Lag uw kind in meer dan 1 ziekenhuis, vraag dan een verklaring aan elk ziekenhuis.
Invullen begin-en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind WAZO-uitkering

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind ZEZ-uitkering

Dit formulier kunt u gebruiken als verklaring van het ziekenhuis.

 • Heeft u een aparte verklaring van het ziekenhuis? Stuur die dan ook mee. Schrijf uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer op de verklaring.
 • In de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof vraagt u deze verklaring aan het ziekenhuis, ook als uw kind dan nog in het ziekenhuis ligt.
 • Als uw kind in meer dan 1 ziekenhuis lag, stuur dan van elk ziekenhuis een verklaring mee.

Let op: stuur ook de 'Aanvraag verlenging ZEZ-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind' mee.

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind ZEZ-uitkering
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

WIA

Doorgeven gegevens

Verklaring ontvangen uitkering of inkomsten invullen

Met dit formulier geeft u aan ons door of u in een bepaalde periode inkomsten of een uitkering had van een andere organisatie dan UWV.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Verklaring ontvangen uitkering of inkomsten invullen

Betalen overlijdensuitkering

Als iemand met een uitkering overlijdt, kunnen nabestaanden soms een overlijdensuitkering krijgen. De overlijdensuitkering is gelijk aan 1 bruto maanduitkering. Met dit formulier geeft u door aan wie wij de overlijdensuitkering kunnen betalen: aan de werkgever of aan u.

Om het formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Betalen overlijdensuitkering

Doorgeven aanvullende informatie jaarcijfers

Geef hier aanvullende informatie op uw jaarcijfers door als u werkt (of werkte) als zelfstandige en een uitkering krijgt van UWV.


Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers

Doorgeven informatie over uw inkomsten als zelfstandige

U werkt als zelfstandige en ontvangt een uitkering van ons. Na het invullen van dit formulier bepalen wij de hoogte van uw uitkering.

De hoogte van uw uitkering voorlopig aanpassen

Uw inkomsten als zelfstandige kunnen invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Dit geldt ook voor de inkomsten die uw eventuele partner als zelfstandige verdient. Daarom kunt u ons met dit formulier ook vragen om de hoogte van uw uitkering voorlopig aan te passen. Zo voorkomt u dat u later misschien een bedrag aan ons terug moet betalen.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Doorgeven informatie over uw inkomsten als zelfstandige

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • uw geschatte jaarlijkse inkomsten als zelfstandige
 • eventueel uw fiscaal meewerkcontract

Doorgeven rekeningnummer voor Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Elk jaar betalen wij in september de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Met dit formulier geeft u het rekeningnummer door waarop wij de tegemoetkoming moeten overmaken.

Lees meer over de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Doorgeven rekeningnummer voor Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Dit heeft u nodig bij het invullen

Het rekeningnummer waarnaar wij uw tegemoetkoming moeten overmaken.

Invullen betaalgegevens

Op dit moment ontvangt u iedere maand uw uitkering van uw (ex-)werkgever. Maar binnenkort nemen wij de betaling over. Met het formulier ‘Betaalgegevens’ geeft u aan van wie u uw uitkering in het vervolg wilt ontvangen. Direct van UWV, via uw (ex-)werkgever of via iemand anders.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Invullen betaalgegevens

Dit heeft u nodig bij het invullen

Het rekeningnummer waarnaar wij uw uitkering moeten overmaken.

Onderzoek woonland bij langdurig verblijf buitenland

U vult dit formulier in als u van ons een brief kreeg waarin wij om meer informatie vragen over uw woonland. U heeft een uitkering van UWV en verblijft langer dan een jaar in het buitenland. Bij uw vertrek uit Nederland heeft u doorgegeven dat Nederland uw woonland is. Wij hebben de informatie nodig om te beoordelen of dit nog steeds zo is.

Om dit formulier online in te vullen logt u in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel (eID).

Onderzoek woonland bij langdurig verblijf buitenland

Vragen over uw gezondheid, mogelijkheden en beperkingen

Met dit formulier geeft u aan ons door hoe het gaat met uw gezondheid, mogelijkheden en beperkingen. Deze informatie hebben wij nodig om te bekijken of een herbeoordeling van uw situatie nodig is. U hoeft dit formulier alleen in te vullen als u van ons hierover een brief heeft gehad.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Vragen over uw gezondheid, mogelijkheden en beperkingen
Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen door in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn. Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek doorgeven.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Wijzigingen in uw gezondheid

Is er iets in uw gezondheid veranderd? Dat geeft u op een andere manier aan ons door. U leest hier meer over op Wijzigingen in uw gezondheid.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen in uw gezondheid door als u een WIA-uitkering heeft. Doe dit in de volgende situaties:

 • Uw gezondheid is beter of slechter geworden.
 • U bent opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of andere instelling.

