Als u een werknemer in dienst neemt, dan heeft u 1 keer recht op het loonkostenvoordeel (LKV) voor dezelfde doelgroep waar de werknemer onder valt. U ontvangt het LKV dan 3 jaar vanaf het moment dat de werknemer bij u in dienst is.

Als u recht heeft op het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer, dan geldt een andere termijn. U ontvangt het LKV dan na de herplaatsing, over een periode van 1 jaar.

De werknemer komt opnieuw bij mij in dienst

Was de werknemer tijdelijk niet meer bij u in dienst en komt hij weer bij u in dienst? Dan kunt u het LKV dat u eerder ontving verder voortzetten, zolang de termijn van 3 jaar nog niet voorbij is. De periode dat hij bij u uit dienst was, telt ook mee. De looptijd van het LKV wordt door de onderbreking namelijk niet verlengd.

Voorbeeld

Uw werknemer is 1 jaar bij u in dienst is geweest. Na een onderbreking van 1 jaar komt hij weer bij u in dienst. U ontvangt het LKV dan nog 1 jaar.

Weer recht op het LKV maar met een andere doelgroep

U heeft maar 1 keer recht op het LKV voor dezelfde doelgroep. Maar u kunt wel weer LKV met een andere doelgroep ontvangen. Dit kan als de werknemer na een onderbreking van meer dan 6 maanden weer bij u in dienst komt. Daarbij moet hij wel aan de voorwaarden van die andere doelgroep voldoen.