Particulieren (Home)

Inkomstenopgave bij WW of Ziektewet

U vult na afloop van iedere maand de Inkomstenopgave in op Mijn UWV als u:

  • WW heeft, of 
  • WW had, maar nu door ziekte een Ziektewet-uitkering heeft. 

Inkomstenopgave invullen

Wanneer betaalt UWV mijn uitkering?

Meer over betaaldatums

Handige informatie