Ik heb vroeger een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW-uitkering gehad of aangevraagd en ben ziek

Ik heb een WW-uitkering gehad en ben ziek

Kreeg u in het verleden een WW-uitkering? En bent u geboren voor 8 juli 1954? Als u ziek wordt, kan het zijn dat uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u krijgt. Dit is de Compensatieregeling oudere werkzoekenden.

U kunt een Ziektewet-uitkering krijgen als u:

  • in de 52 weken voordat u bij uw werkgever in dienst kwam aaneengesloten een WW-uitkering had;
  • niet langer dan 5 jaar in dienst bent bij uw werkgever;
  • langer dan 13 weken niet kunt werken door ziekte.

Uw werkgever is verantwoordelijk voor uw re-integratie. Hij kan een Ziektewet-uitkering aanvragen na 13 weken ziekte.