Verwacht u dat uw werknemer voorlopig niet kan werken? Meld hem dan ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts maakt binnen 6 weken een Probleemanalyse. Op basis van de Probleemanalyse gaat u met uw werknemer in gesprek over zijn re-integratie. U maakt samen een Plan van aanpak, en u voert dit samen uit. Een arbodienst of re-integratiebedrijf kan u hierin ondersteunen. In het Plan van aanpak beschrijft u de afspraken die u met elkaar maakt voor de re-integratie. En wat u beiden vindt van deze afspraken.

Ziek melden bij UWV doet u als uw werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is: de 42e-weekmelding.