Ziektewet-uitkering als ik een werkgever heb

In sommige gevallen heeft u tijdens ziekte recht op een Ziektewet-uitkering. Dit geldt bijvoorbeeld als u onder de no-riskpolis valt. Of als u ziek wordt als gevolg van uw zwangerschap. U kunt zelf geen Ziektewet-uitkering aanvragen, dat doet de werkgever. Wij betalen namelijk meestal de uitkering aan uw werkgever en hij betaalt gewoon loon aan u. Ook als uw loon hoger is dan de Ziektewet-uitkering. U ontvangt wel een brief van UWV, waarin staat dat uw werkgever voor u een Ziektewet-uitkering krijgt.