Als lid van 1 van de UWV Panels krijgt u enkele keren per jaar een uitnodiging voor een onderzoek. Als u zich aanmeldt, vragen wij aan wat voor soort onderzoeken u mee wilt doen. Ook kunt u aangeven of u alleen online mee wilt doen of dat wij u ook mogen uitnodigen op locatie. Er zijn panels voor cliënten met een WW-, WIA- of Wajong-uitkering.

De onderzoeken waarvoor wij u uitnodigen gaan bijvoorbeeld over hoe tevreden u bent over de dienstverlening van UWV, of hoe u het contact met een medewerker heeft ervaren. Of wij vragen naar uw ervaringen met de website van UWV. U bent niet verplicht om aan deze onderzoeken mee te doen.

In het Klantcentrum van UWV in Amsterdam ontmoeten wij onze cliënten. We testen samen bijvoorbeeld nieuwe formulieren, (web)teksten en gaan met elkaar in gesprek.

Voor het UWV Panel werken wij samen met MWM2. Daarnaast kunt u door andere onderzoeksbureaus worden uitgenodigd voor onderzoek. Wij werken samen met Ruigrok NetPanel, SAMR, SEO Economisch Onderzoek, het Verwey-Jonker Instituut, Panteia, MarketResponse, DESAN, SEOR, MWM2, Stakeholderwatch en respondenten.nl.

Meedoen en meedenken kan ook via de cliëntenraad. Dit is een officieel adviesorgaan van UWV. De leden van de cliëntenraad beoordelen onze dienstverlening en doen verbetervoorstellen.

Uw mening en inbreng zijn van belang voor alle cliënten van UWV. U laat uw stem horen. En wij luisteren graag naar uw ervaringen. Samen zorgen wij voor diensten en producten die beter aansluiten op uw wensen.