Eigenrisicodrager voor de totale WGA-lasten

In de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) staat dat werkgevers eigenrisicodrager kunnen worden voor de totale WGA-lasten (vast en flex samen). Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan draagt u het eigen risico voor zowel vast als flex-personeel.