Sommige werkgevers betalen zelf de WGA-uitkering en zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van hun werknemers. Ze betalen dan minder premie aan UWV. Deze werkgevers noemen we eigenrisicodragers. In de brief met de beslissing over uw uitkering staat of uw werkgever eigenrisicodrager is.

Vanaf het moment dat u de WGA-uitkering krijgt, is uw werkgever 10 jaar verantwoordelijk voor uw re-integratie. Als uw werkgever bijvoorbeeld failliet gaat, dan neemt de verzekeraar van uw werkgever of UWV uw re-integratietraject over.

Omdat uw werkgever verantwoordelijk is voor uw re-integratie, ondersteunen wij u hierbij niet. Maar u kunt wel voorzieningen of hulpmiddelen krijgen via UWV. Voor het vinden van werk kunt u gebruikmaken van werk.nl.