Hoe geef ik wijzigingen door in de WW?

 • Klik op de wijziging die u wilt doorgeven

  Werk of opleidingInkomstenVakantieZiek of beterZwangerPersoonlijke gegevensUitkering stoppenDetentieVerblijfsstatusLeefsituatie
 • Werk of opleiding

  WerkOpleiding of stage
 • Werk

  LoondienstZelfstandigeVrijwilligerswerkAnder werk
 • Loondienst

  Ik heb een baanMeer of minder uren werken
 • Ik heb een baan

  Gefeliciteerd! U moet via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV doorgeven dat u een baan heeft gevonden. 

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Let op: houdt u zich aan de WW-plichten tot u onze brief heeft ontvangen waarin staat dat uw uitkering is beëindigd. Blijf dus ook uw inkomsten doorgeven met de Inkomstenopgave.

 • Meer of minder uren werken

  U moet via het Wijzigingsformulier WW op Mijn UWV doorgeven hoeveel uur u gemiddeld per week gaat werken. En vanaf wanneer.

  Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Zelfstandige

  Ik begin een eigen bedrijfMeer of minder uren werken
 • Ik begin een eigen bedrijf

  Met startperiodeZonder startperiodeEigen bedrijf zonder WW
 • Met startperiode

  U kunt ervoor kiezen om een bedrijf te beginnen met een startperiode. U hoeft dan 26 weken niet te solliciteren en krijgt 29% minder WW. Hiervoor moet u toestemming aan ons vragen in een bericht via de Werkmap. Volg eerst de training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering en stuur uw bewijs van deelname mee in het bericht. Wij nemen daarna contact met u op.

 • Zonder startperiode

  Als u een bedrijf begint zonder startperiode, heeft u geen toestemming van ons nodig. U houdt een deel van uw WW en moet blijven solliciteren. Geef via het 'Wijzigingsformulier WW' door dat u een eigen bedrijf begint. Dit doet u door bij ‘Ik ga weer werken’ de gegevens van uw bedrijf in te vullen. De uren die u aan uw bedrijf heeft besteed, moet u doorgeven via de Inkomstenopgave. Deze staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV

  Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Eigen bedrijf zonder WW

  Gaat u volledig werken als zelfstandige? Dan stopt uw WW-uitkering. Uw fictieve inkomen is namelijk hoger dan 87,5% van het WW-maandloon. U moet aan ons doorgeven dat u een eigen bedrijf wilt beginnen via het ‘Wijzigingsformulier WW’. Dit doet u door bij ‘Ik ga weer werken’ de gegevens van uw bedrijf in te vullen. 

  Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Meer of minder uren werken

  U moet op de Inkomstenopgave op Mijn UWV invullen hoeveel uur u aan uw bedrijf heeft besteed. 

  Wanneer: nadat de maand is afgelopen.

 • Vrijwilligerswerk

  Beginnen met vrijwilligerswerkMeer of minder vrijwilligerswerk doenMeer of minder vergoeding
 • Beginnen met vrijwilligerswerk

  Wilt u beginnen met vrijwilligerswerk en uw uitkering houden? Dan moet u toestemming aan ons vragen via het aanvraagformulier op uwv.nl

  Wanneer: minimaal 1 maand voordat u wilt beginnen.

 • Meer of minder vrijwilligerswerk doen

  Wilt u meer of minder uren besteden aan vrijwilligerswerk en uw uitkering houden? Dan moet u dit doorgeven aan uw adviseur werk via de Werkmap.

  Wanneer: minimaal 1 maand van tevoren.

  Stopt u met het doen van vrijwilligerswerk?
  Geef dit aan ons door via het wijzigingsformulier.

  Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft
  Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering heeft

 • Meer of minder vergoeding

  U moet via een bericht in de Werkmap doorgeven dat u meer vergoeding voor uw vrijwilligerswerk krijgt. Minder vergoeding hoeft u niet door te geven. 

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ander werk

  Vriendendienst of klusProefplaatsing
 • Vriendendienst of klus

  Dit zijn betaalde of onbetaalde werkzaamheden die u doet voor iemand anders:

  • U bent hiervoor niet verplicht verzekerd.
  • U heeft hiervoor geen arbeidsovereenkomst.
  • U doet de klus niet als zelfstandige.

  Dit zijn niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden. UWV ziet dit als werk. Meld dit daarom altijd via de Inkomstenopgave die na afloop van iedere maand voor u klaarstaat op Mijn UWV en in de UWV-app.

 • Proefplaatsing

  Wilt u gebruikmaken van een proefplaatsing? Dan moet u het aanvraagformulier op uwv.nl invullen en opsturen naar een UWV-vestiging bij u in de buurt. U krijgt binnen 2 weken een brief met onze beslissing.

 • Opleiding of stage

  Gaat u een opleiding of stage volgen? Of stoppen met uw opleiding of stage? Dit moet u doorgeven via een bericht in de Werkmap

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Inkomsten

  LoondienstZelfstandigeVrijwilligerswerkAndere inkomstenLoonheffingskorting
 • Loondienst

  Baan gevondenMeer of minder verdienen
 • Baan gevonden

  Gefeliciteerd! U moet via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV doorgeven dat u een baan heeft gevonden.
  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Let op: Let op: houdt u zich aan de WW-plichten tot u onze brief heeft ontvangen waarin staat dat uw uitkering is beëindigd. Blijf dus ook uw inkomsten doorgeven met de Inkomstenopgave.

 • Meer of minder verdienen

  Uw inkomsten moet u doorgeven via de Inkomstenopgave op Mijn UWV.
  Wanneer: nadat de maand is afgelopen.

 • Zelfstandige

  Ik begin een eigen bedrijfMeer of minder omzet
 • Ik begin een eigen bedrijf

  Met startperiodeZonder startperiodeEigen bedrijf zonder WW
 • Met startperiode

  U kunt ervoor kiezen om een bedrijf te beginnen met een startperiode. U hoeft dan 26 weken niet te solliciteren en krijgt 29% minder WW. Hiervoor moet u toestemming aan ons vragen in een bericht via de Werkmap. Volg eerst de training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering en stuur uw bewijs van deelname mee in het bericht. Wij nemen daarna contact met u op.

 • Zonder startperiode

  Als u een bedrijf begint zonder startperiode, heeft u geen toestemming van ons nodig. U houdt een deel van uw WW en moet blijven solliciteren. Geef via het ‘Wijzigingsformulier WW’ door dat u een eigen bedrijf begint. De uren die u aan uw bedrijf heeft besteed, moet u doorgeven via de Inkomstenopgave. Deze staat elke maand voor u klaar op Mijn UWV.

  Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Eigen bedrijf zonder WW

  Gaat u volledig werken als zelfstandige? Dan stopt uw WW-uitkering. Uw fictieve inkomen is namelijk hoger dan 87,5% van het WW-maandloon. U moet aan ons doorgeven dat u een eigen bedrijf wilt beginnen via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV. Dit doet u door bij ‘Ik ga weer werken’ de gegevens van uw bedrijf in te vullen.

  Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Meer of minder omzet

  Gaat u meer of minder verdienen als zelfstandige? Uw omzet hoeft u alleen aan ons door te geven als u een toeslag krijgt. U moet wel elke maand op de Inkomstenopgave op Mijn UWV invullen hoeveel uur u aan uw bedrijf heeft besteed.
  Wanneer: nadat de maand is afgelopen.

 • Vergoeding vrijwilligerswerk

  U moet via een bericht in de Werkmap doorgeven dat u meer vergoeding krijgt voor uw vrijwilligerswerk.
  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Andere inkomsten

  Vriendendienst, klus of hobbyProefplaatsingAndere inkomsten
 • Vriendendienst, klus of hobby

  Dit zijn betaalde of onbetaalde werkzaamheden die u doet voor iemand anders:

  • U bent hiervoor niet verplicht verzekerd.
  • U heeft hiervoor geen arbeidsovereenkomst.
  • U doet de klus niet als zelfstandige.

  Hobby’s

  Dit zijn hobby’s waarmee u geld verdient.

  Vriendendiensten, klussen of hobby’s waarmee u geld verdient, zijn niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden. UWV ziet niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden als werk. Meld dit daarom altijd via de Inkomstenopgave die na afloop van iedere maand voor u klaarstaat op Mijn UWV en in de UWV-app.

 • Proefplaatsing

  Wilt u gebruikmaken van een proefplaatsing? Dan moet u het aanvraagformulier op uwv.nl invullen en opsturen naar het Werkplein bij u in de buurt. U krijgt binnen 2 weken een brief met onze beslissing.

 • Andere inkomsten

  Heeft u pensioen gekregen of een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit een ander land? Of kreeg u andere inkomsten? Geef dit altijd door met de Inkomstenopgave. Deze staat na afloop van iedere maand voor u klaar op Mijn UWV of in de UWV-app.

 • Loonheffingskorting

  U kiest zelf hoe u de loonheffingskorting laat toepassen: op uw uitkering(en) of op uw loon. Door deze korting betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen. U mag de loonheffingskorting maar op 1 soort inkomen tegelijk laten toepassen. 

  • Heeft u alleen een WW-uitkering? Dan kunt u de loonheffingskorting door UWV laten toepassen.
  • Wilt u de loonheffingskorting op uw loon laten toepassen? Dat regelt u via uw werkgever. Geef ook aan op het wijzigingsformulier WW dat UWV geen loonheffingskorting meer moet toepassen op uw uitkering.
  • Heeft u loon uit werk en een uitkering? Neem dan contact op met de Belastingdienst om te vragen op welk inkomen u het beste de loonheffingskorting kunt laten toepassen.

  De wijziging gaat in vanaf de datum die u doorgeeft. U ontvangt hierover een brief.

  Let op: Wij betalen uw WW-uitkering na afloop van iedere maand, nadat u de Inkomstenopgave van die maand heeft ingevuld. Let daarom op de datum waarop u de loonheffingskorting wilt veranderen. Lees hier hoe u uw loonheffingskorting op het juiste moment aanpast.

 • Vakantie

  VakantieBuitenland andere reden
 • Vakantie

  U moet uw vakantie of een wijziging in uw vakantie doorgeven via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV.
  Wanneer: Uiterlijk 1 dag voor vertrek.

 • Buitenland andere reden

  Wilt u tijdelijk naar een land buiten Nederland? En niet voor vakantie? Dit moet u telefonisch doorgeven via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service en contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ziek of beter

  ZiekWeer beter
 • Ziek

  U moet via Mijn UWV doorgeven dat u ziek bent. Dit geldt ook als u ziek bent tijdens een vakantie in het buitenland.
  Wanneer: uiterlijk de tweede dag van uw ziekte.

 • Weer beter

  Via de Betermelder op Mijn UWV moet u doorgeven dat u weer beter bent.
  Wanneer: binnen 48 uur (2 dagen) nadat u weer beter bent.

 • Zwanger

  Vraag een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan via Mijn UWV. U hoeft deze wijziging niet door te geven via het ‘Wijzigingsformulier WW’.
  Wanneer: uiterlijk 8 weken voor de verwachte bevallingsdatum.

 • Persoonlijke gegevens

  RekeningnummerTelefoonnummerVerhuizing
 • Rekeningnummer

  U moet uw nieuwe rekeningnummer doorgeven via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV.

  Een buitenlands rekeningnummer geeft u aan ons door via het formulier Doorgeven wijzigingen buitenland als u een WW-uitkering heeft.

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bekend was (of had kunnen zijn).

 • Telefoonnummer

  Geef uw nieuwe telefoonnummer door via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV.

  Wanneer: zo snel mogelijk.

 • Verhuizing

  Binnen NederlandNaar een ander land
 • Binnen Nederland

  Een nieuw adres binnen Nederland hoeft u niet door te geven aan UWV. Wij krijgen uw nieuwe adres automatisch van de gemeente. Wilt u uw post niet op uw woonadres ontvangen, maar op een ander adres? Dan kan dat alleen als dit het adres is van een persoon of organisatie die officieel uw zaken afhandelt. Geef het andere adres dan door via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV

  Wanneer: zo snel mogelijk.

 • Naar een ander land

  U moet uw verhuizing naar een land buiten Nederland telefonisch doorgeven via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service en contact. U kunt uw WW meestal niet meenemen.

  Wanneer: uiterlijk 2 weken voor vertrek.

 • Uitkering stoppen

  Betaling stoppenBetaling en recht stoppen
 • Betaling stopzetten

  U kunt de betaling van uw uitkering stoppen via UWV Telefoon Werknemers. Maar uw recht op de uitkering blijft wel doorlopen. U vindt het telefoonnummer op Service en contact

 • Betaling en recht stopzetten

  U kunt uw WW-uitkering volledig stoppen als u aan de voorwaarden voldoet.

 • Detentie

  Gaat u in detentie? Dit moet u telefonisch doorgeven via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service en contact.

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Verblijfsstatus

  Heeft u geen geldige verblijfsstatus (meer)? Dit moet u doorgeven via een bericht in de Werkmap

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Leefsituatie

  Soms verandert er iets in uw leefsituatie. Bijvoorbeeld: u bent getrouwd, u gaat samenwonen, u gaat een woning met iemand anders delen of u woont (weer) alleen. Dan heeft dat alleen gevolgen voor uw uitkering als u een toeslag op uw WW-uitkering krijgt. Geef in dat geval dan altijd alle wijzigingen in uw leefsituatie door via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV.

  Wanneer: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten