Mijn inkomsten tijdens Wajong 2010

Als u werkt, verdient u daarmee uw eigen inkomen. Kunt u met werk (nog) niet 75% van het minimum(jeugd)loon verdienen? Dan zorgt de Wajong voor (een aanvulling op uw) inkomsten: een Wajong-uitkering.

In de brief met de beslissing staat of u een Wajong-uitkering krijgt en hoe hoog uw uitkering is. Ook leest u in deze brief hoe wij de hoogte van uw uitkering hebben berekend.