Mobiliteitsbonus voor 56-plussers

Een werkgever kon een mobiliteitsbonus krijgen als hij een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst neemt die tot dat moment een uitkering had.

Let op: sinds 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) deze regeling. Omdat het loonkostenvoordeel (LKV) de mobiliteitsbonus voor 56-plussers vervangt, kan uw werknemer vanaf 1 januari 2018 een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Hiermee heeft u vanaf 1 januari 2018 misschien recht op het LKV.
Heeft u voor of op 31 december 2014 een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst genomen? Dan kunt u ook voor deze werknemer misschien tot en met 31 december 2017 nog een mobiliteitsbonus krijgen. Daarna stopt deze regeling. Van deze werknemer heeft u de doelgroepverklaring ouderen nodig. Heeft deze werknemer een ziekte of handicap, dan heeft u geen doelgroepverklaring van hem nodig.

Doelgroepverklaring ouderen

In de doelgroepverklaring ouderen staat dat uw werknemer een uitkering had op de dag voordat hij bij u in dienst kwam. Dit is het bewijs dat uw werknemer recht had op een uitkering van UWV.

Doelgroepverklaring ouderen aanvragen

Uw werknemer vraagt de doelgroepverklaring aan via UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten). De doelgroepverklaring geeft hij dan aan u. Uw werknemer kan ons ook machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen. Dat kan met het formulier Machtiging doelgroepverklaring ouderen. Ook dit formulier kan uw werknemer via bovenstaand telefoonnummer aanvragen.

Had uw werknemer een WW-uitkering? Dan kan het enkele weken duren voordat wij de doelgroepverklaring ouderen kunnen afgeven. Wij hebben namelijk eerst de Inkomstenopgave nodig om de aanvraag te behandelen. Deze kan uw werknemer pas de maand nadat hij WW-uitkering ontving invullen.

Krijgt uw werknemer een uitkering van een andere organisatie dan UWV? Dan vraagt hij de doelgroepverklaring ouderen aan bij de organisatie die de uitkering betaalt.

Informatie over de mobiliteitsbonus

Voor informatie over de voorwaarden, de hoogte en de verrekening van de mobiliteitsbonus kunt u bellen met de BelastingTelefoon, 0800 – 05 43 (gratis).