U heeft recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent verzekerd voor werkloosheid.
  Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u de AOW-leeftijd bereikt, bent u niet meer verzekerd.
 • U verliest 5 uur of meer van uw werk per week.
  En u heeft geen recht meer op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen ook mee.
  Let op: krijgt u na uw ontslag meteen een nieuwe baan voor hetzelfde aantal uur of meer? En krijgt u minder loon? Dan kunt u geen WW-uitkering krijgen om uw inkomen aan te vullen.
 • U bent direct beschikbaar voor betaald werk.
  Maak bijvoorbeeld geen afspraken voor onbetaalde activiteiten, als u daardoor niet direct aan een nieuwe baan kunt beginnen.
 • U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag).
  Was u in die periode ziek, kreeg u zwangerschaps- en bevallingsverlof of nam u onbetaald verlof op? Of werkte u als zelfstandige? Dan kijken wij verder terug dan de laatste 36 weken. Wij kiezen een periode waarin u wel minstens 26 weken werkte.
 • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden.
  Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden, krijgt u meestal geen WW-uitkering.

Ontslag

Wanneer u vanuit een dienstverband werkloos wordt, heeft u te maken met ontslag. U bent ontslagen of u heeft zelf ontslag genomen. Ook het aflopen van een tijdelijk contract of een uitzendbaan is een vorm van ontslag. Wat u in deze situaties moet doen, weten en regelen, en wat uw rechten zijn, leest u op Ontslag.