U heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder 1 van de 4 doelgroepen valt:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst

Ik heb recht op het LKV en het LIV of jeugd-LIV

Als u voor een werknemer recht heeft op het LKV en het lage-inkomensvoordeel (LIV), dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn de bedragen van het LKV en het LIV even hoog, dan wordt alleen het LKV betaald. Als u voor een werknemer recht heeft op het LKV en het jeugd-LIV krijgt, dan worden beide tegemoetkomingen betaald.

Uw werknemer moet wel aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen en een doelgroepverklaring LKV bij ons aanvragen. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. De voorwaarden per doelgroep en het digitale formulier 'Aanvragen doelgroepverklaring LKV' voor uw werknemer vindt u bij Loonkostenvoordeel (LKV).

Voor meer informatie over de Wtl, bekijk onderstaande video of de infographic Toelichting Wet tegemoetkomingen loondomein (pdf, 179 kB).