Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Als u op 1 juli recht heeft op een Wajong-uitkering, dan krijgt u datzelfde jaar ook de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.

Jonggehandicaptenkorting

Als u recht heeft op Wajong, kunt u jonggehandicaptenkorting krijgen. Dit is een bedrag dat u minder aan belasting betaalt als u recht heeft op Wajong. De hoogte van de jonggehandicaptenkorting is in 2024 € 898.

Hoe krijg ik de jonggehandicaptenkorting?

  • Betalen wij u een Wajong-uitkering? Of heeft u naast uw Wajong-uitkering een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering? Dan verrekenen wij de korting met uw Wajong-uitkering. U hoeft dan niets te doen. 
  • Heeft u inkomsten uit werk? En past uw werkgever de loonheffingskorting voor u toe? Dan kunt u aan uw werkgever vragen de jonggehandicaptenkorting toe te passen als:
    • u geen Wajong-uitkering meer ontvangt, omdat u zelf genoeg verdient. Maar u heeft nog wel recht op Wajong. Uw werkgever kan de korting dan verrekenen met uw loon.
    • u uw uitkering ontvangt via uw werkgever. Uw werkgever kan de korting dan verrekenen met uw loon en uw uitkering.
  • U kunt de korting zelf terugvragen bij de Belastingdienst.