Ik heb vroeger een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW-uitkering gehad of aangevraagd en ben ziek

Ik heb een WAZ-uitkering gehad of aangevraagd en ben ziek

Kreeg u in het verleden een WAZ-uitkering? Of wezen wij uw aanvraag af? Als u nu weer aan het werk bent en ziek wordt, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Hij zorgt samen met u voor uw re-integratie.

Soms kan uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u krijgen. Dat kan als voor u de no-riskpolis geldt. Hij betaalt gewoon uw loon door. Ontvangt uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u, dan krijgt u hierover een brief.

Heeft u al eerder een WAZ-uitkering gekregen of aangevraagd? U kunt dan geen WAZ-uitkering meer krijgen. U krijgt bij ziekte uw loon doorbetaald door uw werkgever.