Overzicht brochures

Uw keuze:

Alle brochures voor werkgevers op onderwerp.

Eigenrisicodrager

Checklist Eigen risico dragen

Checklist Eigen risico dragen

Checklist Eigen risico dragen (pdf, 514 kB)

Werkwijzer ‘Artikel 72a WW’

Een werkwijzer voor werkgevers uit de sector Overheid & Onderwijs.

Werkwijzer ‘Artikel 72a WW’ (pdf, 206 kB)

Matrix ‘Handhaving en sanctionering’

De matrix helpt werkgevers uit de sector Overheid & Onderwijs om vast te stellen of er sprake is van verwijtbaar gedrag van een (ex-)werknemer. UWV heeft samen met een aantal overheidswerkgevers praktische (re-integratie) situaties beschreven. Bij elke situatie wordt aangegeven of het wel of geen zin heeft om een melding verwijtbaar gedrag te doen.

Matrix ‘Handhaving en sanctionering’ (pdf, 585 kB)

Loondoorbetaling

Werkwijzer Poortwachter

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’.

Bekijk de Werkwijzer Poortwachter (pdf, 741 kB)

Bekijk het addendum Poortwachter COVID-19
Bekijk het document Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter (pdf, 319 kB)

Subsidie via UWV

Beleidsregel UWV Protocol Interne jobcoach 2019

Beleidsregel UWV Protocol Interne jobcoach 2019

Beleidsregel UWV Protocol Interne jobcoach 2019 (pdf, 1 MB) Normbedragen

De normbedragen voor onder andere Interne jobcoaching vindt u op het overzicht Normbedragen voorzieningen.

Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten