Ik heb vroeger een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW-uitkering gehad of aangevraagd en ben ziek

Ik heb een Wajong-uitkering gehad of aangevraagd en ben ziek

Kreeg u in het verleden een Wajong-uitkering? Of wezen wij uw aanvraag af? Als u nu weer aan het werk bent en ziek wordt, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Hij zorgt samen met u voor uw re-integratie.

Soms betalen wij de Ziektewet-uitkering aan uw werkgever. Dat kan als voor u de no-riskpolis geldt. Hij betaalt gewoon uw loon door. Ontvangt uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u, dan krijgt u hierover een brief.

Wanneer krijg ik weer een Wajong-uitkering?

Heeft u al eerder een Wajong-uitkering gekregen? U kunt misschien (weer) oude Wajong-uitkering of Wajong 2010-uitkering krijgen.