SpeakSee bestaat uit een systeem van microfoons en een app die spraak realtime omzet naar tekst op een smartphone of tablet. Een werknemer heeft SpeakSee in gebruik genomen bij haar werkzaamheden op een kantoor bij de politie. SpeakSee maakte het voor haar mogelijk om meer zelfstandig en flexibel deel te nemen aan zowel formele als informele gesprekken.

De kosten en baten voor een werknemer per jaar zijn berekend voor de situatie mét gebruik van SpeakSee afgezet tegen de situatie zonder inzet van deze technologie. De inzet van dit spraakherkenningssysteem levert onder de streep een besparing op van 1.929 euro per persoon per jaar. De kosten omvatten onder andere de aanschaf van en het leren werken met het systeem. De overheid bespaart op de kosten voor voorzieningen, omdat de medewerker minder gebruik hoefde te maken van een doventolk (schrijftolk). De werkgever gaf aan minder tijd kwijt te zijn aan de begeleiding van de medewerker, maar deze kosten zijn voor deze casus niet gekwantificeerd.

De gebruikte technologie, het doel, de resultaten en de geleerde lessen zijn omschreven in de pilotbeschrijving van SpeakSee.

Deze businesscase is gebaseerd op een pilot met het spraakherkenningssysteem. De pilot maakt deel uit van een groter project rond technologie voor inclusie waarbij in zes andere pilots ook technologische oplossingen voor andere beperkingen zijn geïmplementeerd op de werkvloer:

Voor twee pilots is op een rij gezet wat de financiële kosten en baten zijn van de gebruikte technologie. Behalve voor SpeakSee is er ook een businesscase voor de pilot met de voorleesbril OrCam gemaakt.

In het eindrapport zijn de lessen uit de zeven pilots en perspectieven voor groei en opschaling op een rij gezet.

Over de opbrengsten van de zeven pilots verscheen ook een UWV Kennisverslag: UKV-2020-8 Technologie voor inclusie werkt in de praktijk.