Kan ik een WW-uitkering krijgen?

U heeft recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Verzekerd voor werkloosheid
  U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u de AOW-leeftijd bereikt, bent u niet meer verzekerd.
 • Verlies van minimaal 5 uren per week
  U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. En u heeft geen recht meer op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen ook mee.
  Let op: krijgt u na uw ontslag meteen een nieuwe baan voor hetzelfde aantal uur of meer? En krijgt u minder loon? Dan kunt u geen WW-uitkering krijgen om uw inkomen aan te vullen.
 • Direct beschikbaar voor betaald werk
  U bent direct beschikbaar voor betaald werk. Maak dus bijvoorbeeld geen afspraken voor onbetaalde activiteiten, als u daardoor niet direct aan een nieuwe baan kunt beginnen.
 • In laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt
  U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag). Was u in die periode ziek, kreeg u zwangerschaps- en bevallingsverlof of nam u onbetaald verlof op? Of werkte u als zelfstandige? Dan kijken wij verder terug dan de laatste 36 weken, naar een periode waarin u wel minstens 26 weken werkte.
 • Geen schuld aan werkloosheid
  U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden. Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden, krijgt u meestal geen WW-uitkering.