Pilotbeschrijving SpeakSee - Gesprekken toegankelijk maken

Publicatiedatum: 28 okt 2020

Hoe kan technologie de arbeidsparticipatie van mensen met een auditieve beperking in de praktijk ondersteunen? Om hier zicht op te krijgen is binnen een pilot geëxperimenteerd met de inzet van het spraakherkenningssysteem SpeakSee op een kantoor van de politie.

Dit systeem van microfoons en een app zet spraak realtime om naar tekst op een smartphone of tablet. Dit technologische hulpmiddel ondersteunt een zelfstandige deelname aan formele én informele groepsgesprekken.

De pilotbeschrijving doet verslag van deze pilot: wat waren de boogde doelen, welke technologie is gebruikt, welke resultaten zijn behaald en welke lessen zijn te trekken uit het implementatieproces?

Deze pilot maakte deel uit van een groter project waarbij in zes andere pilots ook technologische oplossingen voor andere beperkingen zijn geïmplementeerd op de werkvloer. Meer informatie hierover is te lezen in het eindrapport over de pilots.

Download: Pilotbeschrijving SpeakSee gesprekken toegankelijk maken (pdf, 776 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten