Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

U  krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Uw uitkering duurt langer dan 3 maanden als u ook aan de jareneis voldoet.

Wat is de wekeneis?

Heeft u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden.

Een week is van maandag tot en met zondag. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken. Was u in die periode ziek, kreeg u zwangerschaps- en bevallingsverlof of nam u onbetaald verlof op? Of werkte u als zelfstandige? Dan kijken wij verder terug dan de laatste 36 weken, naar een periode waarin u wel minstens 26 weken werkte.

Wat is de jareneis?

Heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u deze kalenderjaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoet u aan de jareneis. 

Met uw totale arbeidsverleden bepalen we de duur van uw WW-uitkering. Uw totale arbeidsverleden vindt u op Mijn UWV onder ‘Mijn persoonlijke gegevens’. Ook vindt u daar een schatting op basis van uw gegevens. U kunt de duur ook zelf berekenen. Uw totale arbeidsverleden is de optelsom van uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden. Hieronder kunt u lezen wat we daarmee bedoelen.