Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico. De hoogte van de WIA-premie vindt u op Actuele bedragen.

De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA

De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor:

  • werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
  • werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.

De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is voor:

  • werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Eigen risico dragen kan alleen voor werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet.
Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of wilt u dat worden? U draagt dan het risico voor zowel het vaste personeel als voor flexwerkers met een WGA-uitkering.

Wanneer kiezen voor eigen risico dragen?

Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. Wordt u eigenrisicodrager voor de WGA, dan betaalt UWV verder de uitkeringen van uw (ex-)werknemers die al een WGA-uitkering hebben. UWV neemt ook de re-integratie van deze (ex-)werknemers van u over.

Als nĂ¡ uw overstap een werknemer recht krijgt op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering. Ook worden wij verantwoordelijk voor de re-integratie.
Heeft uw werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan betaalt UWV deze uitkering.

Risico bij een particuliere verzekeraar onderbrengen?
U kunt het risico om 10 jaar de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te betalen, ook herverzekeren. Diverse particuliere verzekeraars bieden hiervoor mogelijkheden.

Lees meer over Veranderingen eigen risico dragen vanaf 2017.