Doelgroepverklaring LKV voor stagiairs

Een stagiair kan een doelgroepverklaring LKV krijgen, als hij:

  • onder 1 van de 4 doelgroepen voor het LKV valt en;
  • een vergoeding ontvangt waarop u loonheffingen moet inhouden.

In dat geval is er volgens de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) sprake van een fictief dienstverband. Uw stagiair wordt dan gezien als een werknemer.

De stagiair moet binnen 3 maanden na de start van de stage een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Behalve als de stage start tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020. Dan geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden.

De aanvraagtermijn was tijdelijk met 3 maanden verlengd, omdat het door de coronacrisis soms niet lukt om de aanvraag op tijd te doen. Bijvoorbeeld omdat kantoren gesloten waren.

Wilt u de stagiair na de stage in dienst nemen en een doelgroepverklaring LKV aanvragen? Als hij een stagevergoeding ontving waarop u loonheffing moest inhouden en er is geen doelgroepverklaring LKV aangevraagd binnen 3 maanden na de start van de stage, dan kunt u voor deze werknemer geen aanspraak meer maken op het LKV. Alleen voor een stage die is gestart tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden.

Ontving de stagiair geen stagevergoeding waarop u loonheffing moest inhouden? Dan moet de doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd binnen 3 maanden nadat de voormalige stagiair in dienst kwam. Behalve als de stage start tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020. Dan geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden.

Voor meer informatie, bekijkt u de infographic Stage en LKV (pdf, 148 kB).