In sommige gevallen heeft u tijdens ziekte recht op een Ziektewet-uitkering. Dit geldt bijvoorbeeld als u onder de no-riskpolis valt. Of als u ziek wordt als gevolg van uw zwangerschap. U kunt zelf geen Ziektewet-uitkering aanvragen, dat doet de werkgever. Wij betalen namelijk meestal de uitkering aan uw werkgever en hij betaalt gewoon loon aan u. Ook als uw loon hoger is dan de Ziektewet-uitkering. U ontvangt wel een brief van UWV, waarin staat dat uw werkgever voor u een Ziektewet-uitkering krijgt.

Wachtdagen van de werkgever

In sommige arbeidsovereenkomsten staat dat er geen loon wordt betaald over de eerste dagen dat u ziek bent. Dit zijn de wachtdagen van de werkgever. Over deze dagen ontvangt u dan geen loon. Soms kunt u over deze dagen al wel via uw werkgever een Ziektewet-uitkering van UWV krijgen. Dit kan in de volgende gevallen:

  • U heeft een no-riskpolis.
  • U bent ziek door uw zwangerschap en/of bevalling.
  • U bent ziek door orgaandonatie.

Deze wachtdagen hebben geen invloed op de hoogte van uw uitkering. Het eventuele aanvullende loon naast de uitkering wordt na de wachtdagen door uw werkgever betaald.