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft

Als wij uw wijziging ontvangen hebben, bellen wij u binnen 5 werkdagen. Dit doen we met een anoniem telefoonnummer.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens en de informatie die u met ons deelt. Meer hierover leest u op UWV en uw privacy.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft (buitenland)

Geef hier wijzigingen in uw gezondheid door als u een WIA-uitkering heeft en in een land buiten Nederland woont of verblijft. Doe dit altijd binnen 1 week nadat de wijziging bij u bekend was of had kunnen zijn.

Bij het invullen van het formulier heeft u uw burgerservicenummer nodig en een DigiD of erkend Europees inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft

Heeft u geen DigiD of erkend Europees inlogmiddel? Dan kunt u het Word-document Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft downloaden en opsturen.

Aangifte (particulieren)

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunt u de verlengde loondoorbetaling WIA stoppen.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • Het loonheffingennummer van uw werkgever
Aanvragen (particulieren)

Aanvragen herbeoordeling WIA-uitkering

Met dit formulier vraagt u een herbeoordeling aan. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw WIA-uitkering niet meer past bij uw situatie. Een herbeoordeling kan gevolgen hebben voor uw mogelijkheden om te werken en voor de hoogte van uw WIA-uitkering. Uw uitkering kan bijvoorbeeld gelijk blijven, hoger of lager worden.

Bij het invullen van uw aanvraag heeft u nodig:

 • uw DigiD-inlogcode
 • Digitale documenten die belangrijk zijn voor uw situatie (bijvoorbeeld informatie van uw specialist)

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Aanvragen herbeoordeling WIA

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen no-riskpolis verlengen

Met dit formulier vraagt u verlenging van uw no-riskpolis aan. Als u een no-riskpolis heeft, betalen wij de werkgever een Ziektewet-uitkering als u ziek wordt.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Aanvragen no-riskpolis verlengen

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • adresgegevens en contactpersoon van uw werkgever

Aanvragen overlijdensuitkering

U heeft van ons een brief ontvangen omdat uw naaste is overleden en u misschien recht heeft op een overlijdensuitkering. In de brief staat een link naar het formulier 'Aanvraag overlijdensuitkering'.

Door dit formulier in te vullen, ziet u of u een overlijdensuitkering kunt krijgen. U kunt deze dan direct online aanvragen.

Let op: Vul het online formulier 'Aanvraag overlijdensuitkering' alleen in als u een brief van ons heeft ontvangen met de link naar het formulier op uwv.nl.

Heeft u geen brief met deze link gekregen en denkt u wel recht te hebben op een overlijdensuitkering? Dan kunt u ons bellen.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Aanvragen overlijdensuitkering

Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft

Vraag een toeslag aan als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft en uw (gezins)inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum. Vul hiervoor het online formulier ‘Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft’ in.

Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode
 • uw burgerservicenummer en inkomsten
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Soms moet u kopieën van huurcontracten meesturen

Blijkt tijdens het invullen dat u ook het formulier Opsturen huurcontracten moet opsturen? Dan vult u dat formulier ook in en stuurt u kopieën van huurcontracten mee.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen WIA-uitkering

Met dit formulier vraagt u een WIA-uitkering aan.

Bekijk eerst hoe u de WIA-uitkering aanvraagt en aan welke voorwaarden u moet voldoen. U vindt de informatie op WIA-uitkering aanvragen  of  Vervroegd WIA aanvragen.

Let op: Werkt u als hulp in de huishouding of zorgverlener? Bijvoorbeeld als alfahulp, bij iemand met een persoonsgebonden budget (pgb)? En heeft u een arbeidsovereenkomst voor minder dan 4 dagen per week? Neem dan telefonisch contact met ons op, als u een WIA-uitkering wilt aanvragen. U vindt het telefoonnummer op  Service & contact. Op dit moment is het nog niet mogelijk om online een WIA-uitkering aan te vragen.

Om het formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Aanvragen WIA-uitkering

U heeft ongeveer 30 minuten nodig om het formulier in te vullen. Als u langer dan 15 minuten pauze neemt, wordt u automatisch uitgelogd. De ingevulde gegevens worden dan verwijderd. Zorg daarom dat u genoeg tijd heeft om het formulier in 1 keer in te vullen. En dat de gegevens die u nodig heeft voor het invullen van dit formulier klaar liggen.

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • de datum waarop u ziek werd
 • gegevens van uw werkgevers van de afgelopen 5 jaar
 • informatie over de opleidingen en cursussen die u heeft gevolgd
 • als u een rijbewijs heeft: uw soort rijbewijs

Welke documenten hebben wij nodig bij uw WIA-aanvraag?

In de volgende situaties hebben wij naast uw aanvraag ook uw re-integratieverslag nodig:

 • U heeft nog een werkgever.
 • Uw ex-werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Vraag dit na bij de ex-werkgever uw werkgever na voordat u het formulier invult.

Het re-integratieverslag bestaat uit de volgende documenten:

 • Probleemanalyse (+ eventuele bijstelling)
 • Plan van aanpak (+ eventuele bijstelling)
 • (Eerstejaars)evaluatie
 • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
 • Eindevaluatie (deze vult u samen met uw werkgever in)
 • Medische informatie van uw bedrijfsarts

Stuur de medische informatie altijd zelf naar ons toe. De andere documenten kunt u zelf opsturen of u laat dit door uw werkgever doen. Spreek vooraf goed af wie welke documenten opstuurt. U kunt alle documenten meteen uploaden als u het aanvraagformulier invult. Of achteraf. Kies dan bij het openen van het formulier voor ‘Ik wil alleen documenten uploaden’.

Medische vragenlijst

Met dit formulier geeft u ons aanvullende informatie om de aanvraag voor verlenging van uw no-riskpolis te beoordelen. U hoeft dit formulier alleen in te vullen als wij u hierover een brief hebben gestuurd.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Medische vragenlijst

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • Informatie over uw ziekte (wat zijn de symptomen, sinds welke datum heeft u deze ziekte?)
 • Gegevens over uw artsen en specialisten
 • Informatie over uw behandeling
 • Informatie over de medicijnen die u gebruikt
Opvragen documenten

Opvragen rekeningnummer overlijdensuitkering

Als iemand met een uitkering overlijdt, kunnen nabestaanden soms een overlijdensuitkering krijgen. De overlijdensuitkering is gelijk aan 1 bruto maanduitkering. Om de uitkering te betalen hebben wij uw rekeningnummer nodig. U heeft van ons een brief ontvangen met de vraag om uw rekeningnummer door te geven. Dat geeft u door met dit formulier.

Om het formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD.

Opvragen rekeningnummer overlijdensuitkering
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Re-integratieverslag

Aanvragen medische informatie

Bent u langere tijd ziek of arbeidsbeperkt? Dan brengt de bedrijfsarts uw medische situatie in kaart en hij houdt deze bij. Hij houdt bijvoorbeeld uw klachten bij, hoe ernstig deze zijn en mogelijk ook wat de prognose is.

De bedrijfsarts moet deze informatie invullen op het formulier Medische informatie.
Als u een WIA-uitkering aanvraagt, heeft u een kopie van dit ingevulde formulier nodig.

Wanneer vult de bedrijfsarts dit formulier in?

De bedrijfsarts vult dit formulier tegelijk in met de Probleemanalyse. De bedrijfsarts houdt dit document bij totdat u een WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering aanvraagt omdat uw dienstverband eindigt.

Vraag uw bedrijfsarts om een kopie

Gaat u een WIA-uitkering aanvragen? Vraag uw bedrijfsarts dan om een kopie van dit ingevulde formulier. U hoeft het formulier dus niet zelf in te vullen. U moet wel zelf de kopie van dit formulier opsturen naar UWV. Stuur ook eventuele kopieën van gegevens mee die de bedrijfsarts van uw huisarts of specialist heeft gekregen.
Soms heeft de bedrijfsarts uw gegevens wel verzameld, maar niet op het formulier gezet. Vraag hem of haar om dat alsnog te doen.

Let op: Uw werkgever mag deze medische gegevens niet inzien. Dit mag alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Aanvragen formulier medische informatie

Invullen Eindevaluatie

Vul hier samen met uw werkgever de Eindevaluatie in als u ruim anderhalf jaar ziekt bent. Dit doet u voordat u een WIA-uitkering aanvraagt.

