Wat is WAZ?

WAZ betekent Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Tot 1 augustus 2004 was de WAZ de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Alleen zelfstandigen die voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt werden en niet eerder een WAZ-uitkering hebben aangevraagd, kunnen nu nog een WAZ-uitkering krijgen. Wel is het in sommige gevallen mogelijk om opnieuw een WAZ-uitkering te krijgen.

Ben ik een zelfstandige?

U bent zelfstandige als u geen arbeidsovereenkomst heeft, maar wel betaald werk doet. Bijvoorbeeld als u een eigen bedrijf heeft. Of als u werkt in het bedrijf van uw partner. U bent ook zelfstandige als u freelancer of alfahulp bent.

Ik werd arbeidsongeschikt na 1 augustus 2004

Bent u zelfstandige en werd u arbeidsongeschikt na 1 augustus 2004? Dan kunt u geen WAZ-uitkering krijgen.
Als zelfstandige kunt u wel een vrijwillige verzekering afsluiten bij UWV. U kunt ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij.