Wordt u ziek in het buitenland, bijvoorbeeld als u op vakantie bent? Geef dit dan uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent aan ons door. Bel dan met UWV Telefoon, +31 88 898 20 01.

Heeft u een WW-uitkering? Dan meldt u zich online ziek via Mijn UWV. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Woont of werkt u buiten Nederland? Dan kunnen er per land verschillende afspraken gelden.

U hoort van ons wat u moet doen. Zo kunnen wij u vragen contact op te nemen met een arts. Als wij vragen om medische verklaringen van deze arts, dan bent u verplicht om de verklaringen op te vragen en deze aan ons te geven. Ook kunnen wij aangeven dat u zich moet melden bij de sociale verzekeringsorganisatie van het land waar u op dat moment bent. U bent dan verplicht om de aanwijzingen van deze organisatie op te volgen.

Krijgt u een oproep van deze organisatie (of van een arts) en kunt u niet langskomen? Geef dit dan binnen 48 uur aan ons door. U moet hiervoor een geldige reden hebben. Wij beoordelen of de reden die u opgeeft, geldig is.

Denk eraan dat u ook de plicht heeft om u weer beter te melden.