Overzicht formulieren

Uw keuze:

Hieronder vindt u het totale overzicht van formulieren voor particulieren op onderwerp.

Arbeidsbeperkt

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen

Heeft u door een ziekte of handicap hulp of begeleiding nodig bij uw werk? Of kunt u niet werken? Dan kunt u met dit formulier een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Wij beoordelen dan welke soort ondersteuning u misschien kunt krijgen:

Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen

U kunt het formulier online invullen of downloaden als pdf. In beide gevallen print u het ingevulde formulier uit en stuurt het via de post naar UWV. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • gegevens over school en opleiding;
 • uw rekeningnummer;
 • naam en adres van uw huisarts en eventuele specialisten;
 • gegevens over eventuele opnames.

UWV en uw privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Telefonisch aanvragen

Wilt u uw aanvraag liever niet via internet doen? Dan kunt u het formulier telefonisch bestellen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Bezwaar

Doorgeven gegevens

Bezwaar maken tegen een beslissing

Maak hier online bezwaar tegen een beslissing van UWV.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode;
 • datum en kenmerk van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

Voordat u het formulier invult, raden we u aan om uw redenen voor het bezwaar alvast op te schrijven. Doe dit bijvoorbeeld in een Word-document. U kunt u deze informatie dan eenvoudig overnemen in het formulier met de plak- of uploadfunctie.

Wilt u eerst meer weten over bezwaar maken? Kijk dan op Bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen een beslissing

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Inzage medische stukken door (ex-)werkgever

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend. In het bezwaar worden medische gegevens gedeeld met alle betrokkenen. Ook uw (ex-)werkgever kan als belanghebbende inzage krijgen.

Waarom dit formulier

Met dit formulier vragen wij uw toestemming om uw medische stukken ook te delen met uw (ex-)werkgever. Geeft u geen toestemming, dan moet de werkgever een arts machtigen om uw medische stukken in te zien. Hij kan ook een professioneel rechtshulpverlener inschakelen.

Online opsturen

U kunt uw antwoord met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in Mijn UWV. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Inzage medische stukken door (ex-)werkgever

Antwoordformulier hoorzitting

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend.

Waarom dit formulier

Met dit formulier geeft u aan of u een hoorzitting wilt of niet.

Online opsturen

U kunt uw antwoord met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in Mijn UWV. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Antwoordformulier hoorzitting

Verlenging beslistermijn

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend.

Waarom dit formulier

Wij hebben meer tijd nodig om een beslissing te nemen op uw bezwaar. Daarom vragen wij uw toestemming om de beslistermijn te verlengen. Met dit formulier geeft u wel of geen toestemming.

Online opsturen

U kunt uw antwoord met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in Mijn UWV. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Verlenging beslistermijn
Machtigen

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV

Met dit formulier machtigt u iemand om namens u op te treden in de bezwaarprocedure tegen de beslissing van UWV. Dit formulier is een hulpmiddel; u bent niet verplicht het te gebruiken.

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV

Deskundigenoordeel

Beoordelen

Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

Vraag hier een deskundigenoordeel van UWV aan. Een deskundigenoordeel kost € 100 per aanvraag.

U vindt meer informatie op Als de re-integratie vastloopt: het deskundigenoordeel.

Met wie delen wij uw gegevens?

Alle gegevens in uw aanvraag delen wij met uw werkgever. Dat geldt ook voor de bijlagen die u met uw aanvraag meestuurt en stukken die u later naar ons opstuurt (als wij extra gegevens nodig hebben om een deskundigenoordeel te geven). Alleen medische gegevens mogen wij niet met uw werkgever delen. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

U vult het formulier online in en stuurt het via de post naar UWV. Het adres staat op het formulier.

Internationaal

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen Formulier E301/PD U1

Op Formulier E301/PD U1 staan de periodes vermeld waarin u in Nederland als verzekerde werknemer heeft gewerkt.

U heeft dit formulier misschien nodig als u in een ander EU-/EER-land of Zwitserland een werkloosheidsuitkering aanvraagt. Uw arbeidsverleden in Nederland telt dan mee voor de beoordeling van uw aanvraag.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen van het aanvraagformulier:

 • uw burgerservicenummer
 • adresgegevens van uw laatste werkgever

U kunt het aanvraagformulier vanaf 4 weken voor het einde van uw dienstverband opsturen. Na 6 tot 8 weken krijgt u Formulier 301/PD U1 thuisgestuurd.

Aanvragen Formulier E301/PD U1

Antrag auf Vordruck E301/PD U1

Für die Beantragung von Arbeitslosengeld im Ausland.

Antrag auf Vordruck E301 - PD U1

Requesting Form E301/PD U1

For claiming unemployment benefits abroad.

Requesting Form E301 - PD U1

Demande de Formulaire E301/PD U1

Pour faire une demande d’allocation de chômage à l’étranger.

Demande de Formulaire E301 - PD U1

Zapytanie o wydanie Formularza E301/PD U1

W celu zlozenia wniosku o zasilek dla bezrobotnych za granica.

Zapytanie o wydanie Formularza E301 - PD U1
Doorgeven gegevens

Invullen Verklaring van in leven zijn

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV en woont u in het buitenland? Dan krijgt u elk jaar het formulier 'Verklaring van in leven zijn' toegestuurd.

U moet dit formulier invullen en binnen 4 weken naar ons terugsturen, samen met een kopie van uw geldige paspoort. Zo zien wij dat u nog in leven bent en blijft u uw uitkering ontvangen.

Bent u het formulier kwijt? Dan kunt u het formulier hier downloaden, invullen en opsturen.

Invullen Verklaring van in leven zijn

Formular Lebensbescheinigung

Beziehen Sie eine Erwerbsminderungsleistung vom UWV und wohnen Sie im Ausland?

Dann wird Ihnen jedes Jahr im Monat der erstmaligen Leistungsgewährung ein Formular Lebensbescheinigung zugesandt. Füllen Sie das Formular aus und senden Sie es unterschrieben zusammen mit einer Kopie Ihres (gültigen) Reisepasses an uns zurück. So können wir prüfen, ob Sie noch leben, und die Leistungszahlung fortsetzen. Haben Sie dieses Formular nicht mehr? Dann können Sie das Formular hier herunterladen, ausfüllen und an uns zusenden.

Formular Lebensbescheinigung

Formulaire Certificat de vie

Percevez-vous une allocation d’incapacité professionnelle de UWV [Institut de Gestion des assurances pour les travailleurs salariés] et habitez-vous à l’étranger?

Alors un formulaire appelé Déclaration de vie vous sera envoyé chaque année, au mois où l’allocation vous a été attribuée. Veuillez remplir ledit formulaire, signez-le et renvoyez-le nous, accompagné d’une copie de votre passeport (en cours de validité). Nous pourrons ainsi voir que vous êtes encore en vie et pourrons continuer à vous verser l’allocation. Avez-vous égaré le formulaire ? Dans ce cas-là, connectez-vous sur le site pour télécharger le formulaire, remplissez-le et renvoyez-le nous ensuite.

Formulaire Certificat de vie

Life Certificate form

Are you receiving incapacity benefit from the UWV Employee Insurance Agency and you live abroad?

Then each year you will be sent a Life Certificate form in the month your benefit is awarded. After completing the form, please return it to us with a copy of your passport (which must be valid). This will enable us to verify that you are still alive and continue paying your benefit. Have you lost the form? You can download the form here, complete it and return it to us.

Life Certificate form

Formularz Poświadczenie pozostawania przy życiu

Pobiera Pan(i) z UWV świadczenie z tytułu niezdolności do pracy i mieszka Pan(i) za granicą?

W takiej sytuacji co roku w miesiącu, w którym przyznano świadczenie przysyłany jest do Pana (Pani) formularz Poświadczenie życia. Formularz ten należy wypełnić, podpisać i odesłać do nas wraz z kopią (ważnego) paszportu. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że pozostaje Pan(i) przy życiu, co pozwoli nam kontynuować wypłatę świadczenia. Formularz zaginął? Tutaj można pobrać formularz, a następnie wypełnić go i odesłać do nas.