Dit formulier is een onderdeel van uw re-integratieverslag. Samen met de andere documenten stuurt u de Eindevaluatie mee met uw WIA-aanvraag. Dit kan door de documenten te uploaden bij uw aanvraag. Uw werkgever kan deze ook online naar ons sturen. Spreek goed af wie welke documenten naar ons opstuurt.

Online of per post versturen

Wilt u de documenten liever per post versturen? Dan kan dat ook. Het adres staat op het aanvraagformulier. Zet op alle documenten die u verstuurt uw burgerservicenummer rechts bovenaan de pagina.

Invullen Eindevaluatie

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. De werkgever krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

Vul samen met uw werkgever de (Eerstejaars)evaluatie in als u na een jaar nog niet volledig aan het werk bent. Hiermee kunt u eventueel het Plan van aanpak bijstellen.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

WW

Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Adopteert u een kind tijdens uw WW-uitkering, dan kunt u zelf een adoptie-uitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u een adoptie-uitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 6 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 4 weken voor de komst van uw kind tot 22 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de adoptie-uitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de adoptie-uitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of adopteert u een kind binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de adoptie-uitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Neemt u tijdens uw WW-uitkering een pleegkind op in uw gezin, dan kunt u zelf een pleegzorguitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u pleegzorguitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 6 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 4 weken voor de komst van uw kind tot 22 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de pleegzorguitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de pleegzorguitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of neemt u een pleegkind in huis binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de pleegzorguitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Vraag hier online een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan als u een WW-uitkering heeft.

Vraag de uitkering op tijd aan. Doe dit 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag. U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Wilt u eerst meer weten over de zwangerschapsuitkering of hoe u uw eerste verlofdag berekent? Kijk dan op Ik ben zwanger en heb een uitkering.

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Wazo aanvragen als u geen WW-uitkering heeft:

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de zwangerschap- en bevallingsuitkering aan.
 • Heeft u een eigen bedrijf? U kunt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen aanvragen: de ZEZ-uitkering.
 • Krijgt u een Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Dan kunt u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Ziek melden als u WW heeft

Krijgt u WW en bent u ziek? Of bent u ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw WW-uitkering? Geef dit dan uiterlijk op de tweede dag door via Mijn UWV. Dit geldt ook als u WW krijgt en ziek bent door uw zwangerschap of door de bevalling.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Ziek melden als u WW heeft

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen IOAW-uitkering

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.

Aanvragen IOAW-uitkering

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Heeft u al een WW-uitkering, maar komt uw (gezins)inkomen onder het sociaal minimum? Dan kunt u hier een toeslag aanvragen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer en inkomsten
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon.

Wilt u eerst meer weten over een toeslag? Kijk dan op Toeslag van UWV.

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Aanvragen WW-uitkering

Een WW-uitkering aanvragen doet u op Mijn UWV. De aanvraag duurt ongeveer 30 minuten. U logt in met DigiD. U kunt tussendoor stoppen en later verdergaan.

Let op: Werkt u als hulp in de huishouding of zorgverlener, bijvoorbeeld als alfahulp, bij iemand met een persoonsgebonden budget (PGB)? En heeft u een arbeidsovereenkomst voor minder dan 4 dagen per week? Neem dan telefonisch contact met ons op, als u een WW-uitkering wilt aanvragen. Dit kan via 088 - 898 92 94. Op dit moment is het nog niet mogelijk om online een WW-uitkering aan te vragen.

Vraag uw WW-uitkering op tijd aan

Een WW-uitkering aanvragen kan vanaf 1 week voor de eerste dag dat u werkloos wordt. Vraag de WW-uitkering uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan. Doet u dit later, dan krijgt u tijdelijk een lagere uitkering.

Herinneringsmail ontvangen

Duurt het langer dan een week voordat u werkloos wordt? Meld u dan aan voor onze e-mailservice. U krijgt dan van ons een e-mail wanneer u de aanvraag kunt doen.

Aanvragen WW-uitkering

Overheid en Onderwijs: aanvragen vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg

Werkte u bij de overheid of in het onderwijs en ontvangt u een WW-uitkering? Als u mantelzorg wilt doen, dan vraagt u vrijstelling van de sollicitatieplicht aan met dit formulier.

