Ik heb vroeger een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW-uitkering gehad of aangevraagd en ben ziek

Ik heb een WAO-uitkering gehad of aangevraagd en ben weer ziek

Als u ziek wordt na afloop van uw WAO-uitkering, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Hij betaalt loon door en zorgt samen met u voor uw re-integratie. Soms kan uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u krijgen. Dit heet de no-riskpolis. Hij verrekent dit dan met uw loon. Ontvangt uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u, dan krijgt u hierover een brief.

Wanneer krijg ik weer een WAO-uitkering?

Heeft u al eerder een WAO-uitkering gekregen? Dan kunt u misschien weer een WAO-uitkering krijgen.