In het Klantcentrum van UWV in Amsterdam ontmoeten wij onze klanten. We testen samen bijvoorbeeld nieuwe formulieren, (web)teksten en gaan met elkaar in gesprek. Dit kan ook op afstand, bijvoorbeeld vanuit uw huis.

Als lid van een van de UWV Panels krijgt u enkele keren per jaar een uitnodiging voor een online onderzoek. Er zijn panels voor klanten met een WW-, WIA- of Wajong-uitkering.

Meedoen en meedenken kan ook via de cliëntenraad. Dit is een officieel adviesorgaan van UWV. De leden van de cliëntenraad beoordelen onze dienstverlening en doen verbetervoorstellen.

Uw mening en inbreng zijn van belang voor alle klanten van UWV. U laat uw stem horen. En wij luisteren graag naar uw ervaringen. Samen zorgen wij voor diensten en producten die beter aansluiten op uw wensen.

Als u heeft meegedaan aan een onderzoek, dan krijgt u de resultaten daarvan ook te horen. Vaak kunnen we u ook al vertellen wat we met deze resultaten gaan doen.