Let op: werkte u niet bij de overheid of in het onderwijs? Vraag dan via de Werkmap uw adviseur werk om vrijstelling van de sollicitatieplicht.

Aanvragen vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg

Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend stuurt u het per post naar UWV. Het adres staat op het formulier.

Overheid en Onderwijs: aanvragen toestemming stage tijdens WW

Werkte u bij de overheid of in het onderwijs en is uw (ex-)werkgever eigenrisicodrager voor de WW? Als u de kans krijgt om stage te lopen tijdens uw WW-uitkering, vraag hiervoor dan toestemming aan ons.

U doet dit op de volgende manier:

 1. Download het formulier 'Aanvragen toestemming stage tijdens WW'.
 2. Vul het formulier in.
 3. Print het formulier en onderteken het.
 4. Scan dit ondertekende formulier in.
 5. Verstuur het gescande formulier als bijlage via een bericht in de Werkmap of via een Werkmapbericht op Mijn UWV.

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook per post naar ons sturen. Het adres staat op het formulier. Na ontvangst van uw formulier beoordelen we of u aan de voorwaarden voldoet om stage te lopen.

Houd uw burgerservicenummer bij de hand. U heeft dit nodig bij het invullen van dit formulier.

Let op: Werkte u niet bij de overheid of in het onderwijs? Dan kunt u dit formulier niet gebruiken. Er gelden dan andere regels. Neem daarvoor contact op met de adviseur werk via een Werkmapbericht op Mijn UWV.

Aanvragen toestemming stage tijdens WW

Aanvragen toestemming proefplaatsing tijdens WW

U werkte bij de overheid of in het onderwijs en uw (ex-)werkgever is eigenrisicodrager voor de WW. Met dit formulier vraagt u toestemming aan voor een proefplaatsing tijdens uw WW-uitkering.

Houd uw burgerservicenummer bij de hand. U heeft dit nodig bij het invullen van dit formulier.

Let op: werkte u niet bij de overheid of in het onderwijs? Vraag dan via een Werkmapbericht op Mijn UWV aan uw adviseur werk om toestemming.

Aanvragen toestemming proefplaatsing tijdens WW

Hoe verstuur ik dit formulier

Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend stuurt u het per post naar UWV. Het adres staat op het formulier.

Overheid en Onderwijs: aanvragen toestemming voor volgen opleiding

Werkte u bij de overheid of in het onderwijs, en heeft u WW? Als u een opleiding volgt of wilt gaan volgen, hebben wij informatie nodig over uw opleiding. Met dit formulier geeft u daar informatie over.

Let op: werkte u niet bij de overheid of in het onderwijs? Vraag dan via de Werkmap uw adviseur werk om toestemming om een opleiding te volgen.

U kunt vrijstelling van sollicitatieplicht vragen. Wij hebben dan wel een positief advies nodig van uw ex-werkgever. Vraag uw ex-werkgever het formulier 'Advies van ex-werkgever over re-integratie ex-werknemer' in te vullen en samen met dit formulier op te sturen.

Aanvragen toestemming voor het volgen van een opleiding tijdens WW

Hoe verstuur ik dit formulier

Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend stuurt u het per post naar UWV. Het adres staat op het formulier.

Aanvragen toestemming vrijwilligerswerk met behoud van uw WW-uitkering

Vraag hier toestemming om met behoud van uw WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen.

Deed u al vrijwilligerswerk voordat u werkloos werd en verandert er iets in het vrijwilligerswerk dat u doet? Bijvoorbeeld als u meer vergoeding krijgt of als u meer uren als vrijwilliger gaat werken. Dan moet u toestemming vragen voor deze wijziging zodat u uw WW-uitkering kunt behouden.

Heeft u geen WW-uitkering maar een andere uitkering van UWV? Kijk dan op Hoe geef ik wijzigingen door aan UWV?

Aanvragen toestemming vrijwilligerswerk met behoud van uw WW-uitkering
Doorgeven gegevens

Invullen Inkomstenopgave

Met de Inkomstenopgave geeft u aan ons door of u inkomsten heeft gehad. Ook als u geen inkomsten had, geeft u dit aan ons door. Wij betalen uw uitkering nadat wij uw Inkomstenopgave hebben ontvangen.

Het formulier ‘Inkomstenopgave’ staat na afloop van iedere maand voor u klaar op Mijn UWV of in de UWV-app. U kunt de Inkomstenopgave pas zien en invullen als de maand is afgelopen.