Formularz Poświadczenie pozostawania przy życiu

Formulario Certificado de fe vida

Si usted recibe una prestación de incapacidad laboral del UWV y vive en el extranjero, se le envía una vez al año, en el mes en el cual se le concedió la prestación, un formulario Certificado de fe de vida.

Usted debe enviarnos de vuelta este formulario, rellenado y firmado, junto con una copia de su pasaporte (vigente). De ese modo podemos constatar que usted continúa en vida y seguir pagando su prestación. Si ha perdido el formulario, puede descargar un nuevo formulario, llenarlo y enviárnoslo de vuelta.

Formulario Certificado de fe vida

Form Yaşadığını Gösterir Tasdikname

UWV kuruluşundan iş göremezlik ödeneği alıyor ve yurt dışında mı ikamet ediyorsunuz?

Bu durumda, size her yıl ödeneğin tanındığı ay içerisinde Yaşam Belgesi (Verklaring van in leven zijn) olarak bilinen bir form gönderilecektir. Bu formu doldurup imzaladıktan sonra, pasaportunuzun (geçerli olan) bir kopyası ile birlikte bize iade edeceksiniz. Böylelikle, halen hayatta olduğunuzu tespit edip ödeneğinizin devam etmesini sağlayacağız. Bu formu kayıp mı ettiniz? Bu durumda formu buradan yükleyerek, doldurup bize gönderebilirsiniz.

Form Yaşadığını Gösterir Tasdikname
Wijzigen (particulieren)

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geef hier wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie aan ons door. Doe dit altijd binnen 1 week nadat de wijziging bij u bekend was of had kunnen zijn.

Bij het invullen van het formulier heeft u uw burgerservicenummer nodig.

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft (buitenland)

Geef hier wijzigingen in uw gezondheid door als u een WIA-uitkering heeft en in een land buiten Nederland woont of verblijft. Doe dit altijd binnen 1 week nadat de wijziging bij u bekend was of had kunnen zijn.

Bij het invullen van het formulier heeft u uw burgerservicenummer nodig en een DigiD of erkend Europees inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft

Heeft u geen DigiD of erkend Europees inlogmiddel? Dan kunt u het Word-document Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft downloaden en opsturen. Als de wijzigingen in uw gezondheid van invloed zijn op uw mogelijkheden om te werken, dan vult u ook het Word-document Vragen over uw gezondheid in.

Änderungen Ihres Gesundheitszustands mitteilen

Wenn sich Ihre Gesundheit verbessert oder verschlechtert, teilen Sie uns das mit diesem Formular mit.


Änderungen Ihres Gesundheitszustands mitteilen

Reporting changes about your health

This form enables you to inform us if your health improves or worsens.


Reporting changes about your health

Indiquez les changements de votre état de santé

A ’l’aide de ce formulaire, vous nous indiquez si votre état de santé s’améliore ou se détériore.


Indiquez les changements de votre état de santé

Przekazamie informacji o zmianach stanu zdrowia

Za pomacą tego formularza przekazuje nam Pan/Pani informaję, jeżeli stan Pana/Pani się lub pogorszy.


Przekazamie informacji o zmianach stanu zdrowia

Participação de alterção na sua saúde

Mediante este formulário poderá informar-nos se ocorrer alguma melhoria ou algum agravamento da sua saúde.


Participação de alterção na sua saúde

Sağliğinizla ilgili değişikliği bildirmek

Bu form ile sağlinizin düzeldiğini veya kötüleştiğini bize bildirisiniz.


Sağliğinizla ilgili değişikliği bildirmek

Doorgeven wijzigingen buitenland als u een WW-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie door als u een WW-uitkering krijgt buiten Nederland. U heeft uw burgerservicenummer nodig bij het invullen.


Doorgeven wijzigingen buitenland als u een WW-uitkering heeft

Klantenservice

Doorgeven gegevens

Invullen model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meestal loonheffingen inhouden op uw loon of uitkering. Voor de inhouding moet de werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat uw werkgever of de uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepast.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.

U vult dit formulier van de Belastingdienst in en stuurt het naar:

UWV, afdeling WW
Postbus 58195
1040 HD Amsterdam Invullen Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Melden fraude bedrijven

Meld hier online een bedrijf dat volgens u fraudeert met overheidsgeld of subsidies en met UWV samenwerkt. Uw informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. U mag uw melding ook anoniem doen.

Melden fraude bedrijven

Melden uitkeringsfraude

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering van UWV? Dan kunt u deze fraude met dit formulier online melden. U doet uw melding anoniem. Uiteraard behandelen wij uw informatie vertrouwelijk.


Melden fraude

Melden te late beslissing UWV

Vraag UWV hier om alsnog te beslissen over uw aanvraag of bezwaar. Dat kan als wij geen beslissing hebben genomen binnen de periode die in de ontvangstbevestiging staat. Een voorwaarde is wel dat u geen brief van ons heeft gekregen waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben.

Lees meer over wat u kunt doen bij een te late beslissing.

Bent u (ex-)werknemer? Dan heeft u deze gegevens nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer;
 • om welke aanvraag of welk bezwaar het gaat.
Melden te late beslissing UWV
Machtigen

Machtigen voor procedure melding te late beslissing UWV

Machtig hier iemand om namens u een te late beslissing van UWV te melden.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens en telefoonnummer van de door u gemachtigde.
Machtigen voor procedure melding te late beslissing UWV

Heeft u een aanvraag of een bezwaar bij ons ingediend? En namen wij geen beslissing binnen de periode die wij aangaven in de ontvangstbevestiging? En kreeg u ook geen brief van ons waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben? U kunt ons dan vragen om binnen 2 weken alsnog te beslissen. Met dit formulier machtigt u iemand om namens u een te late beslissing van UWV te melden.

Overig

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen

Met dit formulier vraagt u bij UWV een Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen aan. Met deze indicatie kunt u bij uw gemeente toestemming vragen om onderwijs te volgen bij een gespecialiseerde scholingsinstelling. Houd er rekening mee dat u voor deze aanvraag een verklaring nodig heeft, waarin staat dat de gemeente instemt met uw aanvraag voor de Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen.

Let op: U kunt geen Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen krijgen als u: 

 • jonger bent dan 18 jaar;
 • een uitkering en ondersteuning bij uw re-integratie krijgt van UWV;
 • al een mbo-diploma niveau 2 of hoger heeft.

In dat geval heeft het dus geen zin om een indicatie bij ons aan te vragen.

Aanvragen Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen
Bekijken documenten

Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Deze informatie is altijd openbaar behalve als de informatie niet geschikt is om openbaar te maken volgens de Wob of andere wetgeving.

Wanneer geven wij geen informatie

Als belangen van andere partijen, zoals medewerkers of klanten, zwaarder wegen.

Met dit formulier kunt u een Wob-verzoek indienen bij UWV. Controleer voordat u een Wob-verzoek doet bij Wob-publicaties of de informatie niet al eerder openbaar is gemaakt.

Wob-verzoek indienen
Doorgeven gegevens

Verzoek reiskostenvergoeding invullen

Als wij u uitnodigen voor een gesprek op een van onze kantoren, maakt u soms reiskosten. Vaak kunt u hier een vergoeding voor krijgen. Als u in aanmerking denkt te komen voor een reiskostenvergoeding, vul dan het ‘Verzoek reiskostenvergoeding' in en neem dit formulier mee naar uw afspraak.

Verzoek reiskostenvergoeding invullen

Re-integratie

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

Meer informatie vindt u op Het loonkostenvoordeel.

Met dit formulier vraagt u de doelgroepverklaring LKV bij ons aan:

Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Let op: als u buiten Nederland in een ander EU/EER-land of Zwitserland een uitkering ontving, kunt u de doelgroepverklaring niet online aanvragen. Bel voor de schriftelijke aanvraag naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.


Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen inkomens- of loonsuppletie

Om loonsuppletie te krijgen, geldt er een aantal voorwaarden. U kunt misschien loonsuppletie krijgen als al het volgende voor u geldt:

 • U heeft een gedeeltelijke WAO- of een WAZ-uitkering.
 • U heeft een baan in loondienst gevonden voor minimaal 6 maanden.
 • U verdient in die baan minder dan wat u volgens UWV kunt verdienen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • uw DigiD-inlogcode

Wilt u eerst meer weten over loonsuppletie? Kijk dan op Aanvulling op inkomen: Inkomenssuppletie

Aanvragen inkomens-/loonsuppletie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Vraag hier samen met uw werkgever een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aan.

Heeft u de loondoorbetaling al eens verlengd? Dan kunt u hier nogmaals een verlenging aanvragen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer werknemer;
 • persoonlijke gegevens werknemer;
 • loonheffingennummer werkgever.

U vult het formulier online in en stuurt het via de post naar UWV. Het adres staat op het formulier.

Wilt u eerst meer weten over het verlengen van de loondoorbetaling? Kijk dan op Bijna beter: doorgaan met re-integreren bij werkgever.

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Aanvragen no-riskpolis verlengen

Met dit formulier kunt u verlenging van uw no-riskpolis aanvragen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens en contactpersoon van uw werkgever.
Aanvragen no-riskpolis verlengen

Aanvragen vergoeding vervoer

Vraag hier online een vergoeding aan voor de volgende voorziening: voor het vervoer naar uw werk of opleiding. Denk aan reiskosten of een aanpassing aan uw auto.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer van u en uw eventuele partner;
 • uw rekeningnummer;
 • adresgegevens van uw werk of opleiding;
 • de inkomsten van uw eventuele partner;
 • uw DigiD-inlogcode.

Wilt u eerst meer weten over de vergoeding van vervoer? Kijk dan op Vervoer.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen vergoeding vervoer

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen voorziening starterskrediet: ondersteuning van startende ondernemers

Via Mijn UWV kunt u voorzieningen aanvragen waardoor u een eigen onderneming kunt starten. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen aan de werkplek, hulpmiddelen of een starterskrediet.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer.
 • uw DigiD-inlogcode;

U vraagt een vergoeding voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV bij ‘Voorziening aanvragen’.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen voorziening

Welke ondersteuning kunt u aanvragen?

Wij kunnen u onder andere helpen met de volgende ondersteuning:

 • een starterskrediet;
 • aanpassingen op en rond de werkplek;
 • begeleiding bij uw werk (bijvoorbeeld een schrijf- en gebarentolk);
 • meeneembare voorziening (bijvoorbeeld aangepast gereedschap).

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen jobcoach

Vraag hier toestemming voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing als u een uitkering van UWV krijgt. U vult het formulier samen met de werkgever en de jobcoach in.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw werkgever; 
 • naam jobcoach(organisatie); 
 • uw geschatte brutoloonwaarde.
Aanvragen jobcoach

Aanvragen proefplaatsing

Vraag hier een proefplaatsing bij uw arbeidsdeskundige van UWV aan. Dit kan als u een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, WW- of Ziektewet-uitkering heeft. Tijdens een proefplaatsing werkt u 2 maanden bij een werkgever met behoud van uw uitkering.

Let op: betaalt een (ex-)werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet en de WGA uw huidige uitkering? Als u dan een proefplaatsing wilt, hoeft u geen toestemming aan UWV te vragen. De (ex-)werkgever moet wel toestemming geven voor de proefplaatsing.

Opsturen

Ontvangt u een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WW-uitkering? Stuur het formulier dan naar het Werkplein bij u in de buurt.
Ontvangt u een Ziektewet-uitkering? Stuur het formulier dan naar het kantoor van UWV bij u in de buurt.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.
 • adresgegevens van de werkgever.

U vult het formulier online in en stuurt het via de post naar UWV.

Wilt u eerst meer weten over een proefplaatsing? Kijk dan op Proefplaatsing.

Aanvragen proefplaatsing
Machtigen

Machtigen aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Met dit formulier kunt u iemand machtigen om namens u een doelgroepverklaring LKV aan te vragen.

Het formulier bestaat uit 2 delen:

 • Deel 1 vult u zelf als werknemer in.
 • Deel 2 vult uw gemachtigde in.

Stuur het formulier via de post naar ons op. De aanvraagdatum is de datum van de poststempel op de envelop. Nadat wij de aanvraag van u hebben ontvangen, sturen wij u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Daarna beoordelen wij uiterlijk binnen 13 weken of u een doelgroepverklaring LKV krijgt. U krijgt hiervan de beslissing.

Valt u onder de doelgroep oudere werknemers (56 jaar en ouder) en krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan vraagt u de doelgroepverklaring LKV aan bij uw gemeente. U kunt ons formulier dan niet gebruiken. In alle andere gevallen vraagt u de doelgroepverklaring LKV wel aan bij ons.

Machtigen aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)
Doorgeven gegevens

Maken Plan van aanpak

Vul hier het Plan van aanpak in, samen met uw werknemer.

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, dan kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeversportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken Plan van aanpak
Bekijken gegevens

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers

UWV werkt alleen samen met jobcoaches die zijn aangesloten bij een jobcoachorganisatie die door ons is erkend. Bekijk hier de lijst met erkende jobcoachleveranciers.

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers
Re-integratieverslag

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

Vul samen met uw werkgever de (Eerstejaars)evaluatie in als u na een jaar nog niet volledig aan het werk bent. Hiermee kunt u eventueel het Plan van aanpak bijstellen.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

Toeslag

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

Vraag hier online een toeslag aan als u een WIA-uitkering heeft en uw (gezins)inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode;
 • uw burgerservicenummer en inkomsten;
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon.

Soms moet u kopieën van huurcontracten meesturen

Vul eerst het formulier 'Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft' in. Blijkt tijdens het invullen dat u ook het formulier Opsturen huurcontracten WIA  moet opsturen? Dan vult u dit formulier ook in en stuurt u kopieën van huurcontracten mee.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen bijstandsuitkering

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.

Aanvragen bijstandsuitkering

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Vraag op werk.nl een toeslag aan als u een WW-uitkering heeft en uw (gezins)inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode
 • uw burgerservicenummer en inkomsten
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon.

Wilt u eerst meer weten over een toeslag? Kijk dan op Toeslag van UWV.

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen toeslag

Vraag hier een toeslag aan als uw (gezins)inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

Let op: Bent u alleenstaand, maar deelt u uw woning met 1 of meer personen? Dan moet u misschien kopieën van de huurcontracten meesturen met het formulier. Tijdens het invullen van het formulier wijzen wij u hierop als dit voor u geldt.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Toeslag aanvragen
Wijzigen (particulieren)

Invullen Wijzigingsformulier IOW

Met het 'Wijzigingsformulier IOW' geeft u wijzigingen door in uw situatie.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw DigiD-inlogcode;
 • de gegevens die u wilt doorgeven.
Invullen Wijzigingsformulier IOW

Meer informatie

Heeft u een vraag over het doorgeven van wijzigingen of inkomsten? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Invullen Wijzigingsformulier WW

Met het Wijzigingsformulier WW geeft u wijzigingen door in uw situatie.

Invullen Wijzigingsformulier WW

Om het formulier in te vullen heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. 

Meer informatie

Niet alle wijzigingen geeft u door met het Wijzigingsformulier WW. Kijk op Hoe geef ik wijzigingen door in de WW? bij uw situatie. U ziet dan hoe en wanneer u de wijziging aan ons doorgeeft.

Heeft u een vraag over het doorgeven van wijzigingen of inkomsten? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen door in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn. Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek doorgeven.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Wijzigingen in uw gezondheid

Is er iets in uw gezondheid veranderd? Dat geeft u op een andere manier aan ons door. U leest hier meer over op Wijzigingen in uw gezondheid.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Geef hier wijzigingen in uw situatie door die van invloed zijn op uw Ziektewet-uitkering en/of de toeslag die u krijgt van UWV. U heeft uw burgerservicenummer nodig bij het invullen.


Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Let op: geef een wijziging door binnen 2 dagen nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn.

Er zijn de volgende 2 uitzonderingen op deze regel:

 • Bij vakantie of verblijf in het buitenland of verhuizing naar of in het buitenland moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek doorgeven.
 • Wijzigingen die van invloed zijn op uw toeslag van UWV, geeft u binnen 1 week aan ons door.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering en/of toeslag van UWV heeft’ geeft u de volgende wijzigingen aan ons door:

Persoonlijke wijzigingen:

 • Uw telefoonnummer is veranderd.
 • Uw rekeningnummer is veranderd.
 • U wilt uw post tijdelijk naar een correspondentieadres laten sturen of uw correspondentieadres is gewijzigd.
 • U verhuist naar of in het buitenland.
 • U wordt of bent gedetineerd.
 • Uw loonheffingskorting moet anders worden toegepast.

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Dan geeft u dat door aan de gemeente. Wij ontvangen van de gemeente uw adreswijziging. U hoeft deze wijziging niet aan ons door te geven.

Vakantie of verblijf in het buitenland:

 • U gaat op vakantie naar het buitenland.
 • U verblijft in het buitenland om een andere reden dan vakantie.

Wijzigingen in uw inkomenssituatie:

 • Uw inkomsten zijn veranderd omdat u (meer of minder) bent gaan werken.
 • Uw inkomsten zijn veranderd door een andere reden dan werk. U krijgt bijvoorbeeld pensioen of nog een andere uitkering.

Wijzigingen die van invloed zijn op uw toeslag van UWV

 • Uw leefsituatie is veranderd.
 • Het inkomen van uw partner is veranderd.

Voorzieningen

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen no-riskverklaring

Belemmert of belemmerde uw ziekte of handicap u bij het volgen van een opleiding? Dan kunt u een no-riskverklaring aanvragen. Met deze verklaring kan een toekomstige werkgever gebruikmaken van de no-riskpolis.


Aanvragen no-riskverklaring

Aanvragen tolkvoorziening

Via Mijn UWV kunt u voor uzelf en voor uw kind een tolkvoorziening aanvragen. U vraagt de voorziening aan voor onderwijs, werk en privésituaties.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer, of dat van uw kind;
 • uw DigiD-inlogcode, of die van uw kind.

Let op: als u een tolkvoorziening voor uw kind wilt aanvragen, heeft u de DigiD van uw kind nodig. Er is geen minimumleeftijd voor een DigiD. U kunt DigiD aanvragen via digid.nl.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen tolkvoorziening

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen voorziening: bij een visuele of motorische handicap

Vraag hier online een voorziening of hulpmiddel aan. Dit kan als u een ziekte of handicap heeft, maar wel kunt werken.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw DigiD-inlogcode.

Wilt u eerst meer weten over voorzieningen? Kijk dan op Ik heb een voorziening nodig.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen voorziening. Bij een visuele of motorische handicap

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen vergoeding vervoer

Vraag hier online een vergoeding aan voor de volgende voorziening: voor het vervoer naar uw werk of opleiding. Denk aan reiskosten of een aanpassing aan uw auto.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer van u en uw eventuele partner;
 • uw rekeningnummer;
 • adresgegevens van uw werk of opleiding;
 • de inkomsten van uw eventuele partner;
 • uw DigiD-inlogcode.

Wilt u eerst meer weten over de vergoeding van vervoer? Kijk dan op Vervoer.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen vergoeding vervoer

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen ondersteuning bij het volgen van onderwijs

Via Mijn UWV kunt u voor uzelf of voor uw gehandicapte kind voorzieningen of hulpmiddelen aanvragen zodat u of uw kind een opleiding kan volgen. Het gaat bijvoorbeeld om aangepast meubilair of een vergoeding voor het vervoer.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer, of die van uw kind;
 • uw DigiD-inlogcode, of die van uw kind.

Let op: als u een voorziening voor uw kind wilt aanvragen, heeft u de DigiD van uw kind nodig. Er is geen minimumleeftijd voor een DigiD. U kunt DigiD aanvragen op www.digid.nl.

U vraagt deze voorziening aan via Mijn UWV bij: ‘Voorziening aanvragen’.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen voorziening

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen voorziening starterskrediet: ondersteuning van startende ondernemers

Via Mijn UWV kunt u voorzieningen aanvragen waardoor u een eigen onderneming kunt starten. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen aan de werkplek, hulpmiddelen of een starterskrediet.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer.
 • uw DigiD-inlogcode;

U vraagt een vergoeding voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV bij ‘Voorziening aanvragen’.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen voorziening

Welke ondersteuning kunt u aanvragen?

Wij kunnen u onder andere helpen met de volgende ondersteuning:

 • een starterskrediet;
 • aanpassingen op en rond de werkplek;
 • begeleiding bij uw werk (bijvoorbeeld een schrijf- en gebarentolk);
 • meeneembare voorziening (bijvoorbeeld aangepast gereedschap).

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen jobcoach

Vraag hier toestemming voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing als u een uitkering van UWV krijgt. U vult het formulier samen met de werkgever en de jobcoach in.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw werkgever; 
 • naam jobcoach(organisatie); 
 • uw geschatte brutoloonwaarde.
Aanvragen jobcoach

Aanvragen Beoordeling werken met een voorziening

Kreeg u voordat u 18 werd of tijdens uw studie een ziekte of handicap? En kunt u daardoor alleen met een voorziening werk vinden of houden? Dan kunt u met dit formulier een Beoordeling werken met een voorziening aanvragen. Wij beoordelen dan of u de voorziening nodig heeft om het minimumloon te verdienen. Als dit zo is, dan nemen wij u op in het doelgroepregister. U telt dan mee voor de banenafspraak. U heeft dan meer kans op werk, want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden.

Let op: werkt u niet, en wilt u worden opgenomen in het doelgroepregister om in aanmerking te komen voor een baan uit de banenafspraak? Vraag dan een beoordeling arbeidsvermogen aan.

Aanvragen Beoordeling werken met een voorziening

Indienen declaratie voorzieningen

U heeft toestemming gekregen voor een voorziening, bijvoorbeeld een kilometervergoeding, orthopedische schoenen of een schrijf- en gebarentolk.

Met dit formulier declareert u de kosten die u heeft gemaakt voor deze voorziening.

Indienen Declaratie voorzieningen

Let op: vanaf 1 januari 2021 is het formulier ‘Declaratie voorzieningen’ een online formulier. Voor het invullen en opsturen van dit formulier logt u in op Mijn UWV. U moet ook een specificatie van de kosten aanleveren als wij hierom gevraagd hebben. U kunt uw factuur of betaalbewijs uploaden bij het formulier ‘Declaratie voorzieningen’ in Mijn UWV. Het is ook mogelijk om de specificatie van de kosten per post naar ons op te sturen. Als u uw factuur of betaalbewijs per post stuurt, stuur dan het Verantwoordingsformulier mee. Het postadres vindt u in het formulier.


Invullen Verantwoordingsformulier voorzieningen

U heeft toestemming gekregen voor een voorziening, bijvoorbeeld een vergoeding voor taxivervoer, orthopedische schoenen, een schrijf- en gebarentolk of een onderwijsvoorziening. Dit verantwoordingsformulier hoort bij het formulier ‘Declaratie voorzieningen’. Dus voor elk declaratieformulier stuurt u 1 verantwoordingsformulier naar ons op.

Zo doet u dat:

 • Vermeld de specificaties van uw declaratie.
 • Stuurt het apart per post naar het adres dat op het formulier staat.
 • Stuur ook apart het formulier Declaratie voorzieningen naar ons op dat erbij hoort. 
Invullen Verantwoordingsformulier voorzieningen


Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen als u een voorziening ontvangt

Geef hier wijzigingen door als u een voorziening ontvangt.

U heeft uw burgerservicenummer nodig bij het invullen.

