Wanneer verandert mijn Wajong-uitkering?

De hoogte van uw Wajong-uitkering kan veranderen als:

  • u (meer of minder) geld gaat verdienen;
  • het minimum(jeugd)loon verandert (meestal gebeurt dat op 1 januari en 1 juli);
  • u jarig bent geweest (tot uw 21e jaar);
  • u krijgt een herbeoordeling. Hier komt uit dat uw arbeidsvermogen is veranderd.

Heeft u een garantiebedrag? En stijgt het minimumloon op 1 januari of 1 juli? Dan verandert de hoogte van het garantiebedrag.

Wijzigt er iets in uw persoonlijke-, werk- of inkomenssituatie? Geef dit dan altijd aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Wijzigt uw gezondheid? Geef dit dan altijd aan ons door met het formulier 'Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)'.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)

Wanneer verandert mijn toeslag?

Ontvangt u een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV? En wilt u weten welke wijzigingen van invloed zijn op de hoogte van uw toeslag? Kijk dan op Wijzigingen die u moet doorgeven bij een toeslag van UWV.