Bij een tweeling of een meerling is de uitkering van het aanvullend geboorteverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind: 70% van uw dagloon.

Ook de duur van het verlof is gelijk: minimaal 1 werkweek en maximaal 5 werkweken.