Als u door uw ziekte niet kunt werken, meldt u zich dan zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. Uw werkgever kan u vertellen welke regels er gelden bij ziekte.

Meestal geeft uw werkgever aan de arbodienst of de bedrijfsarts door dat u ziek bent. De arbodienst of de bedrijfsarts begeleidt u tijdens uw ziekte. Bent u wat langere tijd ziek? Dan bekijkt u samen met uw werkgever wat u nog kunt doen en hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan. Dit heet re-integreren.

Uw werkgever blijft tijdens uw ziekte meestal uw loon doorbetalen. Dit doet hij maximaal 2 jaar (104 weken). Als uw dienstverband binnen 2 jaar eindigt, stopt ook de loondoorbetaling.

Berekening van de maximale periode van 2 jaar (104) loondoorbetaling

Voor het berekenen van de 104 weken loondoorbetaling geldt het volgende:

  • Bent u ziek geweest en meldt u zich binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan tellen wij de dagen van de voorgaande en de nieuwe ziekteperiode bij elkaar op voor de berekening van de 104 weken dat u loondoorbetaling kunt krijgen. Dat doen we met alle ziekteperiodes waarbij u zich binnen 4 weken opnieuw heeft ziek gemeld. Tot u de 104 weken loondoorbetaling heeft bereikt.
  • Bent u ziek geweest en meldt u zich na 4 weken opnieuw ziek? Dan tellen we de dagen van de voorgaande ziekteperiode niet mee bij de berekening. We beginnen dan weer opnieuw te tellen. U kunt dan dus opnieuw maximaal 2 jaar (104 weken) loondoorbetaling krijgen.