Een stagiair kan een doelgroepverklaring LKV krijgen als het volgende geldt:

  • De stagiair valt onder 1 van de 4 doelgroepen voor het LKV.
  • Hij ontvangt een vergoeding waarop u loonheffingen moet inhouden.

In dat geval is er volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) sprake van een fictief dienstverband. Uw stagiair wordt dan gezien als een werknemer.

De stagiair moet binnen 3 maanden na de start van de stage een doelgroepverklaring LKV aanvragen.

Wilt u de stagiair na de stage in dienst nemen en een doelgroepverklaring LKV aanvragen? Als hij een stagevergoeding ontving waarop u loonheffing moest inhouden en er is geen doelgroepverklaring LKV aangevraagd binnen 3 maanden na de start van de stage, dan kunt u voor deze werknemer geen aanspraak meer maken op het LKV.

Ontving de stagiair geen stagevergoeding waarop u loonheffing moest inhouden? Dan moet de doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd binnen 3 maanden nadat de voormalige stagiair in dienst kwam.

Voor meer informatie bekijkt u de infographic Stage en LKV (pdf, 148 kB).