In het schema ziet u de belangrijkste verschillen tussen wel of niet eigenrisicodrager zijn voor de WGA.

Verschillen tussen wel of niet eigen risico dragen voor de WGA

Vraag Geen eigenrisicodrager Wel eigenrisicodrager
Wie draagt de kosten van uitkering? U betaalt de gedifferentieerde WGA-premie aan de Belastingdienst. Hierdoor bent u verzekerd tegen de kosten van de WGA-uitkeringen. U draagt de kosten van de WGA-uitkeringen de eerste 10 jaar van uitkeren zelf. U kunt zich particulier verzekeren voor deze kosten of u betaalt deze kosten zelf.
Hoelang bent u verantwoordelijk voor de re-integratie? U bent de eerste 2 jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering neemt UWV deze verantwoordelijkheid over. U bent de eerste 2 jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering blijft u vervolgens nog 10 jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. U draagt dus maximaal 12 jaar de kosten van re-integratie. Daarna neemt UWV die verantwoordelijkheid en kosten van u over.
Wie betaalt de uitkering uit aan uw (ex-)werknemer? UWV betaalt de uitkering uit. Optie 1 (standaard): UWV betaalt de uitkering. U betaalt het bedrag aan UWV.
Optie 2 (op verzoek): u betaalt de uitkering zelf. Bepaalde kosten kunt u bij UWV declareren*).

*) Als uw werknemer recht heeft op een loonaanvullingsuitkering komen alleen de kosten tot het bedrag van een (meestal lagere) vervolguitkering voor uw rekening. 

Heeft u met UWV afgesproken dat u de uitkering zelf betaalt aan uw (ex-)werknemer? Dan betaalt u ook zelf de loonaanvullingsuitkering aan uw (ex-)werknemer. Daarna declareert u bij ons het verschil tussen die uitkering en de vervolguitkering.

Checklist Eigen risico dragen