Doorgeven wijzigingen als u een voorziening ontvangt
Bekijken gegevens

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers

UWV werkt alleen samen met jobcoaches die zijn aangesloten bij een jobcoachorganisatie die door ons is erkend. Bekijk hier de lijst met erkende jobcoachleveranciers.

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers

Vrijwillige verzekeringen

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV

Met dit formulier kunt u iemand machtigen om namens u contact te hebben met UWV over uw verzekering van UWV. Bijvoorbeeld uw werkgever of uw accountant.

De gemachtigde mag het volgende namens u doen:

 • berichten en brieven sturen en ontvangen
 • informatie opvragen en geven
 • premie betalen

Bij het invullen heeft u nodig:

 • uw burgerservicenummer
 • uw rekeningnummer
 • de gegevens van de gemachtigde
 • het rekeningnummer van de gemachtigde

Nadat u het formulier heeft ingevuld, stuurt u (of uw gemachtigde) dit via de post naar ons op. Ons adres staat op het formulier.

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV

Aanvragen vrijwillige verzekering van UWV

Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering van UWV aan. Dit doet u als u niet verzekerd bent tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld omdat u een eigen bedrijf start.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • Uw DigiD.
 • Uw burgerservicenummer.
 • Uw rekeningnummer.
 • Bent u alfahulp, dienstverlener aan huis, gastouder of werkt u op basis van een persoonsgebonden budget (pgb)? Houd dan de gegevens van het gezin of de gezinnen waar u werkt bij de hand.

U verstuurt het ingevulde formulier via de verzendknop naar UWV. U krijgt dan binnen enkele dagen na uw aanvraag een ontvangstbevestiging.

Wilt u eerst meer informatie over een vrijwillige verzekering van UWV? Kijk dan op Ik wil me vrijwillig verzekeren bij UWV.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hierover mee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen verzekering van UWV met DigiD

Heeft u geen DigiD, dan kunt u uw aanvraag doen via Aanvragen verzekering van UWV zonder DigiD. Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u het uitprinten en per post naar ons opsturen.

Wijzigen (particulieren)

Wijzigen vrijwillige verzekering van UWV

Met dit formulier kunt u wijzigingen aan ons doorgeven als u een vrijwillige verzekering van UWV heeft. Bijvoorbeeld:

 • U wilt het verzekerde bedrag wijzigen omdat uw inkomsten veranderen.
 • U heeft iemand gemachtigd om namens u contact te hebben met UWV over uw vrijwillige verzekering. Nu wilt u deze machtiging intrekken.
 • U wilt de verzekering stopzetten.

Voor het versturen van het formulier heeft u uw DigiD nodig.

Wijzigen vrijwillige verzekering van UWV

Wajong

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen no-riskverklaring

Belemmert of belemmerde uw ziekte of handicap u bij het volgen van een opleiding? Dan kunt u een no-riskverklaring aanvragen. Met deze verklaring kan een toekomstige werkgever gebruikmaken van de no-riskpolis.


Aanvragen no-riskverklaring

Aanvragen tolkvoorziening

Via Mijn UWV kunt u voor uzelf en voor uw kind een tolkvoorziening aanvragen. U vraagt de voorziening aan voor onderwijs, werk en privésituaties.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer, of dat van uw kind;
 • uw DigiD-inlogcode, of die van uw kind.

Let op: als u een tolkvoorziening voor uw kind wilt aanvragen, heeft u de DigiD van uw kind nodig. Er is geen minimumleeftijd voor een DigiD. U kunt DigiD aanvragen via digid.nl.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen tolkvoorziening

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen voorziening: bij een visuele of motorische handicap

Vraag hier online een voorziening of hulpmiddel aan. Dit kan als u een ziekte of handicap heeft, maar wel kunt werken.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw DigiD-inlogcode.

Wilt u eerst meer weten over voorzieningen? Kijk dan op Ik heb een voorziening nodig.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen voorziening. Bij een visuele of motorische handicap

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen vergoeding vervoer

Vraag hier online een vergoeding aan voor de volgende voorziening: voor het vervoer naar uw werk of opleiding. Denk aan reiskosten of een aanpassing aan uw auto.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer van u en uw eventuele partner;
 • uw rekeningnummer;
 • adresgegevens van uw werk of opleiding;
 • de inkomsten van uw eventuele partner;
 • uw DigiD-inlogcode.

Wilt u eerst meer weten over de vergoeding van vervoer? Kijk dan op Vervoer.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen vergoeding vervoer

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen jobcoach

Vraag hier toestemming voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing als u een uitkering van UWV krijgt. U vult het formulier samen met de werkgever en de jobcoach in.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw werkgever; 
 • naam jobcoach(organisatie); 
 • uw geschatte brutoloonwaarde.
Aanvragen jobcoach
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers

UWV werkt alleen samen met jobcoaches die zijn aangesloten bij een jobcoachorganisatie die door ons is erkend. Bekijk hier de lijst met erkende jobcoachleveranciers.

Bekijken lijst Erkende jobcoachleveranciers
Wijzigen (particulieren)

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen door in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn. Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek doorgeven.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Wijzigingen in uw gezondheid

Is er iets in uw gezondheid veranderd? Dat geeft u op een andere manier aan ons door. U leest hier meer over op Wijzigingen in uw gezondheid.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)

Geef hier wijzigingen in uw gezondheid door als u een Wajong-uitkering heeft. Doe dit in de volgende gevallen:

 • Uw gezondheid is beter of slechter geworden.
 • U bent opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of andere instelling.

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens en de informatie die u met ons deelt. Meer hierover leest u op UWV en uw privacy.

Doorgeven gegevens

Jaarcijfers

Geef hier aanvullende informatie op uw jaarcijfers door als u werkt (of werkte) als zelfstandige en een uitkering krijgt van UWV.


Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers

WAO en WAZ

Doorgeven gegevens

Invullen model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meestal loonheffingen inhouden op uw loon of uitkering. Voor de inhouding moet de werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat uw werkgever of de uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepast.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.

U vult dit formulier van de Belastingdienst in en stuurt het naar:

UWV, afdeling WW
Postbus 58195
1040 HD Amsterdam Invullen Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Jaarcijfers

Geef hier aanvullende informatie op uw jaarcijfers door als u werkt (of werkte) als zelfstandige en een uitkering krijgt van UWV.


Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers
Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen door in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn. Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek doorgeven.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Wijzigingen in uw gezondheid

Is er iets in uw gezondheid veranderd? Dat geeft u op een andere manier aan ons door. U leest hier meer over op Wijzigingen in uw gezondheid.

Opnieuw WAO aanvragen

Is uw gezondheid verslechterd en kunt u daardoor minder werken? En is uw WAO-uitkering stopgezet? Dan kunt u met dit formulier opnieuw WAO aanvragen. Wij beoordelen dan of u (weer) een WAO-uitkering kunt krijgen.

U heeft uw burgerservicenummer nodig bij het invullen.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Opnieuw WAO aanvragen

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geef hier wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie aan ons door. Doe dit altijd binnen 1 week nadat de wijziging bij u bekend was of had kunnen zijn.

Bij het invullen van het formulier heeft u uw burgerservicenummer nodig.

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

WIA

Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen door in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn. Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek doorgeven.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Wijzigingen in uw gezondheid

Is er iets in uw gezondheid veranderd? Dat geeft u op een andere manier aan ons door. U leest hier meer over op Wijzigingen in uw gezondheid.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft (buitenland)

Geef hier wijzigingen in uw gezondheid door als u een WIA-uitkering heeft en in een land buiten Nederland woont of verblijft. Doe dit altijd binnen 1 week nadat de wijziging bij u bekend was of had kunnen zijn.

Bij het invullen van het formulier heeft u uw burgerservicenummer nodig en een DigiD of erkend Europees inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft

Heeft u geen DigiD of erkend Europees inlogmiddel? Dan kunt u het Word-document Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft downloaden en opsturen. Als de wijzigingen in uw gezondheid van invloed zijn op uw mogelijkheden om te werken, dan vult u ook het Word-document Vragen over uw gezondheid in.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen in uw gezondheid door als u een WIA-uitkering heeft. Doe dit in de volgende gevallen:

 • Uw gezondheid is beter of slechter geworden.
 • U bent opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of andere instelling.

