Hoe geef ik wijzigingen door in de WW?

 • Klik op de wijziging die u wilt doorgeven

  Werk of opleidingInkomstenVakantieZiek of beterZwangerPersoonlijke gegevensUitkering stoppenDetentieVerblijfsstatusLeefsituatie
 • Werk of opleiding

  WerkOpleiding of stage
 • Werk

  LoondienstZelfstandigeVrijwilligerswerkAnder werk
 • Loondienst

  Ik heb een baanMeer of minder uren werken
 • Ik heb een baan

  Gefeliciteerd! U moet via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV doorgeven dat u een baan heeft gevonden. 

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Let op: houdt u zich aan de WW-plichten tot u onze brief heeft ontvangen waarin staat dat uw uitkering is beëindigd. Blijf dus ook uw inkomsten doorgeven met de Inkomstenopgave.

 • Meer of minder uren werken

  U moet via het Wijzigingsformulier WW op Mijn UWV doorgeven hoeveel uur u gemiddeld per week gaat werken. En vanaf wanneer.

  Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Zelfstandige

  Ik begin een eigen bedrijfMeer of minder uren werken
 • Ik begin een eigen bedrijf

  Met startperiodeZonder startperiodeEigen bedrijf zonder WW
 • Met startperiode

  U kunt ervoor kiezen om een bedrijf te beginnen met een startperiode. U hoeft dan 26 weken niet te solliciteren en krijgt 29% minder WW. Hiervoor moet u toestemming aan ons vragen in een bericht via de Werkmap. Volg eerst de training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering en stuur uw bewijs van deelname mee in het bericht. Wij nemen daarna contact met u op.

 • Zonder startperiode

  Als u een bedrijf begint zonder startperiode, heeft u geen toestemming van ons nodig. U houdt een deel van uw WW en moet blijven solliciteren. Geef via het 'Wijzigingsformulier WW' door dat u een eigen bedrijf begint. Dit doet u door bij ‘Ik ga weer werken’ de gegevens van uw bedrijf in te vullen. De uren die u aan uw bedrijf heeft besteed, moet u doorgeven via de Inkomstenopgave. Deze staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV

  Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Eigen bedrijf zonder WW

  Gaat u volledig werken als zelfstandige? Dan stopt uw WW-uitkering. Uw fictieve inkomen is namelijk hoger dan 87,5% van het WW-maandloon. U moet aan ons doorgeven dat u een eigen bedrijf wilt beginnen via het ‘Wijzigingsformulier WW’. Dit doet u door bij ‘Ik ga weer werken’ de gegevens van uw bedrijf in te vullen. 

  Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Meer of minder uren werken

  U moet op de Inkomstenopgave op Mijn UWV invullen hoeveel uur u aan uw bedrijf heeft besteed. 

  Wanneer: nadat de maand is afgelopen.

 • Vrijwilligerswerk

  Beginnen met vrijwilligerswerkMeer of minder vrijwilligerswerk doenMeer of minder vergoeding
 • Beginnen met vrijwilligerswerk

  Wilt u beginnen met vrijwilligerswerk en uw uitkering houden? Dan moet u toestemming aan ons vragen via het aanvraagformulier op uwv.nl

  Wanneer: minimaal 1 maand voordat u wilt beginnen.

 • Meer of minder vrijwilligerswerk doen

  Wilt u meer of minder uren besteden aan vrijwilligerswerk en uw uitkering houden? Dan moet u dit doorgeven aan uw adviseur werk via de Werkmap.

  Wanneer: minimaal 1 maand van tevoren.

  Stopt u met het doen van vrijwilligerswerk?
  Geef dit aan ons door via het wijzigingsformulier.

  Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft
  Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering heeft

 • Meer of minder vergoeding

  U moet via een bericht in de Werkmap doorgeven dat u meer vergoeding voor uw vrijwilligerswerk krijgt. Minder vergoeding hoeft u niet door te geven. 

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ander werk

  Vriendendienst of klusProefplaatsing
 • Vriendendienst of klus

  Dit zijn betaalde of onbetaalde werkzaamheden die u doet voor iemand anders:

  • U bent hiervoor niet verplicht verzekerd.
  • U heeft hiervoor geen arbeidsovereenkomst.
  • U doet de klus niet als zelfstandige.

  Dit zijn niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden. UWV ziet dit als werk. Meld dit daarom altijd via de Inkomstenopgave die na afloop van iedere maand voor u klaarstaat op Mijn UWV en in de UWV-app.

 • Proefplaatsing

  Wilt u gebruikmaken van een proefplaatsing? Dan moet u het aanvraagformulier op uwv.nl invullen en opsturen naar een UWV-vestiging bij u in de buurt. U krijgt binnen 2 weken een brief met onze beslissing.

