Als uw arbeidsovereenkomst eindigt, heeft u misschien nog recht heeft op een gedeelte van het aanvullend geboorteverlof. Wat daarmee gebeurt, ligt aan uw situatie.

Ik neem de rest van het verlof op bij mijn nieuwe werkgever

U kunt het aanvullend geboorteverlof dat u nog niet heeft opgenomen alsnog opnemen bij uw nieuwe werkgever. U overlegt dit zelf met uw (ex-)werkgever en uw nieuwe werkgever. U kunt uw (ex-)werkgever vragen om een verklaring waarin staat op hoeveel weken aanvullend geboorteverlof u nog recht heeft.

De hoogte van uw uitkering verandert niet. Wij blijven de uitkering aan u betalen.

Ik neem geen aanvullend verlof meer op bij mijn nieuwe werkgever

U ontvangt van ons de uitkering voor het verlof dat u opneemt tot en met de laatste dag dat u bij uw (ex-)werkgever in dienst bent.

Ik heb geen nieuwe arbeidsovereenkomst

U krijgt dan geen aanvullend geboorteverlof meer. U ontvangt de uitkering van ons voor het verlof dat u opneemt tot en met de laatste dag dat u bij uw (ex-)werkgever in dienst bent. Als bij uw verlofaanvraag al bekend is dat uw arbeidsovereenkomst eindigt, vraagt u het aanvullend geboorteverlof aan tot en met de einddatum van uw arbeidsovereenkomst.