Als eigenrisicodrager voor de WGA moet u een garantieverklaring van een bank of verzekeraar hebben. Hierin staat dat de bank of verzekeraar u de garantie geeft dat u altijd in staat bent de verplichtingen tegenover uw werknemers na te komen. Voor het opstellen van deze garantieverklaring bent u verplicht om gebruik te maken van de modelgarantieverklaring via Belastingdienst.

Wilt u binnen 3 jaar nadat u gestopt bent als eigenrisicodrager opnieuw eigenrisicodrager worden? Dan gelden hiervoor extra voorwaarden. Deze vindt u in het hoofdstuk over eigenrisicodragerschap in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

Kan elk bedrijf eigenrisicodrager worden?

Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden. Een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden. Een filiaal of vestiging van deze onderneming kan dus niet zelfstandig eigenrisicodrager worden.

Professioneel advies

Overweegt u eigenrisicodrager te worden? Wij raden u aan professioneel advies in te winnen bij uw adviseur.