Als eigenrisicodrager voor de WGA heeft u de volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex-)werknemer:

  • betaling van zijn WGA-uitkering;
  • betaling van zijn re-integratie;
  • begeleiding bij zijn re-integratie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
  • erop toezien dat hij zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk blijft voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. En ook als u stopt met het eigenrisicodragerschap blijft u verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, maar pas een WGA-uitkering kregen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Wat mag u van uw (ex-)werknemer verwachten?

Uw (ex-)werknemer mag van u verwachten dat u er alles aan doet om hem weer aan het werk te krijgen. Andersom mag u ook van uw (ex-)werknemer verwachten dat hij er alles aan doet om passend werk te vinden. Als u daar samen niet uitkomt, kunt u altijd hulp vragen aan UWV. Wij beoordelen dan of u en uw werknemer voldoende doen om passend werk te vinden.

Verder moet uw (ex-)werknemer zelf veranderingen in zijn situatie aan ons doorgeven:

  • als zijn gezondheid verandert;
  • als zijn inkomen wijzigt;
  • als hij meer of minder gaat werken;
  • als er veranderingen zijn in het re-integratietraject;
  • als hij gaat verhuizen.

Uw (ex-)werknemer is daarnaast verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige.
Als er iets verandert in de uitkering van uw (ex-)werknemer, laten wij u dit weten.