U vult de Inkomstenopgave in als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

 • U heeft een WW-uitkering.
 • U bent tijdens of na deze WW-uitkering ziek geworden en u krijgt nu een Ziektewet-uitkering.
Invullen Inkomstenopgave

Bekijk de voordelen van uw Inkomstenopgave invullen via de UWV-app

Hoe weet ik of mijn Inkomstenopgave goed is binnengekomen?

Na het invullen van de Inkomstenopgave, ziet u op uw scherm een bevestiging dat de Inkomstenopgave is verstuurd. U krijgt ook nog een ontvangstbevestiging via e-mail.

Wordt u per week of per 4 weken betaald?

Ook dan geeft u uw inkomsten 1 keer per kalendermaand aan ons door met de Inkomstenopgave. Wanneer u welke periode doorgeeft, ziet u in de Tabel Inkomstenopgave bij 4-wekelijkse betaling. Meer informatie hierover leest u op Ik word per 4 weken betaald.

Gaat u weer werken?

Heeft u weer werk gevonden? Blijf dan de eerste twee maanden dat u begint met werken uw Inkomstenopgave invullen. Wij kunnen dan berekenen of u nog recht heeft op uw uitkering of een deel ervan. Meer informatie hierover leest u op Ik heb een nieuwe baan gevonden.

Tip: Als u gewerkt heeft en zeker wilt zijn dat uw Inkomstenopgave goed is, wacht dan tot uw werkgever de inkomsten aan UWV heeft doorgegeven. Deze gegevens worden al op de Inkomstenopgave ingevuld. U hoeft deze alleen nog na te kijken, eventueel aan te passen en daarna te bevestigen.

Heeft u nog vragen?

Veel vragen beantwoorden wij op de pagina Inkomsten doorgeven. U kunt ook bellen naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Opgeven gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer

U krijgt via uw werkgever een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. En u werkt tijdens het onwerkbare weer bij een andere werkgever, bijvoorbeeld als uitzendkracht of invalkracht. Dat kan invloed hebben op uw uitkering. Geef daarom de uren door die u werkt tijdens het onwerkbare weer.

Opgeven gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • overzicht per dag van de door u gewerkte uren.

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij uw werkgever. Die stuurt het naar ons op.

Machtigen

Machtigen voor aanvraag WW-uitkering meenemen naar het buitenland

Met dit formulier kunt u iemand machtigen om namens u een aanvraag te doen om uw WW-uitkering mee te nemen naar het buitenland.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • uw burgerservicenummer
 • naam, adresgegevens en telefoonnummer van de gemachtigde
 • kopie van uw identiteitsbewijs en die van de gemachtigde

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel.

Zo vult u het formulier in

 • Download het formulier.
 • Print het formulier uit en vul het met pen in.
 • U en de gemachtigde ondertekenen het formulier.
 • Scan het formulier in.
 • Log in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel.
 • Upload het ondertekende formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en die van de gemachtigde.
Upload Machtigen voor aanvraag WW-uitkering meenemen naar het buitenland

Machtigen UWV voor doelgroepverklaring jongeren

Machtig hier UWV om de doelgroepverklaring jongeren rechtstreeks naar uw werkgever te sturen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van de werkgever.
Machtigen UWV voor doelgroepverklaring jongeren
Wijzigen (particulieren)

Invullen Wijzigingsformulier WW

Met het Wijzigingsformulier WW geeft u wijzigingen door in uw situatie.

Invullen Wijzigingsformulier WW

Om het formulier in te vullen heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. 

Meer informatie

Niet alle wijzigingen geeft u door met het Wijzigingsformulier WW. Kijk op Hoe geef ik wijzigingen door in de WW? bij uw situatie. U ziet dan hoe en wanneer u de wijziging aan ons doorgeeft.

Heeft u een vraag over het doorgeven van wijzigingen of inkomsten? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen buitenland als u een WW-uitkering heeft

Met dit formulier geeft u wijzigingen door in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie als u een WW-uitkering krijgt en (tijdelijk) in het buitenland woont of verblijft. U kunt met dit formulier ook een buitenlands rekeningnummer aan ons doorgeven.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen buitenland als u een WW-uitkering heeft

Lukt het niet om het formulier online in te vullen? Dan kunt u het formulier downloaden en per post opsturen.