 • Opleiding of stage

  Gaat u een opleiding of stage volgen? Of stoppen met uw opleiding of stage? Dit moet u doorgeven via een bericht in de Werkmap

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Inkomsten

  LoondienstZelfstandigeVrijwilligerswerkAndere inkomstenLoonheffingskorting
 • Loondienst

  Baan gevondenMeer of minder verdienen
 • Baan gevonden

  Gefeliciteerd! U moet via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV doorgeven dat u een baan heeft gevonden.
  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Let op: Let op: houdt u zich aan de WW-plichten tot u onze brief heeft ontvangen waarin staat dat uw uitkering is beëindigd. Blijf dus ook uw inkomsten doorgeven met de Inkomstenopgave.

 • Meer of minder verdienen

  Uw inkomsten moet u doorgeven via de Inkomstenopgave op Mijn UWV.
  Wanneer: nadat de maand is afgelopen.

 • Zelfstandige

  Ik begin een eigen bedrijfMeer of minder omzet
 • Ik begin een eigen bedrijf

  Met startperiodeZonder startperiodeEigen bedrijf zonder WW
 • Met startperiode

  U kunt ervoor kiezen om een bedrijf te beginnen met een startperiode. U hoeft dan 6 maanden niet te solliciteren en krijgt 29% minder WW. Hiervoor moet u toestemming aan ons vragen in een bericht via de Werkmap. Volg eerst de training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering en stuur uw bewijs van deelname mee in het bericht. Wij nemen daarna contact met u op.

 • Zonder startperiode

  Als u een bedrijf begint zonder startperiode, heeft u geen toestemming van ons nodig. U houdt een deel van uw WW en moet blijven solliciteren. Geef via het ‘Wijzigingsformulier WW’ door dat u een eigen bedrijf begint. De uren die u aan uw bedrijf heeft besteed, moet u doorgeven via de Inkomstenopgave. Deze staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV.

  Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Eigen bedrijf zonder WW

  Gaat u volledig werken als zelfstandige? Dan stopt uw WW-uitkering. Uw fictieve inkomen is namelijk hoger dan 87,5% van het WW-maandloon. U moet aan ons doorgeven dat u een eigen bedrijf wilt beginnen via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV. Dit doet u door bij ‘Ik ga weer werken’ de gegevens van uw bedrijf in te vullen.

  Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Meer of minder omzet

  Gaat u meer of minder verdienen als zelfstandige? Uw omzet hoeft u alleen aan ons door te geven als u een toeslag krijgt. U moet wel elke maand op de Inkomstenopgave op Mijn UWV invullen hoeveel uur u aan uw bedrijf heeft besteed.
  Wanneer: nadat de maand is afgelopen.

 • Vergoeding vrijwilligerswerk

  U moet via een bericht in de Werkmap doorgeven dat u meer vergoeding krijgt voor uw vrijwilligerswerk.
  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Andere inkomsten

  Vriendendienst, klus of hobbyProefplaatsingAndere inkomsten
 • Vriendendienst, klus of hobby

  Dit zijn betaalde of onbetaalde werkzaamheden die u doet voor iemand anders:

  • U bent hiervoor niet verplicht verzekerd.
  • U heeft hiervoor geen arbeidsovereenkomst.
  • U doet de klus niet als zelfstandige.

  Hobby’s

  Dit zijn hobby’s waarmee u geld verdient.

  Vriendendiensten, klussen of hobby’s waarmee u geld verdient, zijn niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden. UWV ziet niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden als werk. Meld dit daarom altijd via de Inkomstenopgave die na afloop van iedere maand voor u klaarstaat op Mijn UWV en in de UWV-app.

 • Proefplaatsing

  Wilt u gebruikmaken van een proefplaatsing? Dan moet u het aanvraagformulier op uwv.nl invullen en opsturen naar het Werkplein bij u in de buurt. U krijgt binnen 2 weken een brief met onze beslissing.

 • Andere inkomsten

  Heeft u pensioen gekregen of een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit een ander land? Of kreeg u andere inkomsten? Geef dit altijd door met de Inkomstenopgave. Deze staat na afloop van iedere maand voor u klaar op Mijn UWV of in de UWV-app.

 • Loonheffingskorting

  U kiest zelf hoe u de loonheffingskorting laat toepassen: op uw uitkering(en) of op uw loon. Door deze korting betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen. U mag de loonheffingskorting maar op 1 soort inkomen tegelijk laten toepassen. 

