Als u een tweeling of een meerling krijgt, is de uitkering van het aanvullend geboorteverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind. De uitkering is dus gebaseerd op 70% van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. En op het gemiddeld aantal uren dat u werkt per week.

Ook de duur van het verlof is gelijk: minimaal 1 werkweek en maximaal 5 werkweken.