Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden? Meld u dan bij de Belastingdienst. U kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken voor die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn; dus uiterlijk 31 maart, of uiterlijk 1 oktober.

Stuur met uw aanvraag de garantieverklaring mee. Deze moet ondertekend zijn door uw bank of verzekeraar. Bij de Belastingdienst vindt u een modelgarantieverklaring.

Let op: u bent verplicht om voor het opstellen van de garantieverklaring gebruik te maken van de modelgarantieverklaring via belastingdienst.nl.

Aanvragen eigenrisicodragerschap WGA

Startende werkgever: op elk moment eigenrisicodrager worden

Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt. Bij uw aanmelding als werkgever stuurt u dan het aanvraagformulier en de garantieverklaring mee.

Als u als eigenrisicodrager een bedrijf overneemt

Als u een bedrijf overneemt, neemt u ook de verplichtingen over. U kunt te maken krijgen met de volgende situaties: 

  • U neemt een bedrijf volledig over en er zijn werknemers in dat bedrijf met een WGA-uitkering. Deze werknemers vallen 10 jaar onder uw risico. Het maakt niet uit of het bedrijf wel of geen eigenrisicodrager was. 
  • U neemt een bedrijf gedeeltelijk over en het bedrijf is geen eigenrisicodrager. In dit geval deelt u het risico. Dit geldt óók voor de uitkering van werknemers van het overgenomen bedrijf die niet bij u in dienst zijn gekomen. U betaalt voor uw aandeel in de totale loonsom van het bedrijf van vóór de overname.

Was het bedrijf wél eigenrisicodrager? Dan houdt het oorspronkelijke bedrijf het risico en neemt u niets over.