  • Heeft u alleen een WW-uitkering? Dan kunt u de loonheffingskorting door UWV laten toepassen.
  • Wilt u de loonheffingskorting op uw loon laten toepassen? Dat regelt u via uw werkgever. Geef ook aan op het wijzigingsformulier WW dat UWV geen loonheffingskorting meer moet toepassen op uw uitkering.
  • Heeft u loon uit werk en een uitkering? Neem dan contact op met de Belastingdienst om te vragen op welk inkomen u het beste de loonheffingskorting kunt laten toepassen.

  De wijziging gaat in vanaf de datum die u doorgeeft. U ontvangt hierover een brief.

  Let op: Wij betalen uw WW-uitkering na afloop van iedere maand, nadat u de Inkomstenopgave van die maand heeft ingevuld. Let daarom op de datum waarop u de loonheffingskorting wilt veranderen. Lees hier hoe u uw loonheffingskorting op het juiste moment aanpast.

 • Vakantie

  VakantieBuitenland andere reden
 • Vakantie

  U moet uw vakantie of een wijziging in uw vakantie doorgeven via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV.
  Wanneer: Uiterlijk 1 dag voor vertrek.

 • Buitenland andere reden

  Wilt u tijdelijk naar een land buiten Nederland? En niet voor vakantie? Dit moet u telefonisch doorgeven via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service en contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ziek of beter

  ZiekWeer beter
 • Ziek

  U moet via Mijn UWV of in de UWV-app doorgeven dat u ziek bent. Dit geldt ook als u ziek bent tijdens een vakantie in het buitenland.
  Wanneer: uiterlijk de tweede dag van uw ziekte.

 • Weer beter

  Via de Betermelder op Mijn UWV of in de UWV-app moet u doorgeven dat u weer beter bent.
  Wanneer: binnen 48 uur (2 dagen) nadat u weer beter bent.

 • Zwanger

  Vraag een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan via Mijn UWV. U hoeft deze wijziging niet door te geven via het ‘Wijzigingsformulier WW’.
  Wanneer: uiterlijk 8 weken voor de verwachte bevallingsdatum.

 • Persoonlijke gegevens

  RekeningnummerTelefoonnummerVerhuizing
 • Rekeningnummer

  U moet uw nieuwe rekeningnummer doorgeven via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV.

  Een buitenlands rekeningnummer geeft u aan ons door via het formulier Doorgeven wijzigingen buitenland als u een WW-uitkering heeft.

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bekend was (of had kunnen zijn).

 • Telefoonnummer

  Geef uw nieuwe telefoonnummer door via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV.

  Wanneer: zo snel mogelijk.

 • Verhuizing

  Binnen NederlandNaar een ander land
 • Binnen Nederland

  Gaat u verhuizen binnen Nederland? Dan geeft u dat door aan de gemeente. Wij ontvangen van de gemeente uw adreswijziging. U hoeft deze wijziging niet aan ons door te geven. Wilt u uw post niet op uw woonadres ontvangen, maar op een ander adres? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • U geeft uw eigen postadres door.
  • U geeft het adres door van een persoon of organisatie die uw zaken afhandelt. U moet dan een machtiging invullen.

  In beide gevallen geeft u het andere adres zo snel mogelijk door via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Wijzigingsformulier WW op Mijn UWV..

 • Naar een ander land

  U moet uw verhuizing naar een land buiten Nederland telefonisch doorgeven via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service en contact. U kunt uw WW meestal niet meenemen.

  Wanneer: uiterlijk 2 weken voor vertrek.

 • Uitkering stoppen

  Betaling stoppenBetaling en recht stoppen
 • Betaling stopzetten

  U kunt de betaling van uw uitkering stoppen via UWV Telefoon Werknemers. Maar uw recht op de uitkering blijft wel doorlopen. U vindt het telefoonnummer op Service en contact

 • Betaling en recht stopzetten

  U kunt uw WW-uitkering volledig stoppen als u aan de voorwaarden voldoet.

 • Detentie

  Gaat u in detentie? Dit moet u telefonisch doorgeven via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service en contact.

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Verblijfsstatus

  Heeft u geen geldige verblijfsstatus (meer)? Dit moet u doorgeven via een bericht in de Werkmap

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Leefsituatie

  Soms verandert er iets in uw leefsituatie. Bijvoorbeeld: u bent getrouwd, u gaat samenwonen, u gaat een woning met iemand anders delen of u woont (weer) alleen. Dan heeft dat alleen gevolgen voor uw uitkering als u een toeslag op uw WW-uitkering krijgt. Geef in dat geval dan altijd alle wijzigingen in uw leefsituatie door via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV.

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

Service & contact

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten