Uw uitkering aanvullend geboorteverlof is 70% van uw dagloon, dit is inclusief 8% vakantiegeld. Wij bepalen dit dagloon op de volgende manier:

  • We nemen de datum van 1 maand voor uw verlof. Als u per 4 weken betaald krijgt, dan nemen we de datum van 4 weken voor uw verlof.
  • Vanaf die datum kijken we 1 jaar terug. We bekijken wat uw sv-loon in dat jaar was.
  • Het sv-loon delen we door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Bent u korter dan een jaar in dienst? Dan delen we het sv-loon door het aantal dagen dat u betaald kreeg. De uitkomst hiervan is uw dagloon.

Er geldt een maximumdagloon van € 274,44. De uitkering die u krijgt is daarom nooit hoger dan 70% van dit maximumdagloon.