Als u voor een werknemer het LKV wilt ontvangen, dan heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen. Uw werknemer kan de doelgroepverklaring LKV aanvragen als hij onder 1 van de 4 doelgroepen valt.

Aanvraagtermijn doelgroepverklaring

Uw werknemer vraagt een doelgroepverklaring LKV aan binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst kwam.

Na de aanvraagtermijn heeft uw werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Zonder deze doelgroepverklaring kunt u voor deze werknemer geen LKV aanvragen. De werknemer vraagt de doelgroepverklaring LKV aan bij UWV of bij zijn gemeente, afhankelijk van de doelgroep waaronder hij valt.

Na de aanvraag doelgroepverklaring LKV

Nadat wij de aanvraag van uw werknemer hebben ontvangen, sturen wij hem binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Daarna beoordelen wij binnen 13 weken of de werknemer een doelgroepverklaring LKV krijgt. Hij krijgt hiervan de beslissing.

Aanvragen via een machtiging

Kan uw werknemer zelf geen doelgroepverklaring LKV aanvragen? Dan kan hij iemand hiervoor machtigen met het formulier Machtiging voor aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Nadat wij de aanvraag van de gemachtigde hebben ontvangen, sturen wij hem binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Daarna beoordelen wij binnen 13 weken of de werknemer een doelgroepverklaring LKV krijgt. De gemachtigde krijgt hiervan de beslissing.

U heeft een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig

Nadat wij de aanvraag van uw werknemer hebben ontvangen, duurt het uiterlijk 13 weken voordat wij hem een beslissing sturen. Onderaan het aanvraagformulier kan uw werknemer aankruisen dat wij automatisch een kopie naar u sturen. Als uw werknemer dit niet wil, dan kan hij u zelf een kopie geven. Pas als u de kopie van de doelgroepverklaring LKV heeft ontvangen, kunt u in de loonaangifte de indicatie voor de aanvraag van dat LKV op ‘ja’ zetten. U doet dit bij elke aangifte loonheffingen over het jaar waarover u het LKV wilt ontvangen. U krijgt de tegemoetkoming in het jaar na het jaar waarin u aangifte doet.