Recht, hoogte en duur WW

Uw recht op een WW-uitkering

U kunt een WW-uitkering krijgen als u vanuit een dienstverband werkloos raakt en voldoet aan de voorwaarden voor een uitkering.

De hoogte van uw WW-uitkering

De hoogte van uw WW-uitkering berekenen we met het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Op Mijn UWV vindt u een schatting van uw uitkering. Of bereken de hoogte met onze rekenhulp.

Hoelang kan ik WW krijgen?

Hoelang u WW krijgt hangt af van hoeveel weken of jaren u heeft gewerkt. Dit noemen wij uw arbeidsverleden. Op Mijn UWV vindt u een schatting van de duur van uw WW-uitkering. Of bereken de duur zelf met onze rekenhulp.

Volg uw aanvraag

Status van uw WW-aanvraag

Vanaf de eerste werkdag na uw aanvraag kunt u de status volgen op Mijn UWV. U ziet daar ook wanneer u een beslissing ontvangt.

Bericht over beslissing

Als wij een beslissing hebben genomen over uw uitkering, sturen wij u een brief via Mijn UWV. Via de Berichtenbox van MijnOverheid kunt u een e-mail krijgen als er een bericht van ons voor u klaarstaat.

Bekijk uw documenten op Mijn UWV

Op Mijn UWV kunt u uw persoonlijke gegevens en documenten bekijken. Bijvoorbeeld brieven over uw uitkering of uw arbeidsverleden. Alle brieven over de WW vindt u onder Mijn Documenten op Mijn UWV.

Wat moet ik weten als ik een WW-uitkering krijg?

Uw rechten en plichten

Maandelijkse taken

Tijdens uw WW-uitkering gaat u op zoek naar werk. U krijgt iedere maand taken, zoals minimaal 4 keer per 4 weken solliciteren.

Betaling van uw WW-uitkering

Als u WW krijgt, vult u elke maand de Inkomstenopgave in. Deze hebben wij nodig om uw uitkering te betalen. Hebben wij de Inkomstenopgave ontvangen? Dan staat uw uitkering binnen 14 dagen op uw rekening.

Aanvullende rechten en plichten

Naast uw taken heeft u bij uw uitkering ook plichten, zoals het doorgeven van wijzigingen. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten. U heeft bijvoorbeeld recht op vakantiedagen en om uw gegevens in te zien.