De voorleesbril bestaat uit een kleine camera en luidspreker die wordt gedragen op een gewone bril. De OrCam leest tekst voor die de gebruiker aanwijst. Een werknemer van een begeleidwonenvoorziening heeft de voorleesbril in gebruik genomen bij haar werkzaamheden als woonhulp. Door de voorleesbril kon zij meer taken (zelfstandig) uitvoeren en is haar tijdelijke contract voor 12 uur per week omgezet naar een vast contract van 20 uur per week.

De kosten en baten voor een werknemer per jaar zijn berekend voor de situatie mét gebruik van voorleesbril afgezet tegen de situatie zonder inzet van deze technologie. De inzet van de voorleesbril levert onder de streep een besparing op van 812 euro per persoon per jaar. De kosten omvatten onder andere de aanschaf van en het leren werken met de voorleesbril. Een werkgever bespaart op kosten voor het werven en inwerken van een nieuwe medewerker. De overheid bespaart uitkeringskosten.

De gebruikte technologie, het doel, de resultaten en de geleerde lessen zijn omschreven in de pilotbeschrijving van OrCam.

Deze businesscase is gebaseerd op een pilot met de voorleesbril. De pilot maakt deel uit van een groter project rond technologie voor inclusie waarbij in zes andere pilots ook technologische oplossingen voor andere beperkingen zijn geïmplementeerd op de werkvloer:

Voor twee pilots is op een rij gezet wat de financiële kosten en baten zijn van de gebruikte technologie. Behalve voor de voorleesbril OrCam is er ook een businesscase voor de pilot met spraakherkenningssysteem SpeakSee gemaakt.

In het eindrapport zijn de lessen uit de zeven pilots en perspectieven voor groei en opschaling op een rij gezet.

Over de opbrengsten van de zeven pilots verscheen ook een UWV Kennisverslag: UKV-2020-8 Technologie voor inclusie werkt in de praktijk.