De betaling van mijn Wajong-uitkering

Wij betalen de uitkering rond de 23e van elke maand. De bank heeft daarna meestal nog 3 werkdagen nodig om het geld bij te schrijven op uw rekening. De precieze datum vindt u in het overzicht van de betaaldatums. Wilt u weten of wij uw uitkering hebben betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.