Als eigenrisicodrager voor de WGA draagt u vanaf 1 januari 2017 het risico voor (ex-)werknemers met een vast contract en voor (ex-)werknemers met een flexibel contract. Voor een beeld van de lopende uitkeringen kunt u het overzicht indicatie lasten opvragen bij UWV. Daarop staan de uitkeringen van (ex-)werknemers met een vast contract en van (ex-)werknemers met een flexibel contract.
Wilt u stoppen als eigenrisicodrager? Dan kunt u het overzicht gebruiken om met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) een indicatie te maken van uw premie als u weer verzekerd bent bij UWV. 
Bel voor het overzicht indicatie lasten met UWV Telefoon Werkgevers. U vindt het telefoonnummer op Klantenservice Werkgevers.

De WGA-uitkering komt niet altijd helemaal voor uw rekening. Hoeveel u betaalt, hangt af van het soort WGA-uitkering dat uw (ex-)werknemer krijgt:

  • een loongerelateerde uitkering;
  • een loonaanvullingsuitkering;
  • een vervolguitkering;
  • een garantie-uitkering.