De focus in deze Kennisagenda ligt op 5 thema’s.

  • Met ondersteuning aan het werk
  • Preventie en werkloosheid
  • Sociaal-medisch en arbeidskundig handelen
  • Doenvermogen
  • Lerende organisatie

Deze kennisthema’s sluiten aan bij de UWV strategie en helpen deze te realiseren. De verschillende bedrijfsonderdelen van UWV werken gezamenlijk aan de uitwerking van de kennisvragen, waardoor gedeelde bevindingen en uitgangspunten ontstaan voor (toekomstige) dienstverlening. De doorlooptijd van deze kennisagenda loopt gelijk op met het tijdsbestek van de strategie. Met een tussentijdse evaluatie in 2023 kijken we hoe het staat met de voortgang van de kennisagenda en kunnen we inspelen op actuele vraagstukken. 

De nieuwe kennisagenda gaat, behalve op de vijf kennisthema’s, in op wat UWV nog meer onderzoekt en blikt terug op de resultaten van de afgelopen Kennisagenda 2020-2021.

Over de totstandkoming van deze kennisagenda verscheen UWV Kennisverslag 2022-1 met onder meer reflecties erop van externe partijen.

De Kennisagenda is een levend document. Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie in 2023 hebben we de UWV Kennisagenda 2022‑2025 geactualiseerd. Zo is per 2024 een nieuw, zesde onderzoeksthema toegevoegd: Bestaanszekerheid. Verder zijn aan bestaande onderzoeksthema’s nieuwe onderzoeksvragen toegevoegd. Zo is het thema Doenvermogen uitgebreid met onderzoek naar factoren die bijdragen aan naleving van plichten. Alle nieuwe onderzoeksonderwerpen zijn duidelijk herkenbaar opgenomen.

Wilt u op de hoogte blijven van de uitkomsten van deze Kennisagenda? Meld u aan voor de UWV Kennisnieuwsbrief.