Dit heeft u nodig bij het invullen

Voor een wijziging in werk en inkomen:

 • de betaalspecificatie van uw uitkering
 • een kopie van uw huurcontract
 • uw arbeidsovereenkomst
 • uw loonstrook

Als u een toeslag ontvangt en de inkomsten van uw partner veranderen:

 • het burgerservicenummer van uw partner
 • de loonstrook van uw partner

Ziektewet

Doorgeven gegevens

Maken Plan van aanpak

Vul hier het Plan van aanpak in, samen met uw werknemer.

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, dan kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeversportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken Plan van aanpak

Doorgeven aanvullende informatie jaarcijfers

Geef hier aanvullende informatie op uw jaarcijfers door als u werkt (of werkte) als zelfstandige en een uitkering krijgt van UWV.


Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers

Vragenlijst Medisch

U vult dit formulier in als u zich bij UWV heeft ziek gemeld. U vult het formulier pas in nadat u hierover een brief van ons heeft gekregen. Met het formulier geeft u informatie over uw medische situatie.

Let op: U heeft ongeveer 60 minuten nodig om het formulier in te vullen. Als u langer dan 15 minuten pauze neemt, wordt u automatisch uitgelogd. De ingevulde gegevens worden dan verwijderd. Zorg daarom dat u genoeg tijd heeft om het formulier in 1 keer in te vullen.

Om dit formulier in te vullen, logt u met uw DigiD in.

Vragenlijst Medisch
Wijzigen (particulieren)

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Geef hier wijzigingen in uw situatie door die van invloed zijn op uw Ziektewet-uitkering of de toeslag die u krijgt van UWV.

In sommige situaties kunt u met dit formulier ook wijzigingen doorgeven als u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering krijgt. Of als u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering en een andere uitkering van UWV krijgt.

Beter melden doet u niet via dit formulier. Was u ziek en bent u weer beter, of weer (gedeeltelijk) aan het werk? Dan meldt u zich beter bij uw werkgever.
Heeft u geen werkgever? Dan meldt u zich beter via Mijn UWV op uwv.nl/mijnuwv.

Bij het invullen van het formulier heeft u uw burgerservicenummer nodig.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Let op: Geef een wijziging door binnen 2 dagen nadat de wijziging is ingegaan.

Er zijn uitzonderingen op deze regel:

 • Vakantie of verblijf in het buitenland, en verhuizing naar of in het buitenland, geeft u uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons door.
 • Wijzigingen die van invloed zijn op uw toeslag van UWV, geeft u binnen 1 week aan ons door.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering en/of toeslag van UWV heeft’ geeft u de volgende wijzigingen aan ons door:

Persoonlijke wijzigingen:

 • Uw telefoonnummer is veranderd.
 • Uw rekeningnummer is veranderd.
 • U wijzigt het adres waarop u uw post ontvangt.
 • U wordt of bent gedetineerd.
 • Uw loonheffingskorting moet anders worden toegepast.
 • U verhuist naar of in het buitenland.

Let op: Verhuist u binnen Nederland? Dan geeft u dat door aan de gemeente. Wij ontvangen van de gemeente uw adreswijziging. U hoeft deze wijziging niet aan ons door te geven.

Vakantie of verblijf in het buitenland:

 • U gaat op vakantie naar het buitenland.
 • U verblijft in het buitenland om een andere reden dan vakantie.

Wijzigingen in uw inkomenssituatie:

 • Uw inkomsten zijn veranderd omdat u (meer of minder) bent gaan werken.
 • Uw inkomsten zijn veranderd door een andere reden dan werk. U krijgt bijvoorbeeld pensioen of nog een andere uitkering.

Let op: Krijgt u een Ziektewet-uitkering omdat u tijdens of na uw WW-uitkering ziek bent geworden? Geef wijzigingen in uw inkomsten dan iedere maand door via Mijn UWV of via de UWV-app. En niet via het wijzigingsformulier.

Extra wijzigingen die u doorgeeft als u ook een toeslag van UWV krijgt

 • Uw leefsituatie is veranderd.
 • Het inkomen van uw partner is veranderd.

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen (particulieren)

Ziek melden als u WW heeft

Krijgt u WW en bent u ziek? Of bent u ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw WW-uitkering? Geef dit dan uiterlijk op de tweede dag door via Mijn UWV. Dit geldt ook als u WW krijgt en ziek bent door uw zwangerschap of door de bevalling.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Ziek melden als u WW heeft

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten