Partner of daarmee gelijkgestelde persoon

Met uw partner of een daarmee gelijkgestelde persoon bedoelen we dat u samen met deze persoon in hetzelfde huis woont en dat 1 of meer van de volgende situaties voor u geldt: