Het LKV vervangt sinds 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Maar u kunt deze premiekorting met maximaal 5 jaar terugwerkende kracht toepassen over de jaren vóór 2018. In 2022 kunt u dus nog gebruikmaken van de premiekorting over het jaar 2017.