Hoeveel u maximaal per werknemer per kalenderjaar ontvangt, hangt af van de doelgroep waar uw werknemer bij hoort:

Doelgroepen LKV Maximaal LKV
Oudere werknemers (56 jaar en ouder) € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.

Arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.

Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.

Arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 1 jaar.

Om een idee te krijgen van uw recht op het LKV en de hoogte hiervan kunt u de Regelhulp financieel CV van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruiken. Meer uitleg over hoe wij het LKV berekenen, vindt u in de Toelichting UWV rekenregels Wtl.