Heeft u aangifte van langdurige ziekte gedaan met de 42e-weeksmelding? Is uw werknemer nu ruim anderhalf jaar ziek? Zorg dan dat u de Eindevaluatie samen met uw werknemer invult zodat het re-integratieverslag compleet is.

Invullen Eindevaluatie

Dit document is nodig als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt. Uw werknemer moet zélf de aanvraag doen uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij ziek is.