Ik ben in loondienst en ben ziek

Als u door uw ziekte niet kunt werken, meldt u zich dan zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. Uw werkgever kan u vertellen welke regels er gelden bij ziekte.

Meestal geeft uw werkgever aan de arbodienst of de bedrijfsarts door dat u ziek bent. De arbodienst of de bedrijfsarts begeleidt u tijdens uw ziekte. Bent u wat langere tijd ziek? Dan bekijkt u samen met uw werkgever wat u nog kunt doen en hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan. Dit heet re-integreren.

Uw werkgever blijft tijdens uw ziekte meestal uw loon doorbetalen. Dit doet hij maximaal 2 jaar (104 weken). Of tot het einde van het dienstverband, als dat binnen 2 jaar stopt.