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens en de informatie die u met ons deelt. Meer hierover leest u op UWV en uw privacy.

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

Vraag hier online een toeslag aan als u een WIA-uitkering heeft en uw (gezins)inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode;
 • uw burgerservicenummer en inkomsten;
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon.

Soms moet u kopieën van huurcontracten meesturen

Vul eerst het formulier 'Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft' in. Blijkt tijdens het invullen dat u ook het formulier Opsturen huurcontracten WIA  moet opsturen? Dan vult u dit formulier ook in en stuurt u kopieën van huurcontracten mee.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen WIA-uitkering

Vraag hier online een WIA-uitkering aan.

Let op: in sommige situaties moet u naast uw aanvraag documenten naar ons opsturen. Lees daarom eerst WIA-uitkering aanvragen of Vervroegd WIA aanvragen goed door. Daar staat ook aan welke voorwaarden u moet voldoen om een WIA-uitkering aan te vragen.

Bij het invullen van uw aanvraag heeft u nodig:

 • uw DigiD-inlogcode;
 • de datum waarop u ziek werd;
 • gegevens van uw werkgevers van de afgelopen 5 jaar;
 • informatie over de opleidingen en cursussen die u heeft gevolgd;
 • uw rekeningnummer.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op UWV en uw privacy.

Aanvragen WIA-uitkering

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Re-integratieverslag

Aanvragen medische informatie

Bent u langere tijd ziek of arbeidsbeperkt? Dan brengt de bedrijfsarts uw medische situatie in kaart en hij houdt deze bij. Hij houdt bijvoorbeeld uw klachten bij, hoe ernstig deze zijn en mogelijk ook wat de prognose is.

De bedrijfsarts moet deze informatie invullen op het formulier Medische informatie.
Als u een WIA-uitkering aanvraagt, heeft u een kopie van dit ingevulde formulier nodig.

Wanneer vult de bedrijfsarts dit formulier in?

De bedrijfsarts vult dit formulier tegelijk in met de Probleemanalyse. De bedrijfsarts houdt dit document bij totdat u een WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering aanvraagt omdat uw dienstverband eindigt.

Vraag uw bedrijfsarts om een kopie

Gaat u een WIA-uitkering aanvragen? Vraag uw bedrijfsarts dan om een kopie van dit ingevulde formulier. U hoeft het formulier dus niet zelf in te vullen. U moet wel zelf de kopie van dit formulier opsturen naar UWV. Stuur ook eventuele kopieën van gegevens mee die de bedrijfsarts van uw huisarts of specialist heeft gekregen.
Soms heeft de bedrijfsarts uw gegevens wel verzameld, maar niet op het formulier gezet. Vraag hem of haar om dat alsnog te doen.

Let op: Uw werkgever mag deze medische gegevens niet inzien. Dit mag alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Aanvragen formulier medische informatie

Invullen Eindevaluatie

Vul hier de Eindevaluatie in na ruim anderhalf jaar ziekte. Deze evaluatie vult u in voordat u een WIA-uitkering aanvraagt.

U vult het formulier online in en stuurt het via de post naar UWV. Het adres staat op het formulier.

Invullen Eindevaluatie

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

Vul samen met uw werkgever de (Eerstejaars)evaluatie in als u na een jaar nog niet volledig aan het werk bent. Hiermee kunt u eventueel het Plan van aanpak bijstellen.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie
Doorgeven gegevens

Jaarcijfers

Geef hier aanvullende informatie op uw jaarcijfers door als u werkt (of werkte) als zelfstandige en een uitkering krijgt van UWV.


Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

WW

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Adopteert u een kind tijdens uw WW-uitkering, dan kunt u zelf een adoptie-uitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u een adoptie-uitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 6 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 4 weken voor de komst van uw kind tot 22 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de adoptie-uitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de adoptie-uitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of adopteert u een kind binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de adoptie-uitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Neemt u tijdens uw WW-uitkering een pleegkind op in uw gezin, dan kunt u zelf een pleegzorguitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u pleegzorguitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 6 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 4 weken voor de komst van uw kind tot 22 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de pleegzorguitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de pleegzorguitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of neemt u een pleegkind in huis binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de pleegzorguitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Vraag hier online een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan als u een WW-uitkering heeft.

Vraag de uitkering op tijd aan. Doe dit 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag. U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Wilt u eerst meer weten over de zwangerschapsuitkering of hoe u uw eerste verlofdag berekent? Kijk dan op Ik ben zwanger en heb een uitkering.

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Wazo aanvragen als u geen WW-uitkering heeft:

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de zwangerschap- en bevallingsuitkering aan.
 • Heeft u een eigen bedrijf? U kunt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen aanvragen: de ZEZ-uitkering.
 • Krijgt u een Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Dan kunt u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Ziek melden als u WW heeft

Krijgt u WW en bent u ziek? Of bent u ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw WW-uitkering? Geef dit dan uiterlijk op de tweede dag door via Mijn UWV. Dit geldt ook als u WW krijgt en ziek bent door uw zwangerschap of door de bevalling.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Ziek melden als u WW heeft

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen IOAW-uitkering

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.

Aanvragen IOAW-uitkering

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Vraag op werk.nl een toeslag aan als u een WW-uitkering heeft en uw (gezins)inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode
 • uw burgerservicenummer en inkomsten
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon.

Wilt u eerst meer weten over een toeslag? Kijk dan op Toeslag van UWV.

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen WW-uitkering

Een WW-uitkering aanvragen doet u op Mijn UWV. De aanvraag duurt ongeveer 30 minuten. U logt in met DigiD. U kunt tussendoor stoppen en later verdergaan.

Vraag uw WW-uitkering op tijd aan

Een WW-uitkering aanvragen kan vanaf 1 week voor de eerste dag dat u werkloos wordt. Vraag de WW-uitkering uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan. Doet u dit later, dan krijgt u tijdelijk een lagere uitkering.

Herinneringsmail ontvangen

Duurt het langer dan een week voordat u werkloos wordt? Meldt u dan aan voor onze e-mailservice. U krijgt dan van ons een e-mail wanneer u de aanvraag kunt doen.

Aanvragen WW-uitkering

Overheid en Onderwijs: aanvragen vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg

Werkte u bij de overheid of in het onderwijs en ontvangt u een WW-uitkering? Als u mantelzorg wilt doen, dan vraagt u vrijstelling van de sollicitatieplicht aan met dit formulier.

Let op: werkte u niet bij de overheid of in het onderwijs? Vraag dan via de Werkmap uw adviseur werk om vrijstelling van de sollicitatieplicht.

Aanvragen vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg

Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend stuurt u het per post naar UWV. Het adres staat op het formulier.

Overheid en Onderwijs: aanvragen toestemming stage tijdens WW

Werkte u bij de overheid of in het onderwijs en is uw (ex-)werkgever eigenrisicodrager voor de WW? Als u de kans krijgt om stage te lopen tijdens uw WW-uitkering, vraag hiervoor dan toestemming aan ons.

U doet dit op de volgende manier:

 1. Download het formulier 'Aanvragen toestemming stage tijdens WW'.
 2. Vul het formulier in.
 3. Print het formulier en onderteken het.
 4. Scan dit ondertekende formulier in.
 5. Verstuur het gescande formulier als bijlage via een bericht in de Werkmap of via een Werkmapbericht op Mijn UWV.

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook per post naar ons sturen. Het adres staat op het formulier. Na ontvangst van uw formulier beoordelen we of u aan de voorwaarden voldoet om stage te lopen.

Houd uw burgerservicenummer bij de hand. U heeft dit nodig bij het invullen van dit formulier.

Aanvragen toestemming stage tijdens WW

Aanvragen toestemming proefplaatsing tijdens WW

U werkte bij de overheid of in het onderwijs en uw (ex-)werkgever is eigenrisicodrager voor de WW. Met dit formulier vraagt u toestemming aan voor een proefplaatsing tijdens uw WW-uitkering.

Houd uw burgerservicenummer bij de hand. U heeft dit nodig bij het invullen van dit formulier.

Aanvragen toestemming proefplaatsing tijdens WW

Hoe verstuur ik dit formulier

Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend stuurt u het per post naar UWV. Het adres staat op het formulier.

Overheid en Onderwijs: aanvragen toestemming voor volgen opleiding

Werkte u bij de overheid of in het onderwijs, en heeft u WW? Als u een opleiding volgt of wilt gaan volgen, hebben wij informatie nodig over uw opleiding. Met dit formulier geeft u daar informatie over.

Let op: werkte u niet bij de overheid of in het onderwijs? Vraag dan via de Werkmap uw adviseur werk om toestemming om een opleiding te volgen.

U kunt vrijstelling van sollicitatieplicht vragen voor de uren die u aan uw opleiding besteedt. Wij hebben dan wel een positief advies nodig van uw ex-werkgever. Vraag uw ex-werkgever het formulier 'Advies van ex-werkgever over re-integratie ex-werknemer' in te vullen en samen met dit formulier op te sturen.

Aanvragen toestemming voor het volgen van een opleiding tijdens WW

Hoe verstuur ik dit formulier

Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend stuurt u het per post naar UWV. Het adres staat op het formulier.

Aanvragen toestemming vrijwilligerswerk met behoud van uw WW-uitkering

Vraag hier toestemming om met behoud van uw WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen.

Deed u al vrijwilligerswerk voordat u werkloos werd en verandert er iets in het vrijwilligerswerk dat u doet? Bijvoorbeeld als u meer vergoeding krijgt of als u meer uren als vrijwilliger gaat werken. Dan moet u toestemming vragen voor deze wijziging zodat u uw WW-uitkering kunt behouden.

Heeft u geen WW-uitkering maar een andere uitkering van UWV? Kijk dan op Hoe geef ik wijzigingen door aan UWV?

Aanvragen toestemming vrijwilligerswerk met behoud van uw WW-uitkering
Doorgeven gegevens

Invullen Inkomstenopgave

Met het formulier 'Inkomstenopgave' geeft u na afloop van iedere maand uw inkomsten aan ons door. U gebruikt dit formulier als een van de volgende situaties voor u geldt:

 • U heeft een WW-uitkering.
 • U bent tijdens of na deze WW-uitkering ziek geworden en u krijgt nu een Ziektewet-uitkering.

Ook als u geen inkomsten heeft, moet u dat iedere maand doorgeven met de Inkomstenopgave. Anders kunnen wij uw uitkering niet betalen.

Er zijn een paar dingen waar u op kunt letten: 

Tip 1: Heeft u gewerkt? Wacht met invullen tot uw gegevens bij ons bekend zijn

Weet u dat wij de gegevens over uw inkomsten van uw werkgever ontvangen? En dat wij die gegevens dan automatisch invullen op uw Inkomstenopgave? Als u daarop wacht, hoeft u de ingevulde gegevens alleen nog na te kijken en bevestigen. Het invullen van uw Inkomstenopgave gaat dan sneller én er is minder kans op fouten. Zo voorkomt u dat u te veel of te weinig uitkering krijgt. Wel kan het tot het eind van de maand duren voordat wij de gegevens van uw werkgever hebben ontvangen.

Tip 2: Betaling per week of per 4 weken?

Ook dan geeft u uw inkomsten 1 keer per kalendermaand aan ons door met de Inkomstenopgave. Wanneer u welke periode doorgeeft, ziet u in de Tabel Inkomstenopgave bij 4-wekelijkse betaling. Of wacht tot uw Inkomstenopgave al is ingevuld, zoals u bij tip 1 kunt lezen.

Tip 3: Gaat u weer werken?

Heeft u weer werk gevonden? Blijf dan uw Inkomstenopgave invullen in de maand dat u begint met werken én de maand erna. Wij kunnen dan uitrekenen of u nog recht heeft op uw uitkering of een deel ervan. Dat is het geval als u met uw nieuwe werk minder dan 87,5% van het WW-maandloon verdient. Met de Rekenhulp bij Inkomstenopgave berekent u hoe hoog uw WW-uitkering dan ongeveer wordt.

Let op: uw Inkomstenopgave staat pas voor u klaar als de maand is afgelopen. Eerder kunt u de opgave niet bekijken en invullen.

Invullen Inkomstenopgave

Wanneer moet ik het formulier Inkomstenopgave versturen? 

Meer informatie

Heeft u een vraag over het doorgeven van wijzigingen of inkomsten? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Invullen gegevens begeleider bij afspraak WW

Neemt u een begeleider mee naar een afspraak over uw WW-uitkering? Dan moet hij voor die afspraak het formulier ‘Gegevens begeleider’ invullen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden en printen.

U kunt dit formulier ook krijgen en invullen op het kantoor waar u uw afspraak heeft.

Bent u begeleider? Dan heeft u bij het invullen van dit formulier nodig:

 • Uw identiteitsbewijs.
 • Als u begeleidt namens een bedrijf of organisatie: de adresgegevens en het KVK-nummer van het bedrijf.
Invullen gegevens begeleider bij afspraak WW

Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer

Geef hier uw gewerkte uren door als u via uw werkgever een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer krijgt. Bijvoorbeeld als u tijdens deze periode werkt als uitzendkracht of invalkracht.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • overzicht per dag van de door u gewerkte uren.
Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer
Machtigen

Machtigen voor aanvraag WW-uitkering meenemen naar het buitenland

Machtig hier iemand om namens u een aanvraag te doen om uw WW-uitkering mee te nemen naar het buitenland.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • naam, adresgegevens en telefoonnummer van de door u gemachtigde
Machtigen voor aanvraag WW-uitkering meenemen naar het buitenland

Machtigen UWV voor doelgroepverklaring jongeren

Machtig hier UWV om de doelgroepverklaring jongeren rechtstreeks naar uw werkgever te sturen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van de werkgever.
Machtigen UWV voor doelgroepverklaring jongeren
Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Invullen Wijzigingsformulier IOW

Met het 'Wijzigingsformulier IOW' geeft u wijzigingen door in uw situatie.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw DigiD-inlogcode;
 • de gegevens die u wilt doorgeven.
Invullen Wijzigingsformulier IOW

Meer informatie

Heeft u een vraag over het doorgeven van wijzigingen of inkomsten? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Invullen Wijzigingsformulier WW

Met het Wijzigingsformulier WW geeft u wijzigingen door in uw situatie.

Invullen Wijzigingsformulier WW

Om het formulier in te vullen heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. 

Meer informatie

Niet alle wijzigingen geeft u door met het Wijzigingsformulier WW. Kijk op Hoe geef ik wijzigingen door in de WW? bij uw situatie. U ziet dan hoe en wanneer u de wijziging aan ons doorgeeft.

Heeft u een vraag over het doorgeven van wijzigingen of inkomsten? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen buitenland als u een WW-uitkering heeft

Geef hier wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie door als u een WW-uitkering krijgt buiten Nederland. U heeft uw burgerservicenummer nodig bij het invullen.


Doorgeven wijzigingen buitenland als u een WW-uitkering heeft
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Ziektewet

Doorgeven gegevens

Maken Plan van aanpak

Vul hier het Plan van aanpak in, samen met uw werknemer.

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, dan kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeversportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken Plan van aanpak

Jaarcijfers

Geef hier aanvullende informatie op uw jaarcijfers door als u werkt (of werkte) als zelfstandige en een uitkering krijgt van UWV.


Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers
Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Geef hier wijzigingen in uw situatie door die van invloed zijn op uw Ziektewet-uitkering en/of de toeslag die u krijgt van UWV. U heeft uw burgerservicenummer nodig bij het invullen.


Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Let op: geef een wijziging door binnen 2 dagen nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn.

Er zijn de volgende 2 uitzonderingen op deze regel:

 • Bij vakantie of verblijf in het buitenland of verhuizing naar of in het buitenland moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek doorgeven.
 • Wijzigingen die van invloed zijn op uw toeslag van UWV, geeft u binnen 1 week aan ons door.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering en/of toeslag van UWV heeft’ geeft u de volgende wijzigingen aan ons door:

Persoonlijke wijzigingen:

 • Uw telefoonnummer is veranderd.
 • Uw rekeningnummer is veranderd.
 • U wilt uw post tijdelijk naar een correspondentieadres laten sturen of uw correspondentieadres is gewijzigd.
 • U verhuist naar of in het buitenland.
 • U wordt of bent gedetineerd.
 • Uw loonheffingskorting moet anders worden toegepast.

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Dan geeft u dat door aan de gemeente. Wij ontvangen van de gemeente uw adreswijziging. U hoeft deze wijziging niet aan ons door te geven.

Vakantie of verblijf in het buitenland:

 • U gaat op vakantie naar het buitenland.
 • U verblijft in het buitenland om een andere reden dan vakantie.

Wijzigingen in uw inkomenssituatie:

 • Uw inkomsten zijn veranderd omdat u (meer of minder) bent gaan werken.
 • Uw inkomsten zijn veranderd door een andere reden dan werk. U krijgt bijvoorbeeld pensioen of nog een andere uitkering.

Wijzigingen die van invloed zijn op uw toeslag van UWV

 • Uw leefsituatie is veranderd.
 • Het inkomen van uw partner is veranderd.
Aanvragen (particulieren)

Ziek melden als u WW heeft

Krijgt u WW en bent u ziek? Of bent u ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw WW-uitkering? Geef dit dan uiterlijk op de tweede dag door via Mijn UWV. Dit geldt ook als u WW krijgt en ziek bent door uw zwangerschap of door de bevalling.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Ziek melden als u WW heeft

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Zwanger - adoptie - pleegzorg

Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Meld u online beter met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Ga naar de Betermelder

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Adopteert u een kind tijdens uw WW-uitkering, dan kunt u zelf een adoptie-uitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u een adoptie-uitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 6 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 4 weken voor de komst van uw kind tot 22 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de adoptie-uitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de adoptie-uitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of adopteert u een kind binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de adoptie-uitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Neemt u tijdens uw WW-uitkering een pleegkind op in uw gezin, dan kunt u zelf een pleegzorguitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u pleegzorguitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 6 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 4 weken voor de komst van uw kind tot 22 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de pleegzorguitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de pleegzorguitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of neemt u een pleegkind in huis binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de pleegzorguitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Vraag hier online een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan als u een WW-uitkering heeft.

Vraag de uitkering op tijd aan. Doe dit 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag. U heeft uw DigiD-inlogcode nodig bij het invullen.

Wilt u eerst meer weten over de zwangerschapsuitkering of hoe u uw eerste verlofdag berekent? Kijk dan op Ik ben zwanger en heb een uitkering.

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Wazo aanvragen als u geen WW-uitkering heeft:

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de zwangerschap- en bevallingsuitkering aan.
 • Heeft u een eigen bedrijf? U kunt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen aanvragen: de ZEZ-uitkering.
 • Krijgt u een Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Dan kunt u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

U vraagt de zwangerschapsuitkering voor zwangere zelfstandigen (ZEZ-uitkering) online aan via Mijn UWV.

U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen vanaf het moment dat u 24 weken zwanger bent. Doe de aanvraag uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw inkomsten zoals vermeld op uw Aangifte inkomstenbelasting;
 • het aantal uren dat u werkt;
 • informatie over eventueel vervangend personeel;
 • uw vermoedelijke bevallingsdatum;
 • uw eventuele vrijwillige Ziektewet-verzekering bij UWV.

U krijgt meestal binnen 2 weken, maar uiterlijk binnen 8 weken na de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof, een brief met de beslissing. U ontvangt deze online via Mijn UWV.

Wilt u eerst meer weten over de ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen? Kijk dan op Ik ben zwanger en zelfstandige. Meer informatie over het aanvragen van de uitkering vindt u bij ZEZ-uitkering aanvragen.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Vraag hier verlenging van uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan als uw kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Deze uitkering loopt altijd gelijk aan uw verlof.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de geboortedatum van u en uw kind;
 • de datum waarop uw kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen.

U verstuurt de aanvraag uiterlijk in de laatste 2 weken van uw ‘eigenlijke’ bevallingsverlof. Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat uw kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Aanvragen ZEZ-uitkering in verband met overlijden – Aanvraag door partner

Vraag hier een ZEZ-uitkering aan als uw partner tijdens of vlak na de geboorte van uw kind is overleden. Op het formulier leest u wanneer u in aanmerking komt voor deze uitkering.

U heeft de volgende gegevens nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • het rekeningnummer waarop wij de uitkering kunnen overmaken.

U moet de volgende documenten meesturen met de aanvraag:

 • een kopie van de akte van overlijden van de moeder;
 • een kopie van de akte van geboorte van het kind.
Aanvragen ZEZ-uitkering in verband met overlijden

Aanvragen verlenging ZEZ-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Vraag hier verlenging van uw ZEZ-uitkering aan als uw kind na de geboorte meer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven.

Nadat wij het formulier hebben ontvangen, krijgt u binnen 2 weken digitaal een brief met onze beslissing. Die kunt u bekijken via Mijn UWV.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de geboortedatum van u en uw kind;
 • de datum waarop uw kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen.

U verstuurt de aanvraag in de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof. Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat uw kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen verlenging ZEZ-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind
Doorgeven gegevens

Invullen begin-en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind WAZO-uitkering

Vraag hier langer bevallingsverlof aan als uw kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Hiervoor hebben we een verklaring van het ziekenhuis nodig.

 • Heeft u een aparte verklaring van het ziekenhuis? Stuur die dan ook mee. Schrijf uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer op de verklaring.
 • Uiterlijk in de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof vraagt u deze verklaring aan het ziekenhuis, ook als uw kind dan nog in het ziekenhuis ligt.
 • Lag uw kind in meer dan 1 ziekenhuis, vraag dan een verklaring aan elk ziekenhuis.
Invullen begin-en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind WAZO-uitkering

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind ZEZ-uitkering

Vraag hier verlenging van uw ZEZ-uitkering aan als uw kind na de geboorte meer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Hiervoor hebben we een verklaring van het ziekenhuis nodig.

Nadat wij het formulier hebben ontvangen, krijgt u binnen 2 weken digitaal een brief met onze beslissing. Die kunt u bekijken via Mijn UWV.

 • Heeft u een aparte verklaring van het ziekenhuis? Stuur die dan ook mee. Schrijf uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer op de verklaring.
 • In de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof vraagt u deze verklaring aan het ziekenhuis, ook als uw kind dan nog in het ziekenhuis ligt.
 • Lag uw kind in meer dan 1 ziekenhuis, vraag dan een verklaring aan elk ziekenhuis.

Let op: stuur ook de 'Aanvraag verlenging ZEZ-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind' mee.

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind ZEZ-uitkering
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. Om de specificatie te bekijken heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

 • Na de eerste betaling van uw uitkering.
 • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken jaaropgaaf

Heeft u meer uitkeringen van UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf? Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. De jaaropgaaf staat uiterlijk 1 maart online. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw DigiD-inlogcode.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u 1 of meerdere jaaropgaven wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een pdf-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Bekijk op Mijn UWV de status van uw WW-aanvraag. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Bekijken status van mijn WW-aanvraag

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijken arbeidsverleden en loongegevens via Mijn UWV

Wilt u eerst meer weten over uw digitale verzekeringsbericht? Kijk dan op de pagina Uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken en downloaden.

Log in met uw DigiD

Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten wij dat we ook echt met u te maken hebben. En uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Lees meer over inloggen met DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen op digid.nl.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Bent u EU-burger en heeft u geen DigiD? Dan kunt u veilig inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten